Country Buyer Supplier Details
Bulgaria МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

„ЮСС МЕДИКА“ ООД

( Filter by this organisation. )

Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години
Анкерираща, безвъзелна, биорезорбируема система, материал 30 % ?-TCP и 70 % PLDL. Размери ? 4,5, 5,5, 6,5 мм. Анкерираща, биорезорбируема система, материал 30 % ?-TCP и 70 % PLDL, с ...
Bulgaria МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

„ЮНИМЕДИКА“ ЕООД

( Filter by this organisation. )

Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години
Анкерираща, безвъзелна, биорезорбируема система, материал 30 % ?-TCP и 70 % PLDL. Размери ? 4,5, 5,5, 6,5 мм. Анкерираща, биорезорбируема система, материал 30 % ?-TCP и 70 % PLDL, с ...
Bulgaria „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО” ООД

( Filter by this organisation. )

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите в „СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД
1. Микротейнери с калий 2-ЕДТА, 200 мкрл с капилярка за кръвна картина, брой 60 000.2. Микротейнери за кръвна захар с NaF, 200 мкрл с капилярка, брой 60 000.3. Микротейнери за ...
Bulgaria „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД, ГРАД СОФИЯ

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО“ ООД

( Filter by this organisation. )

Доставка по заявка на лабораторни реактиви, калибратори, контролни материали и консумативи за нуждите на ОКЛ на СБАЛОЗ ЕООД София-град, съобразени с наличната аналитична апаратура, по 7 обособени позиции
Antibody to thyroglobulin тест 200,0; Antibodies to thyroid peroxidase тест 200,0; Free triiodothyronine тест; 400,0; Free thyroxine тест 400,0; Thyroglobulin тест 100,0; Thyrotropin тест 800,0; Estradiol — E2 тест 100,0; ...
Bulgaria „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД ГР. СОФИЯ

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО“ ООД

( Filter by this organisation. )

„Доставка по заявка на лабораторни реактиви, калибратори, контролни материали и консумативи, за нуждите на ОКЛ на „СБАЛОЗ“ ЕООД София-град, съобразени с наличната аналитична апаратура по 7 обособени поз...
Antibody to thyroglobulin—тест—200; Antibodies to thyroid peroxidase—тест—200; Free triiodothyronine—тест—400; Free thyroxine—тест—400; Thyroglobulin—тест—100;Thyrotropinтест—800;EstradiolE2—тест—100;Follicle—stimulatinghormoneтест,200;Intacthumanchorionic gonadotropin,тест500;Luteinizing hormone,тест200;Progesterone тест200;ProlactinIIтест200;Testosteroneтест400;?—ossLaps/serumтест100;?1—fetoproteinтест500;Cancer Antigen 125тест2600;Cancer Antigen 15.3тест8000;Carbohydrate Antigen 19—9тест5000;Cancer Antigen 74—2тест200;Carcinoembryonic antigenтест2200;CYFRA 21—1тест600;Free PSAтест200;Total PSAтест5000;Neuron—specific enolaseтест200;Vitamin B12тест100;Human epididymal ...
Bulgaria „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД, ГРАД СОФИЯ

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО“ ООД

( Filter by this organisation. )

Лабораторни реактиви
1Antibody to thyroglobulin тест200-2Antibodies to thyroid peroxidaseтест200-3Free triiodothyronineтест400-4Free thyroxine тест400-5Thyroglobulinтест100-6Thyrotropinтест800-7Estradiol — E2тест100-8Follicle-stimulating hormone тест200-9Intact human chorionic gonadotropinтест-50010Luteinizing hormoneтест200-11 Progesteroneтест200-12Prolactin II ест200-13Testosteroneтест 400-14 ?-CrossLaps/serumтест100-15?1-fetoproteinтест500-16Cancer Antigen 125 тест2600-17Cancer Antigen 15.3тест 8000-18 Carbohydrate ...
Bulgaria „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-В. ТЪРНОВО“ ЕООД

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО“ ООД

( Filter by this organisation. )

Договор за сервиз на лабораторна апаратура. подпозиции № 9 и № 10
Обос. поз. 1 Извънгаранционен абонаментен сервиз на рентгенова техника с 6 бр. подпозиции, както следва: 1. Рентгенов апарат TUR D 800 — 4 със скопичен и графичен пост — 1 ...
Bulgaria „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО“ ООД

( Filter by this organisation. )

Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата, в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
Обособена позиция 1 „Автоматичен анализатор за глюкоза — 1 брой“ с прогнозна годишна стойност за наем в размер на 7 000,00 BGN без включено ДДС или 8 400,00 BGN с ...
Bulgaria „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД ГР. СОФИЯ

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО“ ООД

( Filter by this organisation. )

„Доставка по заявка на лабораторни реактиви, калибратори, контролни материали и консумативи, за нуждите на ОКЛ на „СБАЛОЗ“ ЕООД София-град, съобразени с наличната аналитична апаратура по 7 обособени поз...
Antibody to thyroglobulin—тест—200; Antibodies to thyroid peroxidase—тест—200; Free triiodothyronine—тест—400; Free thyroxine—тест—400; Thyroglobulin—тест—100;Thyrotropinтест—800;EstradiolE2—тест—100;Follicle—stimulatinghormoneтест,200;Intacthumanchorionic gonadotropin,тест500;Luteinizing hormone,тест200;Progesterone тест200;ProlactinIIтест200;Testosteroneтест400;?—ossLaps/serumтест100;?1—fetoproteinтест500;Cancer Antigen 125тест2600;Cancer Antigen 15.3тест8000;Carbohydrate Antigen 19—9тест5000;Cancer Antigen 74—2тест200;Carcinoembryonic antigenтест2200;CYFRA 21—1тест600;Free PSAтест200;Total PSAтест5000;Neuron—specific enolaseтест200;Vitamin B12тест100;Human epididymal ...
Bulgaria „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД

( Filter by this organisation. )

„ХРОНО“ ООД

( Filter by this organisation. )

Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата, в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
Обособена позиция 1 „Автоматичен анализатор за глюкоза — 1 брой“ с прогнозна годишна стойност за наем в размер на 7 000,00 BGN без включено ДДС или 8 400,00 BGN с ...