Country Buyer Supplier Details
Poland INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów dla Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
1 "Acetonitryl do chromatografii cieczowej LC/MS, Czystość (GC) ≥ 99,9 %, Woda ≤ 0,01 %, Al - max 10ppb, Ca-max 10ppb, Fe max 10ppb, K max 5 ppb,Mg- max 10ppb, ...