Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Pakiet nr 22: Leki różne C
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki K.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki L.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki O.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Leki anestezjologiczne D.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki A.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki D.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

interferon beta-1b
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamówienie składa się z 21 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 – alteplasum określony Pakiet nr 2 ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych i medycznych
Pakiet nr 1: leki cz. 1. Pakiet nr 2: leki cz. 2 Pakiet nr 3: leki cz. 3 Pakiet nr 4: leki cz. 4. Pakiet nr 5: leki cz. 5. ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 4
Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2014 (36 pakietów – zadań): — pakiet nr 1: Leki cz. 1, — pakiet nr 2: Leki cz. 2, — pakiet ...