Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE

( Filter by this organisation. )

FARMACOL-LOGISTYKA SP.ZO.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych oraz szwów. CPV – 33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 3314112
33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 roztwory do wstrzykiwania; produkty farmaceutyczne; produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych. Wielkość i zakres zamówienia opisany w SWZ, dodatek nr 2. 33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne ...