Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Układ oddechowy do aparatów do znieczulania, jednorurowy, współosiowy
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego na okres 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa, instalacja, uruchomienie aparatu USG dla SOR-u oraz szkolenie personelu (DFZP-AJ-271-163/2017)
Dostawa, instalacja, uruchomienie aparatu USG dla SOR-u oraz szkolenie personelu.
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa 2 szt. specjalistycznych aparatów USG przeznaczonych dla OK Neonatologii oraz OK Chirurgii Szczękowo – Twarzowej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (DFP.271.93.2021.BM)
Dostawa aparatu USG dla OK Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu - 1 sztuka Dostawa aparatu USG dla OK Neonatologii wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu ...
Poland SP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala” I część
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Aparatu RTG przejezdnego z ramieniem C. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu endoskopowego.
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa aparatu USG oraz wyposażenia
Pakiet 1 - Aparat USG Pakiet 2 - Głowica USG
Poland POLITECHNIKA ŚLĄSKA

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa mobilnego systemu ultrasonograficznego; oznaczenie sprawy: IA1/D/21/27/DM
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mobilnego systemu ultrasonograficznego.
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są: dostawa sprzętu medycznego (zwanego dalej sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie ...
Poland SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIE

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Zamówienia obejmuje dostawę 13 wózków do transportu pacjenta. Zamówienie obejmuje dostawę aparatu USG. Zamówienie obejmuje dostawę pozostałego sprzętu medycznego (lampa zabiegowa, stół rehabilitacyjny do gipsowania, ssak elektryczny, zestaw do szybkiego ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Układy oddechowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego i innych artykułów jednorazowego użytku w pakietach dla SPS ZOZ „Zdroje” (kod CPV: 33.10.00.00-1). 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 78 części ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO

( Filter by this organisation. )

ADO-MED SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Przewoźny aparat RTG
Przedmiotem zamówienia jest dostawa videokolonoskopu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa videogastroskopu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. ...