Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Serwery plików
Podstawowe wymagania techniczne na serwer SSL VPN: Obudowa serwera SSL VPN musi być przystosowana do montażu w szafie serwerowej typu rack 19”,Z obudową serwera SSL VPN muszą być dostarczone wszystkie ...
Poland GMINA OLSZTYN

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń aktywnych w ramach projektu pn: „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna”
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń aktywnych do zarządzania siecią w projekcie pn: „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna”.
Poland GMINA MIASTO KOSZALIN

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie urządzeń sieciowych.
Zadanie 1: Komputery stacjonarne - sztuk 10. Monitory LCD - sztuk 10. Laptop 1 - szt 4. Laptop 2 - szt 1. Laptop 3 - szt 1. Dysk zewnętrzny -szt ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa systemu zarządzania siecią bezprzewodową, punktów dostępowych i sensorów pomiarowych oraz wyposażenia węzłów sieci bezprzewodowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do laboratorium sieci bezprzewodowych PL-LAB2020.
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Skalowalny, inteligentny system dostępu bezprzewodowego, zgodny ze standardami WiFi obejmującego dostawę 125 punktów dostępowych wraz z kontrolerem, licencjami i wsparciem technicznym na okres min. 36 miesięcy.
Część I. 1) Dostawa 7 przełączników 24 portowych gigabitowych o stałej konfiguracji. 2) Dostawa 25 przełączników 48 portowych gigabitowych o stałej konfiguracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa zapory ogniowej dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.Kompleksowa dostawa obejmuje:1) etap 1 – dostawę systemu, o którym mowa w Lp. 1, 2, 3 tabela 2 załącznika nr 1a ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiPolitechniki Gdańskiej, zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ oraz poniższym wyszczególnieniem:Część I – Dostawa urządzeń sieciowych ...
Poland UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Serwery do backup-u (1s) – 2 sztuki. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. Serwery (2s) – 1 sztuka. ...
Poland UNIWERSYTET GDAŃSKI

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Serwery
Dostawa specjalistycznych serwerów maszyn wirtualnych – 3 sztuki.
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część B – usługi na urządzenia firmy JUNIPER NETWORKS
1. Nazwa zamówienia: Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostęp do aktualizacji oprogramowania niezbędnego ...