Showing contract results for 33112340 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Country Buyer Supplier Details
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pakiet nr 3
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pakiet nr 2
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.
Poland 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pakiet nr 1
Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem. Kody CPV: 33112340-3; 33112200-0.