Country Buyer Supplier Details
Greece ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

( Filter by this organisation. )

ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

( Filter by this organisation. )

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας που θα διατεθούν στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ τΒ΄/1503/11-10-2006),όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ΚΥΑ ...
Greece ΔΉΜΟΣ ΧΑΝΊΩΝ

( Filter by this organisation. )

ΣΥΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ

( Filter by this organisation. )

Προμήθεια τροφίμων του Δ.ημου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων
Είδη παντοπωλείου με 13 % φπα Είδη παντοπωλείου με 24 % φπα Είδη κρεοπωλείου νωπά Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα Είδη ιχθυοπωλείου νωπά
Greece ΔΉΜΟΣ ΧΑΝΊΩΝ

( Filter by this organisation. )

ΣΥΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε

( Filter by this organisation. )

Προμήθεια τροφίμων του Δ.ημου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων
Είδη παντοπωλείου με 13 % φπα Είδη παντοπωλείου με 24 % φπα Είδη κρεοπωλείου νωπά Είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα Είδη ιχθυοπωλείου νωπά
Greece ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

( Filter by this organisation. )

ΤΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΕ

( Filter by this organisation. )

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο για δύο έτη
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών (φορτηγών, απορριμματοφόρων, υδροφόρων, πλυντηρίων κάδων) Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων μηχανημάτων- γεωργικών ελκυστήρων (γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών, σκαπτικών, γεωργικών ελκυστήρων) Εργασίες ...
Bulgaria ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

( Filter by this organisation. )

ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД

( Filter by this organisation. )

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив, п/ст Белово
Настоящата обществена поръчка обхваща изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана чрез проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на изградените системи на територията на п/ст ...
Bulgaria МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СТАРА ЗАГОРА

( Filter by this organisation. )

КРЕМЪК ЕООД

( Filter by this organisation. )

Охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила на п/ст „АТЗ“, п/ст „Железник“ и п/ст „Загорка“
услуга, включваща охрана с технически средства (СОТ и видеонаблюдение), включително реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР Стара Загора – подстанция „АТЗ“, подстанция „Железник“ и подстанция „Загорка“
England ST HELENS & KNOWSLEY TEACHING HOSPITALS NHS TRUST

( Filter by this organisation. )

PERFECT WARD LIMITED

( Filter by this organisation. )

Perfect Ward Software Application
Perfect Ward Software Application Phase 2 - 55 all areas FRAMEWORK REF: G-Cloud 12 / SERVICE ID: 121945631791505
United States DLA TROOP SUPPORT

( Filter by this organisation. )

OWENS & MINOR DISTRIBUTION, INC.

( Filter by this organisation. )

MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, EQUIPMENT, AND SUPPLIES
4536962072!TRBO REGION 7/8
United States DLA LAND AND MARITIME

( Filter by this organisation. )

CATERPILLAR INC.

( Filter by this organisation. )

VEHICULAR FURNITURE AND ACCESSORIES
4539614982!BLADE,WINDSHIELD WI
United States DCSO FEDMALL

( Filter by this organisation. )

EZ PRINT SUPPLIES, INC.

( Filter by this organisation. )

HARDWARE, COMMERCIAL
8503887655!EMALL NON-NSN MATERIALS