Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

BIAMEDITEK SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

33140000-3 materiały medyczne; 33157110-9 maski tlenowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

NEOMED BARBARA J. STAŃCZUK

( Filter by this organisation. )

33157110-9 maski tlenowe; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141320-9 igły medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
United Kingdom NHS WALES SHARED SERVICES PARTNERSHIP

( Filter by this organisation. )

FLEXICARE MEDICAL

( Filter by this organisation. )

Oxygen Therapy, and Inhalation
2.1. The framework seeks to establish an All Wales compliant agreement for Oxygen Therapy and Inhalation including barrel venture, tracheostomy and aerosol masks, compressors, nebulisers, cannulas, peak flow meters, connector, ...
Croatia GRAD ZAGREB

( Filter by this organisation. )

DRÄGER SAFETY D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19
Predmet nabave je: Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19. CPV: 33157110-9
Croatia GRAD ZAGREB

( Filter by this organisation. )

ENORMIS D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19
Predmet nabave je: Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19. CPV: 33157110-9
Croatia GRAD ZAGREB

( Filter by this organisation. )

SIGA PRO D.O.O.

( Filter by this organisation. )

Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19
Predmet nabave je: Filtrirajuće maske FFP3 za potrebe zaštite od COVID-19. CPV: 33157110-9
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

PROMED S.A., DZIAŁKOWA 56, 01-520 WARSZAWA

( Filter by this organisation. )

Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne
33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne 33141321-6 igły do znieczulania; 33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne; 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33140000-3 materiały medyczne 33140000-3 materiały medyczne; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

BALTON SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne
33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne 33141321-6 igły do znieczulania; 33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne; 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33140000-3 materiały medyczne 33140000-3 materiały medyczne; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - S.A., UL. KRZYWA 13, 60-118 POZNAŃ

( Filter by this organisation. )

Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne
33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne 33141321-6 igły do znieczulania; 33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne; 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33140000-3 materiały medyczne 33140000-3 materiały medyczne; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

SKAMEX SP. Z O.O. SP. J.

( Filter by this organisation. )

Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne
33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne 33141321-6 igły do znieczulania; 33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne; 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33141625-7 zestawy diagnostyczne 33140000-3 materiały medyczne 33140000-3 materiały medyczne; 33141220-8 kaniula; 33141240-4 akcesoria ...