Country Buyer Supplier Details
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

3M POLAND SP. Z O. O.,

( Filter by this organisation. )

Pakiet 44 Obłożenia– CPV 33141000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 74 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

3M POLAND SP. Z O. O.,

( Filter by this organisation. )

Pakiet 42 Opatrunki – CPV 33141110
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, środków odkażających i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 64 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

3M POLAND SP. Z O. O., UL. KATOWICKA 117, 05-830 NADARZYN

( Filter by this organisation. )

Folie operacyjne – CPV 33141000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych oraz dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 74 pakiety, zgodnie z ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

3M POLAND SP. Z O. O., UL. KATOWICKA 117, 05-830 NADARZYN

( Filter by this organisation. )

Pakiet 45 – Folie operacyjne 33141000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, kontrastów, wyrobów medycznych i środków odkażających doApteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 82 pakiety, zgodnie z załącznikiem nr2 do SIWZ ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ABBOT LABORATORIES POLAND SP. Z O. O.,

( Filter by this organisation. )

Pakiet 48 Testy pask.do ozn. poz. glukozy – CPV 33124131
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 74 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ABBOT LABORATORIES POLAND SP. Z O. O., UL. POSTĘPU 21 B, 02-676 WARSZAWA

( Filter by this organisation. )

Testy pask.do ozn. poz. glukozy – CPV 33124131
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych oraz dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 74 pakiety, zgodnie z ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ABBOT LABORATORIES POLAND SP. Z O. O., UL. POSTĘPU 21 B, 02-676 WARSZAWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet 49 – Testy paskowe 33124131
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, kontrastów, wyrobów medycznych i środków odkażających doApteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 82 pakiety, zgodnie z załącznikiem nr2 do SIWZ ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O. O., UL. POSTĘPU 21 B, 02-676 WARSZAWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet 47 Testy pask.do ozn. poz. glukozy – CPV 33124131
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, środków odkażających i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 64 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ABBVIE SP. Z O. O.,

( Filter by this organisation. )

Pakiet 4 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 74 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ABBVIE SP. Z O. O.,

( Filter by this organisation. )

Pakiet 4 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, środków odkażających i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 64 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do ...