Showing contract results for 33157110 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Showing 1 to 10 of 1075 results.

Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE BIAMEDITEK SP. Z O.O. 33140000-3 materiały medyczne; 33157110-9 maski tlenowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE NEOMED BARBARA J. STAŃCZUK 33157110-9 maski tlenowe; 33141411-4 skalpele i noże chirurgiczne; 33141320-9 igły medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentówi ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów medycznych; 33141200-2 ...
United Kingdom NHS WALES SHARED SERVICES PARTNERSHIP FLEXICARE MEDICAL Oxygen Therapy, and Inhalation
2.1. The framework seeks to establish an All Wales compliant agreement for Oxygen Therapy and Inhalation including barrel venture, tracheostomy and aerosol masks, compressors, nebulisers, cannulas, peak flow meters, connector, ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE BIALMED SP.ZO.O. Igły strzykawki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP.ZO.O. SP.K Katetery, sondy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE ABOOK SP. Z O.O. Rękawice zabiegowe sterylne i niesterylne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE BIALMED SP.ZO.O. Igły i zestawy anestezjologiczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Dializatory
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE DRÄGER POLSKA SP. Z O.O. Doposażenie aparatów do znieczulania Titus i Fabius
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE COVIDIEN POLSKA SP.ZO.O. Doposażenie urządzenia Force Triad i respiratora Supportair
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne; 33141320-9 igły medyczne; 33157100-6 maski do gazów ...