Country Buyer Supplier Details
Poland "EKO-REGION" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów II/2017- zam. z wolnej ręki.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego,segregacji odpadów, załadunków, rozładunków i przemieszczania odpadów, przy użyciu sprzętu Zamawiającego: a) Ładowarka HSW-534 szt. 1 b) Ładowarka ...
Poland EKO – REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Eksploatacja Zakładu/Instalacji w Bełchatowie
Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane według warunków technicznych i szczegółowego zakresu usług wskazanych w umowie wykonania usługi dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie.Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem Zakładu.W okresie realizacji niniejszej umowy, ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Rejon I-Oddział Bełchatów.
Odbiór i transport odpadów przy użyciu sprzętu Zamawijącego do miejsc ich przeznaczenia: 1. Wykonanie usługi polegającej na kompleksowym: — odbiorze i transporcie do miejsca przeznaczenia odpadów, tj, — odpady komunalne ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Rejon Bełchatów
Odbiór i transport do miejsc przeznaczenia odpadów: — odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach i kontenerach, — odpady gromadzone selektywnie w pojemnikach przydomowych: biodegradowalne, szkło, tzw. suche zmieszane — odpady ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Rejon Pabianice
Odbiór i transport do miejsc przeznaczenia odpadów: — odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach i kontenerach, — odpady gromadzone selektywnie w pojemnikach przydomowych: biodegradowalne, szkło, tzw. suche zmieszane — odpady ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Rejon III-oodział Pabianice.
Odbiór i transport odpadów przy użyciu sprzętu Zamawijącego do miejsc ich przeznaczenia: 1. Wykonanie usługi polegającej na kompleksowym: — odbiorze i transporcie do miejsca przeznaczenia odpadów, tj, — odpady komunalne ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Rejon VII- Zakład Wewnetrzny Bełchatów-Przemysłowe.
Odbiór i transport odpadów przy użyciu sprzętu Zamawijącego do miejsc ich przeznaczenia: 1. Wykonanie usługi polegającej na kompleksowym: — odbiorze i transporcie do miejsca przeznaczenia odpadów, tj, — odpady komunalne ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na załadunku na środek transportu i transporcie do miejsc przeznaczenia odpadów:• komunalnych zmieszanych gromadzonych w pojemnikach i kontenerach,• gromadzonych selektywnie w pojemnikach przydomowych: ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Lokalizacja Zakład Bełchatów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 1.podstawieniu taboru w miejsce wskazane, 2.przyjęcie ładunku odpadów w rodzaju określonym kodem odpadu, 3.przetransportowanie ładunku odpadów w miejsce wskazane, 4.zdanie ładunku odpadów odpady ...
Poland EKO-REGION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH USŁUGI TRANSPORTOWE KRZYSZTOF JABŁOŃSKI

( Filter by this organisation. )

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia z terenów obsługiwanych przez Zamawiającego w ramach zawartych umów.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na załadunku na środek transportu i transporcie do miejsc przeznaczenia odpadów:• komunalnych zmieszanych gromadzonych w pojemnikach i kontenerach,• gromadzonych selektywnie w pojemnikach przydomowych: ...