Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

( Filter by this organisation. )

"CARRIERE DESIGN" DARIUSZ SZCZERBA

( Filter by this organisation. )

Moduł II – Meble biurowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wyposażenia meblowego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach: Moduł I ...
Poland UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

( Filter by this organisation. )

"CARRIERE DESIGN" DARIUSZ SZCZERBA

( Filter by this organisation. )

Moduł I – Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wyposażenia meblowego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach: Moduł I ...