Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki G
1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A 7. Antybiotyki B 8. Antybiotyki C 9. Antybiotyki ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Leki różne F
Zadanie 1. Leki różne A. Zadanie 2. Leki zewnętrzne. Zadanie 3. Testy ureazowe. Zadanie 4. Leki różne B. Zadanie 5. Leki różne C. Zadanie 6. Narkotyki 1. Zadanie 7. Leki ...
Poland WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

ZADANIE 21 – LEKI INNE (E)
Przedmiot zamówienia: ZADANIE 1 – LEKI OCZNE GUTT UNG,OPHT ZADANIE 2 – PŁYNY DO INIEKCJI AMPUŁKI ZADANIE 3 – LEKI INNE (A) ZADANIE 4 – STOMATOLOGIA ZADANIE 5 – LEKI ...
Poland SZPITAL MRĄGOWSKI IM. MICHAŁA KAJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 15 poz. 2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków ...
Poland CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Leki przeciwzakrzepowe
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy leków i szczepionek do Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o. o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 31 Zakresów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. LESZKA GIECA

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zad. 68 Amiodaroni hydrochloridum
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa leków Zad. 1 Fulvestrant Zad. 2 Midazolam Zad. 3 Diazepam inj. Zad. 4 Diazepam Zad. 5 Diazepam Zad. 6 Epinephrine Zad. 7 Ambroxoli hydrochloridum Zad. ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. LESZKA GIECA

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zad. 87 Adenosine
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa leków Zad. 1 Fulvestrant Zad. 2 Midazolam Zad. 3 Diazepam inj. Zad. 4 Diazepam Zad. 5 Diazepam Zad. 6 Epinephrine Zad. 7 Ambroxoli hydrochloridum Zad. ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 18
1. Ammonii bitominosulfonas 50 g – 1 op. 2. Argenti nitras 25 g – 6 op. 3. Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g – 1 op. 4. Ethacridini lactas 10 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 8
1. Ammonii bitominosulfonas 50 g – 1 op. 2. Argenti nitras 25 g – 6 op. 3. Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g – 1 op. 4. Ethacridini lactas 10 ...
Poland SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

( Filter by this organisation. )

SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 6
Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2014 (36 pakietów – zadań): — pakiet nr 1: Leki cz. 1, — pakiet nr 2: Leki cz. 2, — pakiet ...