Country Buyer Supplier Details
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

ERES MEDICAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Aparat do laseroterapii
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: część ASORTYMENT CPV 1 Aparat do EKG 33123200-0 2 Aparat do elektroterapii dwukanałowy 33158200-4 3 Aparat do EMG 33124100-6 4 Aparat do laseroterapii 33155000-1 ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

BELAMED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Aparat do pomiaru soczewek wewnątrz gałkowych
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: część ASORTYMENT CPV 1 Aparat do EKG 33123200-0 2 Aparat do elektroterapii dwukanałowy 33158200-4 3 Aparat do EMG 33124100-6 4 Aparat do laseroterapii 33155000-1 ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

ERES MEDICAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Bieżnia rehabilitacyjna
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie: część ASORTYMENT CPV ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

ERES MEDICAL SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Ergometr
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie: część ASORTYMENT CPV ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

MEDIM SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Histeroskop zabiegowy z wyposażeniem
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie: część ASORTYMENT CPV ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

ERBE POLSKA SP.Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: część ASORTYMENT CPV 1 Aparat do EKG 33123200-0 2 Aparat do elektroterapii dwukanałowy 33158200-4 3 Aparat do EMG 33124100-6 4 Aparat do laseroterapii 33155000-1 ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

KOSMED SP.Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Morcelator gruczolaka stercza w pęcherzu moczowym
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: część ASORTYMENT CPV 1 Aparat do EKG 33123200-0 2 Aparat do elektroterapii dwukanałowy 33158200-4 3 Aparat do EMG 33124100-6 4 Aparat do laseroterapii 33155000-1 ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

KOSMED SP.Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Resektoskop laserowy
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: część ASORTYMENT CPV 1 Aparat do EKG 33123200-0 2 Aparat do elektroterapii dwukanałowy 33158200-4 3 Aparat do EMG 33124100-6 4 Aparat do laseroterapii 33155000-1 ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

TIMKO SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Densytometr cyfrowy
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie: część ASORTYMENT CPV ...
Poland 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

POL EMS AGENCJA PRZEDSTAWICIELSTWO

( Filter by this organisation. )

Aparat do EMG
1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: część ASORTYMENT CPV 1 Aparat do EKG 33123200-0 2 Aparat do elektroterapii dwukanałowy 33158200-4 3 Aparat do EMG 33124100-6 4 Aparat do laseroterapii 33155000-1 ...