Country Buyer Supplier Details
None None

( Filter by this organisation. )

"ALAB" SP. Z O. O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa i montaż komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży wyposażenia laboratoryjnego (zwanego dalej wyposażeniem) określonego w 18 zadaniach (ofertach częściowych) następująco: Zadanie nr 1: 1.1. Dostawa i montaż w konfiguracji ...
Poland UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

"AQUA-MED" ZAKŁAD PRODUKCJI ART. MEDYCZNYCH KOLASA SPÓŁKA JAWNA

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy
1 Zadanie - Pakiet nr 1 podpakiet 1 1 ZADANIE - Pakiet nr 1 podpakiet 2 1 ZADANIE - Pakiet nr 1 podpakiet 3 1 ZADANIE - Pakiet nr 1 ...
Poland DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE

( Filter by this organisation. )

"ARNO-MED" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
1. Panewka pierwotna bezcementowa tytanowa - 1 100 szt.2. Wkład polietylenowy do panewki pierwotnej z witaminą E - 1 000 szt.3. Wkład ceramiczny dla głów rosnących wraz z rozmiarem ø ...
Poland INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów dla Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
1 "Acetonitryl do chromatografii cieczowej LC/MS, Czystość (GC) ≥ 99,9 %, Woda ≤ 0,01 %, Al - max 10ppb, Ca-max 10ppb, Fe max 10ppb, K max 5 ppb,Mg- max 10ppb, ...
Poland UNIWERSYTET ŚLĄSKI

( Filter by this organisation. )

"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Część 21: naczynia do elektroforezy – 8 szt.
1. Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń, aparatury i sprzętu laboratoryjnego zwanych dalej „urządzeniami”. Urządzenia musiały być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać stosowne certyfikaty. Przedmiot zamówienia obejmował ponadto: ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

"CAR-GAZ I" SP. C. MAGADALENA GRODZIŃSKA - MAZUREK, SŁAWOMIR MAZUREK

( Filter by this organisation. )

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie w 2018 r.
Dostawa polegać będzie na: a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 9 600 l. b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 800 l. c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio ...
Poland UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

( Filter by this organisation. )

"CARRIERE DESIGN" DARIUSZ SZCZERBA

( Filter by this organisation. )

Moduł II – Meble biurowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wyposażenia meblowego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach: Moduł I ...
Poland UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

( Filter by this organisation. )

"CARRIERE DESIGN" DARIUSZ SZCZERBA

( Filter by this organisation. )

Moduł I – Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wyposażenia meblowego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach: Moduł I ...
Poland SZPITAL MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

"CENTRALA FARMACEUTYCZNA „CEFARM” S. A.

( Filter by this organisation. )

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw produktówleczniczych - I
1 Amlodypine 0,005 Perindopril 0,005 tabl x 902 Amlodypine 0,005 Perindopril 0,01 tabl x 903 Amlodypine 0,01 Perindopril 0,005 tabl x 904 Amlodypine 0,01 Perindopril 0,01 tabl x 905 Glicliazyde ...
Poland ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE

( Filter by this organisation. )

"CHM" SP. Z O. O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego
Zadanie nr: 1 - Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki - zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5. Zadanie nr: 2 - Embolektomia, cewniki do żył centralnych, igły do znieczuleń- zgodnie z ...