Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zestaw do analiz kwasów nukleinowych (Aparaty do elektroforezy poziomej)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie aparatury naukowej dla Instytutu Biologii na potrzeby Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku wraz z przeszkoleniem z obsługi użytkowników, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie ...
Poland INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów dla Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
1 "Acetonitryl do chromatografii cieczowej LC/MS, Czystość (GC) ≥ 99,9 %, Woda ≤ 0,01 %, Al - max 10ppb, Ca-max 10ppb, Fe max 10ppb, K max 5 ppb,Mg- max 10ppb, ...
Poland UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zadanie 39 Odczynniki według katalogu Bio-Rad lub równoważne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego (zwanych dalej produktami / przedmiotem zamówienia) związanych z realizacją działalności naukowo-badawczej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część 21: naczynia do elektroforezy – 8 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zadanie 16 Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny według katalogu BioRad lub równoważne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego (zwanych dalej produktami / przedmiotem zamówienia) związanych z realizacją działalności dydaktycznej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określonych ...