Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

HARTUNA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wbudowaniem komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, tj. ciemnią i sterownią przy ulicy Siedlickiej w Gdańsku ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KRZYSZTOF HERMAN LABSOFT- K. HERMAN

( Filter by this organisation. )

Mikroskopy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego - wolnego od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będącego przedmiotem praw osób trzecich skaningowego mikroskopu elektronowego wersja edukacyjna wraz z kompatybilnymi akcesoriami ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część A: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Gdańskiej.
— Część A: dostawa urządzeń sieciowych, — Część B: dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych z prędkością 10Gb/s. — Część C: dostawa szaf rack 19". Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

MERAZET SA

( Filter by this organisation. )

Cz. IV – dostawa wyposażenia laboratoriów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu, goniometru, wyposażenia laboratoriów, miernika, pompy, przecinarki, naczynia pomiarowego oraz płyt grzejnych. Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na 9 części: Cz. I– dostawa mikroskopu biologicznego wraz ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

EUROTREND RADOSŁAW PAŁUBICKI

( Filter by this organisation. )

Dostawa ekranu projekcyjnego, aparatu fotograficznego, wideoprojektorów oraz montaż wybranych urządzeń.
Dostawa ekranów projekcyjnych, wideo projektorów, lamp i akcesoriów do projektorów, tablicy interaktywnej, sprzętu nagłaśniającego oraz montaż wybranych urządzeń.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

ZAKŁAD PUH „JAWOR” ZBIGNIEW ŚWIADEK

( Filter by this organisation. )

Dostawa stołów komputerowych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolików komputerowych, których szczegółowy opis przedstawiony jest w pkt III.1 SIWZ.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KOMPUTRONIK S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń peryferyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń odpowiednio w częściach: A - komputery stacjonarne, urządzenia i elementy komputerów, B - komputery przenośne i elementy komputerów, C - urządzenia peryferyjne, D - ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

MAREL SERWIS MARIUSZ SAMBORSKI

( Filter by this organisation. )

Mikrometryczny laser skanujący
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Pracowni Układów Zasilania Silników, Pracowni Elektrotechniki Pojazdowej oraz Pracowni Pomiarów Statycznych i Dynamicznych Wydziału Mechanicznego w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KOMA NORD SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów i budżetów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KOMA NORD SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie graficzne rastrowe i wektorowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...