Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część 21: naczynia do elektroforezy – 8 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"CRYO - TECH INTERNATIONAL" ZBIGNIEW JOACHIMIAK

( Filter by this organisation. )

Część 50: regulator temperatury – 2 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"HUMAN LABEL" - SAMOJEDNY I WSPÓLNICY SP. JAWNA

( Filter by this organisation. )

Część 29: mikroskop „studencki” – 6 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"MERANCO - APARATURA KONTROLNO - POMIAROWA I LABORATORYJNA

( Filter by this organisation. )

Część 32: statywy na pipety – 3 szt., pipety – 3 szt., termo mikser – 3 szt., wirówka z rotorem – 1 szt., łaźnia piaskowa – 1 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"METROHM" POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część nr 2: chromatograf jonowy: kationowo – anionowy z podajnikiem próbek do jednoczesnej analizy kationów i anionów – 1 szt.,
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"WOD.EN.GAZ - TEST" SŁAWOMIR MYTYK

( Filter by this organisation. )

Część 57: kamera termowizyjna – 1 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

A.G.A. ANALYTICAL - AGNIESZKA BIELIŃSKA

( Filter by this organisation. )

Część 16: szybki automatyczny ekstraktor do prób stałych – 1 szt., system do szybkiego odparowywania prób – 1 szt., automatyczny chromatograf żelowy – 1 szt., koncentrator białek z wyposażeniem – 1 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

A.P. INSTRUMENTS SP Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część D - Urządzenia laboratoryjne.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych zwanych dalej - urządzeniami do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj.: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty. ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część 37: demineralizator – 3 szt., blok mineralizacyjny – 1 szt., urządzenie do pomiaru SIR – 1 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część 42: waga elektroniczna – 2 szt., zestaw do sączenia – 6 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...