Country Buyer Supplier Details
None None

( Filter by this organisation. )

"ALAB" SP. Z O. O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa i montaż komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży wyposażenia laboratoryjnego (zwanego dalej wyposażeniem) określonego w 18 zadaniach (ofertach częściowych) następująco: Zadanie nr 1: 1.1. Dostawa i montaż w konfiguracji ...