Country Buyer Supplier Details
Poland "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"

( Filter by this organisation. )

UBX KATOWICE SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Umowa ramowa nr 5.
1. Niniejsze postępowanie dotyczy zawarcia umowy ramowej na usługi hotelarskie i restauracyjne w związku z organizacją szkoleń dla pracowników PP S.A obejmujące zapewnienie noclegów, zapewnienie wyżywienią, wynajem sal szkoleniowych. 2. ...