Country Buyer Supplier Details
Bulgaria „ЮИДП“ ДП ТП „ДГС ЧИРПАН“

( Filter by this organisation. )

„ДМТ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

( Filter by this organisation. )

„Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради в Обект 176206“
„Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради в Обект 176206“ — общи строително- ремонтни работи, необходими за направата на нови лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС ...
Bulgaria „ЮИДП“ ДП ТП „ДГС ГУРКОВО“

( Filter by this organisation. )

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

( Filter by this organisation. )

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Гурково“.
Предметът на обществената поръчка е доставка на електрическа енергия от кординатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Гурково“, с ориентировъчно годишно потребление 30 000 кВтч. Обектите за доставка ...
Bulgaria „ЮЗДП“ ДП, ТП „ДГС КРЕСНА“

( Filter by this organisation. )

ЕТ "ДЖУЛИАНО - ЮЛИАН СТОЙЧЕВ - ВАЛЕНТИНА СТОЙЧЕВА"

( Filter by this organisation. )

Услуги по ремонт и поддръжка
„Годишни технически прегледи /вкл.ГТП на газови уредби/ на МПС собственост на ТП „ДГС Кресна“.
Bulgaria „ЮЗДП“ ДП, ТП „ДГС БЕЛОВО“

( Filter by this organisation. )

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

( Filter by this organisation. )

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги — фиксирана телефония за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Белово“ към „ЮЗДП“ ДП“.
Предмет на обществената поръчка е: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги — фиксирана телефония за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Белово“ към „ЮЗДП“ ДП“. Пълно описание за предмета на ...
Bulgaria „ЮЗДП“ ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“

( Filter by this organisation. )

"ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93" ООД

( Filter by this organisation. )

"Доставка и монтаж на мултифункционално устройство - копирна машина, принтер и скенер за нуждите на ТП "ДГС Струмяни"
Участниците предлагат фабрично ново, неизползвано мултифункционално устройство, което трябва да отговаря на следните технически изисквания: — стандартни функции: печатане, копиране и сканиране; — формат на хартията: А3 и А4; — ...
Bulgaria „ЮЗДП“ ДП ТП „ДГС ЗЕМЕН“

( Filter by this organisation. )

ЧЕЗ „РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“

( Filter by this organisation. )

Доставка на ел. енергия за нуждите на ТП „ДГС Земен“
Доставка на ел. енергия за нуждите на ТП „ДГС Земен“.
Bulgaria „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО“ ДП- СМОЛЯН, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО“

( Filter by this organisation. )

ЕТ „ВАНЯ-ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА“

( Filter by this organisation. )

Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета (...)
Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета. Обособена позиция № 2 ...
Bulgaria „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО“ ДП- СМОЛЯН, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО“

( Filter by this organisation. )

ЕТ „ВАНЯ- ИВАНКА ПЕЙЧИНОВА“

( Filter by this organisation. )

Обособена позиция № 2 — Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)
Обособена позиция № 1 — Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета. Обособена позиция № 2 ...
Bulgaria „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО“ ДП, ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО“

( Filter by this organisation. )

„ХОРЕКА ЛОГИСТИК“ ООД

( Filter by this organisation. )

„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности“
Доставка на канцеларска хартия и формуляри; пишещи пособия, аксесоари за бюро и папки; компютърни аксесоари и компоненти, магнитни и оптични носители на информация, тефтери, химикали и други. Рекламните материали следва ...
Bulgaria „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО“ ДП, ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО“

( Filter by this organisation. )

„ВЕГЕ-АВТО“ ЕООД

( Filter by this organisation. )

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в това число мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, рема (...)“
Настоящата обособена позиция включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в това число мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), ...