Country Buyer Supplier Details
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 2
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 1
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 3
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.