Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE"

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

W pakiecie nr 1.37 – ROCURONIUM.
Dostawa środków farmaceutycznych w pakietach dla SPSZOZ „Zdroje”. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 100 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w ...
Poland POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Produkty farmaceutyczne XXXXVII
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 64 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 13/2015) Zadanie nr 1 Produkty farmaceutyczne I Zadanie nr ...
Poland SZPITAL MIEJSKI W PRZEMYŚLU

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakietu Nr 17b – Leki różne płyny infuzyjne II B
Przedmiotem zamówienia są dostawy leków. Nr i nazwa pakietu: 1 Leki znieczulające 1a Leki znieczulające A 2 Leki przeciwkrzepliwe I 3 Leki ogólnie znieczulające I 4 Leki ogólnie znieczulające II ...
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 139 – ZESTAW DRENÓW DO POMPY AESCULAP PG130/PG145
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie w przetargu nieograniczonego jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, określona przez Zamawiającego według ...
Poland SZPITALE WOJEWÓDZKIE W GDYNI SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 31
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych z podziałem na 32 pakiety (zadania częściowe). Każdy pakiet oznaczony w formularzu cenowym- Załącznik nr 1a do SIWZ numerem od 1 do 32 ...
Poland SZPITALE WOJEWÓDZKIE W GDYNI SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 6
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych z podziałem na 32 pakiety (zadania częściowe). Każdy pakiet oznaczony w formularzu cenowym- Załącznik nr 1a do SIWZ numerem od 1 do 32 ...
Poland SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

61, 62, 63, 418, 754, 755, 756, 808, 838, 909, 910
1. 20 % roztwór dwupeptydu alanyloglutaminy do wlewów dożylnych 100 ml – 600 Flakon; 2. 20 % roztwór dwupeptydu alanyloglutaminy do wlewów dożylnych 50 ml – 300 Flakon; 3. Abciximab ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet Nr 66 – PARACETAMOL INIEKCJE
Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, dializacyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPS ZOZ „ZDROJE” Przedmiot zamówienia jest podzielony na 104 części zwanych pakietami. Zamawiający ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 19
Cefuroxime inj. i.v. i.m. s.subst.1,5g 1 fiol. Cefuroxime (do stosowania u noworodków) inj.i.v. i.m.s.subst. 0,75g 1fiol. op. 6 000. Cefuroxime axetil tabl.powl. 0,5g x 10szt. op. 130 Cefuroxime axetil tabl.powl. ...
Poland WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI

( Filter by this organisation. )

AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera;
Nici plecione poliglikolowe, powlekane, wchłanialne do 90 dni, podtrzymujące tkankę ok. 60-70 % po 14 dniachod implantacji Grubość USP 1 – igła – 1/2 koła okrągła o dł. 43 mm, ...