Country Buyer Supplier Details
Poland SZPITALE WOJEWÓDZKIE W GDYNI SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 19
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych z podziałem na 32 pakiety (zadania częściowe). Każdy pakiet oznaczony w formularzu cenowym- Załącznik nr 1a do SIWZ numerem od 1 do 32 ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych i medycznych
Pakiet nr 1: leki cz. 1 Pakiet nr 2: leki cz. 2 Pakiet nr 3: leki cz. 3 Pakiet nr 4: leki cz. 4 Pakiet nr 5: leki cz. 5 ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 17
Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2014 (36 pakietów – zadań): — pakiet nr 1: Leki cz. 1, — pakiet nr 2: Leki cz. 2, — pakiet ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 18
Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2014 (36 pakietów – zadań): — pakiet nr 1: Leki cz. 1, — pakiet nr 2: Leki cz. 2, — pakiet ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

pakiet nr 9
Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2012 (30 pakietów-zadań): - Pakiet nr 1: Leki cz. 1, - Pakiet nr 2: Leki cz. 2, - Pakiet nr 3: ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zadanie 19 Varia (przew.pokarm., ukł.mięśn., p/zakaźne, krążenie, OUN)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – zgodnie z zestawieniem – załącznik nr 1. Zaoferowane leki muszą musi posiadać dopuszczenie do obrotu, na każdą postać, dawkę leku osobno. Dostarczane leki muszą ...
Poland KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego, które będzie użytkowane przezWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. 2.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 25: Część zamówienia Nazwa urządzenia: — ...
Poland KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego, które będzie użytkowane przezWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. 2.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 25: Część zamówienia Nazwa urządzenia: — ...
Poland KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Urządzenia medyczne
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego, które będzie użytkowane przezWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. 2.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 25: Część zamówienia Nazwa urządzenia: — ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Kaniule
Zadanie 1 Leki różne A Zadanie 2 Testy ureazowe Zadanie 3. Piżamy jednorazowe Zadanie 4 Leki psychotropowe A Zadanie 5 Leki różne ampułki Zadanie 6 Leki różne C Zadanie 7 ...