Showing contract results for 33157110 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE BIAMEDITEK SP. Z O.O. 33140000-3 materiały medyczne; 33157110-9 maski tlenowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE NEOMED BARBARA J. STAŃCZUK 33157110-9 maski tlenowe; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141320-9 igły medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
United Kingdom NHS WALES SHARED SERVICES PARTNERSHIP FLEXICARE MEDICAL Oxygen Therapy, and Inhalation
2.1. The framework seeks to establish an All Wales compliant agreement for Oxygen Therapy and Inhalation including barrel venture, tracheostomy and aerosol masks, compressors, nebulisers, cannulas, peak flow meters, connector, ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP.ZO.O. SP.K 33141200-2 cewniki; 33141641-5 sondy; 33141640-8 dreny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP.ZO.O. SP.K 33140000-3 materiały medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE BIALMED SP.ZO.O. 33141321-6 igły do znieczulania; 33141310-6 strzykawki; 33141320-9 igły medyczne; 33141625-7 zestawydiagnostyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE SKAMEX SP. Z O.O. SP. K. RTG błony, chemikalia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE POLMIL SP. Z O.O. S.K.A Rurki intubacyjne, prowadnice, filtry
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SA 33140000-3 materiały medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY PROLAB TADEUSZ BOROWSKI 3141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33192500-7 probówki; 33140000-3 materiałymedyczne.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...