Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. LESZKA GIECA

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Zad. 98 Remifentanilum
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa leków Zad. 1 Fulvestrant Zad. 2 Midazolam Zad. 3 Diazepam inj. Zad. 4 Diazepam Zad. 5 Diazepam Zad. 6 Epinephrine Zad. 7 Ambroxoli hydrochloridum Zad. ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. LESZKA GIECA

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Zad. 30 Norepinephrinum
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa leków Zad. 1 Fulvestrant Zad. 2 Midazolam Zad. 3 Diazepam inj. Zad. 4 Diazepam Zad. 5 Diazepam Zad. 6 Epinephrine Zad. 7 Ambroxoli hydrochloridum Zad. ...
Poland ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 249 pozycji produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Ferric hydroxide saccharose roztwór do wstrzykiwań i infuzji 100 mg Fe 3+ / ...
Poland ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 249 pozycji produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Ferric hydroxide saccharose roztwór do wstrzykiwań i infuzji 100 mg Fe 3+ / ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 135
1. Ammonii bitominosulfonas 50 g – 1 op. 2. Argenti nitras 25 g – 6 op. 3. Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g – 1 op. 4. Ethacridini lactas 10 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 35
1. Ammonii bitominosulfonas 50 g – 1 op. 2. Argenti nitras 25 g – 6 op. 3. Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g – 1 op. 4. Ethacridini lactas 10 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 40
1. Ammonii bitominosulfonas 50 g – 1 op. 2. Argenti nitras 25 g – 6 op. 3. Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g – 1 op. 4. Ethacridini lactas 10 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 42
1. Ammonii bitominosulfonas 50 g – 1 op. 2. Argenti nitras 25 g – 6 op. 3. Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g – 1 op. 4. Ethacridini lactas 10 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 79
1. Ammonii bitominosulfonas 50 g – 1 op. 2. Argenti nitras 25 g – 6 op. 3. Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g – 1 op. 4. Ethacridini lactas 10 ...
Poland WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A.

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 11– Immunoglobuliny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków. Zamówienie składa się z 56 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 – Cytostatyki; Pakiet nr 2 ...