Country Buyer Supplier Details
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Leki C.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i akcesoriów aptecznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 28 zadań. — zadanie nr 1 Leki A, — zadanie nr 2 ...
Poland BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Leki C
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania. Zadanie nr 1. Leki A Zadanie nr 2. Leki B Zadanie nr ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 3 – Leki różne c.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSW w Lublinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 25 części – pakietów: — pakiet nr 1 – Leki różne a, — ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Heparyny drobnocząsteczkowe B.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Leki anestezjologiczne B
1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A 7. Antybiotyki B 8. Antybiotyki C 9. Antybiotyki ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Leki anestezjologiczne B.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Leki anestezjologiczne A.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki F
1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A 7. Antybiotyki B 8. Antybiotyki C 9. Antybiotyki ...
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Heparyny drobnoczasteczkowe B
1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A 7. Antybiotyki B 8. Antybiotyki C 9. Antybiotyki ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

( Filter by this organisation. )

GSK SERVICES SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

lamiwudyna
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamówienie składa się z 21 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 – alteplasum określony Pakiet nr 2 ...