Showing contract results for 33190000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

None supplier Exact buyer name SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ABAENA POLSKA Materiały medyczne
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ABCMED Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ AKME Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ AKME Jednorazowe niechemiczna artykuły medyczne-rutki trchacheostomijne.
Zadanie nr: 1 kod CPV 33190000-8 Różne wyroby medyczne – materiały do sterylizacji. Zadanie nr: 2 kod CPV 33190000-8 Różne wyroby medyczne – testy skuteczności sterylizacji. Zadanie nr: 3 kod ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ALTERIS Materiały medyczne
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ANMAR Różne urządzenia i produkty medyczne
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ BALTON Akcesoria do drenażu
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ BALTON Akcesoria do drenażu.
Zadanie nr: 1 kod CPV 33190000-8 Różne wyroby medyczne – materiały do sterylizacji. Zadanie nr: 2 kod CPV 33190000-8 Różne wyroby medyczne – testy skuteczności sterylizacji. Zadanie nr: 3 kod ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ BALTON Różne wyroby medyczne.
Zadanie nr: 1 kod CPV 33190000-8 Różne wyroby medyczne – materiały do sterylizacji. Zadanie nr: 2 kod CPV 33190000-8 Różne wyroby medyczne – testy skuteczności sterylizacji. Zadanie nr: 3 kod ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ BERYL MED Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania: Zadanie nr:1 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:2 CPV 33146000-3 Materiały medyczne Zadanie nr:3 CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe Zadanie nr:4 CPV 33141000-0 ...