Country Buyer Supplier Details
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 2
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 1
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

( Filter by this organisation. )

MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 3
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.
Romania SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI

( Filter by this organisation. )

IRIKA KNITTING

( Filter by this organisation. )

Dotarea Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti cu echipamente medicale pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19
Sistem modular de imunologie si chimie clinica 1 buc. 152,386.55 lei 38434580-5 Analizoare imunologice (Rev.2)Analizor automat de hematologie 1 buc. 345,378.15 lei 38434570-2 - Analizoare hematologiceAnalizor automat de coagulare 1 ...
Romania SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI

( Filter by this organisation. )

EDITRONIC INTERNATIONAL

( Filter by this organisation. )

Dotarea Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti cu echipamente medicale pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19
Sistem modular de imunologie si chimie clinica 1 buc. 152,386.55 lei 38434580-5 Analizoare imunologice (Rev.2)Analizor automat de hematologie 1 buc. 345,378.15 lei 38434570-2 - Analizoare hematologiceAnalizor automat de coagulare 1 ...
Romania SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI

( Filter by this organisation. )

AXIOMA MEDICAL S.R.L.

( Filter by this organisation. )

Dotarea Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti cu echipamente medicale pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19
Sistem modular de imunologie si chimie clinica 1 buc. 152,386.55 lei 38434580-5 Analizoare imunologice (Rev.2)Analizor automat de hematologie 1 buc. 345,378.15 lei 38434570-2 - Analizoare hematologiceAnalizor automat de coagulare 1 ...
Romania SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI

( Filter by this organisation. )

BPM TEHNOLOGICA

( Filter by this organisation. )

Dotarea Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti cu echipamente medicale pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19
Sistem modular de imunologie si chimie clinica 1 buc. 152,386.55 lei 38434580-5 Analizoare imunologice (Rev.2)Analizor automat de hematologie 1 buc. 345,378.15 lei 38434570-2 - Analizoare hematologiceAnalizor automat de coagulare 1 ...
Romania SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI

( Filter by this organisation. )

BPM TEHNOLOGICA

( Filter by this organisation. )

Dotarea Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti cu echipamente medicale pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19
Sistem modular de imunologie si chimie clinica 1 buc. 152,386.55 lei 38434580-5 Analizoare imunologice (Rev.2)Analizor automat de hematologie 1 buc. 345,378.15 lei 38434570-2 - Analizoare hematologiceAnalizor automat de coagulare 1 ...
Romania SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI

( Filter by this organisation. )

INTEGRA MEDICAL BUSINESS

( Filter by this organisation. )

Dotarea Spitalului Orăşenesc Regele Carol I Costeşti cu echipamente medicale pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19
Sistem modular de imunologie si chimie clinica 1 buc. 152,386.55 lei 38434580-5 Analizoare imunologice (Rev.2)Analizor automat de hematologie 1 buc. 345,378.15 lei 38434570-2 - Analizoare hematologiceAnalizor automat de coagulare 1 ...