Country Buyer Supplier Details
Poland ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Metronidazol 0,5 %-roztwór izoton.do wlewów i.v. à 100 ml.
Leki przeciwbakteryjne,przeciwgrzybicze, przewciwwirusowych.
Poland PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

— Antybiotyki – 4.
Zakup i dostawa leków 67 zadań.
Poland SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Produkty farmaceutyczne
Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. Produkty farmaceutyczne. ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 1 poz. 5
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych o właściwościach, w opakowaniach ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 2
Pakiet nr 1: Leki cz. 1. Pakiet nr 2: Leki cz. 2. Pakiet nr 3: Leki cz. 3. Pakiet nr 4: Leki cz. 4. Pakiet nr 5: Leki cz. 5. ...
Poland SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa leków onkologicznych oraz leków neurologicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków onkologicznych i neurologicznych dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 ...
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet XI
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków – w tym onkologicznych, albumin ludzkich, środków kontrastowych i łatwopalnych oraz wapna sodowanego z podziałem na 66 pakietów wyszczególnionych poniżej PAKIET I – XXXII ...
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet XIII
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków – w tym onkologicznych, albumin ludzkich, środków kontrastowych i łatwopalnych oraz wapna sodowanego z podziałem na 66 pakietów wyszczególnionych poniżej PAKIET I – XXXII ...
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet XXXIV
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków – w tym onkologicznych, albumin ludzkich, środków kontrastowych i łatwopalnych oraz wapna sodowanego z podziałem na 66 pakietów wyszczególnionych poniżej PAKIET I – XXXII ...
Poland WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet LV
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy leków – w tym onkologicznych, albumin ludzkich, środków kontrastowych i łatwopalnych oraz wapna sodowanego z podziałem na 66 pakietów wyszczególnionych poniżej PAKIET I – XXXII ...