Country Buyer Supplier Details
None " 1 ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE "

( Filter by this organisation. )

--

( Filter by this organisation. )

CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE
None
None " A.T.C. PROVINCIA DI LECCE "

( Filter by this organisation. )

--

( Filter by this organisation. )

FORNITURA DI LEPRI DI PROVENIENZA NAZIONALE PREVALENTEMENTE PUGLIESI, COME PREVISTO DALL'ART.33, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 19.02.2008, OWERO IN SUBORDINE LEPRI DI PROVENIENZA NAZIONALE AUTOCTONE, APPARTENENTI ALLA SPECIE LEPRE COMUNE ( LEPUS EUROPAEUS), ALLEVATE ALLO STATO NATURALE - ANNATA VENATORIA 2017/2018
None
None " A.T.C. PROVINCIA DI LECCE "

( Filter by this organisation. )

--

( Filter by this organisation. )

FORNITURA DI LEPRI DI CATTURA DI PROVENIENZA EST EUROPA OVVERO IN SUBORDINE LEPRI DI PROVENIENZA NAZIONALE AUTOCTONE, APPARTENENTI ALLA SPECIE LEPRE COMUNE LEPUS EUROPAEUS, ALLEVATE ALLO STATO NATURALE - ANNATA VENATORIA 2018/2019
None
None " A.T.C. PROVINCIA DI LECCE "

( Filter by this organisation. )

--

( Filter by this organisation. )

FORNITURA DI FAGIANI PHASIANUS COLCHICUS PALLASI (FAGIANO DELLA MANCIURIA) DI PROVENIENZA NAZIONALE, PREVALENTEMENTE PUGLIESI, COME PREVISTO DALL'ART.33, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL 19.02.2008, OVVERO IN SUBORDINE FAGIANI DI PROVENIENZA NAZIONALE, APPARTENENTI ALLA SPECIE PHASIANUS COLCHICUS PALLASI (FAGIANO DELLA MANCIURIA), ALLEVATI ALLO STATO NATURALE - ANNATA VENATORIA 2016/2017
None
None " MUSEO DI CAPODIMONTE "

( Filter by this organisation. )

--

( Filter by this organisation. )

MUSEO DI CAPODIMONTE - PALAZZOTTO BORBONICO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E CONDUZIONE FINO AL 31/03/2018 DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (CALDO/FREDDO) 'MUSEO DI CAPODIMONTE E AL PAZZOTTO BORBONICO'
None
None " MUSEO DI CAPODIMONTE "

( Filter by this organisation. )

--

( Filter by this organisation. )

SERVIZIO DI PULIZIA
None
None " MUSEO DI CAPODIMONTE "

( Filter by this organisation. )

--

( Filter by this organisation. )

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
None
Poland " PRZEWOZY REGIONALNE" SP. Z O.O. ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB I ŁADUNKÓW SŁAWOMIR BUJAK

( Filter by this organisation. )

Zastępcza komunikacja autobusowa Kraków Płaszów - Zakopane, Kraków Płaszów - Bielsko Biała, Kraków Płaszów - Skawina
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest świadczenie usługi kolejowej komunikacji zastępczej (KKZ) zwane w dalszej części Umowy „Zadaniami” w relacjach: W części A Zadania KKZ wykonywana będzie na ...
Poland " PRZEWOZY REGIONALNE" SP. Z O.O. ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB I ŁADUNKÓW

( Filter by this organisation. )

Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków Główny- Trzebinia - Oświęcim - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją realizowaną autobusami w zastępstwie realizowanych przez Zamawiającego kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Kraków Główny – Kraków Business Park – Krzeszowice ...
Poland " PRZEWOZY REGIONALNE" SP. Z O.O. ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

( Filter by this organisation. )

USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB I ŁADUNKÓW SLAWOMIR BUJAK

( Filter by this organisation. )

Zastępcza komunikacja autobusowa Kraków Płaszów - Zakopane, Kraków Płaszów - Bielsko Biała, Kraków Płaszów - Skawina
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest świadczenie usługi kolejowej komunikacji zastępczej (KKZ) zwane w dalszej części Umowy „Zadaniami” w relacjach: W części A Zadania KKZ wykonywana będzie na ...