Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

BIAMEDITEK SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

33140000-3 materiały medyczne; 33157110-9 maski tlenowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

NEOMED BARBARA J. STAŃCZUK

( Filter by this organisation. )

33157110-9 maski tlenowe; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141320-9 igły medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
United Kingdom NHS WALES SHARED SERVICES PARTNERSHIP

( Filter by this organisation. )

FLEXICARE MEDICAL

( Filter by this organisation. )

Oxygen Therapy, and Inhalation
2.1. The framework seeks to establish an All Wales compliant agreement for Oxygen Therapy and Inhalation including barrel venture, tracheostomy and aerosol masks, compressors, nebulisers, cannulas, peak flow meters, connector, ...
Croatia GRAD ZAGREB

( Filter by this organisation. )

DRÄGER SAFETY D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19
Predmet nabave je: Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19. CPV: 33157110-9
Croatia GRAD ZAGREB

( Filter by this organisation. )

ENORMIS D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19
Predmet nabave je: Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19. CPV: 33157110-9
Croatia GRAD ZAGREB

( Filter by this organisation. )

SIGA PRO D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19
Predmet nabave je: Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19. CPV: 33157110-9
United Kingdom NHS WALES SHARED SERVICES PARTNERSHIP

( Filter by this organisation. )

BAYWATER HEALTHCARE UK LIMITED

( Filter by this organisation. )

Home Oxygen Services
The Home Oxygen Service (HOS) provides a service to users in their own homes and also supports users working and travelling outside the home through the provision of appropriate oxygen ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SA

( Filter by this organisation. )

sterylizacja papiery, rękawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów iilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne;33141320-9 igłymedyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141118-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SA

( Filter by this organisation. )

pieluchy, podkłady
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów iilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne;33141320-9 igłymedyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141118-0 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

AKME SP.ZO.O. SP.K.

( Filter by this organisation. )

zestaw do drenażu opłucnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów iilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne;33141320-9 igłymedyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141118-0 ...