Country Buyer Supplier Details
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

"CAR - GAZ I S.C." MAGDALENA GRODZIŃSKA-MAZUREK, SŁAWOMIR MAZUREK

( Filter by this organisation. )

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie w 2019 r.
1.Dostawy polegać będą na:a)tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 9 100 l.b)tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 300 l.c)zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

"CAR-GAZ I" SP. C. MAGADALENA GRODZIŃSKA - MAZUREK, SŁAWOMIR MAZUREK

( Filter by this organisation. )

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie w 2018 r.
Dostawa polegać będzie na: a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 9 600 l. b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 800 l. c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

ADAM BIAŁOWĄS BIALKOM

( Filter by this organisation. )

„RDW w Chełmie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)”
1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn:„RDW w Chełmie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)”— Zadanie nr 1 – Obwodu Drogowego w ChełmieDługość odcinków przewidzianych ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

ADAM BIAŁOWĄS „BIALKOM”

( Filter by this organisation. )

RDW w Chełmie. Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)
Długość odcinków przewidzianych do koszenia określona jednostronnie w km:Etap I – Koszenie na całą szerokość pasa drogowego przy jego zmiennej szerokości, dróg wojewódzkich jak niżej nr:812 Łowcza-Chełm-Krasnystaw w km 99+436 ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

B.G. CONSTRUCTION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, w sezonach: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
Zakres prac zgodnie z poniższym przedmiarem usług: 1) solarka szt. 2 (solarki, nośniki, pługi Wykonawcy) 2) solarka szt. 1 (nośnik, solarka i pług Wykonawcy) 3) solarka szt. 1 (nośnik i ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

B.G. CONSTRUCTION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymaniem dróg w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni dróg wojewódzkich
a) Zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (załącznik do Specyfikacji technicznej).b) Uzyskanie stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

B.G. CONSTRUCTION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymaniem dróg w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni dróg wojewódzkich
a) Zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (załącznik do Specyfikacji technicznej).b) Uzyskanie stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

B.G. CONSTRUCTION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymaniem dróg w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni dróg wojewódzkich
a) Zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (załącznik do Specyfikacji technicznej).b) Uzyskanie stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

B.G. CONSTRUCTION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymaniem dróg w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni dróg wojewódzkich
a) Zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (załącznik do Specyfikacji technicznej).b) Uzyskanie stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w ...
Poland ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE

( Filter by this organisation. )

B.G. CONSTRUCTION SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

RDW w Chełmie. Usługi zimowego utrzymaniem dróg w sezonach: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w zakresie: zwalczania śliskości i odśnieżania nawierzchni dróg wojewódzkich
a) Zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (załącznik do Specyfikacji technicznej).b) Uzyskanie stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji umowy wraz z jego obsługą w ...