Country Buyer Supplier Details
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

"CAR-GAZ I" SP. C. MAGADALENA GRODZIŃSKA - MAZUREK, SŁAWOMIR MAZUREK

( Filter by this organisation. )

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie w 2018 r.
Dostawa polegać będzie na: a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 9 600 l. b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 800 l. c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CHEŁMIE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie w 2018 r.
Dostawa polegać będzie na: a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 9 600 l. b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 800 l. c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio ...