Country Buyer Supplier Details
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KOMA NORD SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie do tworzenia schematów i diagramów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

TB-AUTOMATION TOMASZ BOJKO

( Filter by this organisation. )

Program Komputerowy Tworzenia I Symulacji Wirtualnych Obiektów, Urządzeń Pomiarowych I Systemów Sterowania, Zbierania Danych Oraz Ich Przetwarzania
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

MESCO BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MARIUSZ GOROL

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie specjalistyczne do projektowania i analizy obiektów pływających
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

OPROGRAMOWANIE NAUKOWO-TECHNICZNE SP. Z O.O., SP.K.

( Filter by this organisation. )

Program komputerowy do obliczeń inżynierskich i naukowych wraz z pakietami narzędziowymi
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

DES ART SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet programów do obliczeń metoda elementów skończonych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KOMA NORD SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów i budżetów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

KOMA NORD SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie graficzne rastrowe i wektorowe
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

PIOTR BIERNACKI MGX INFOSERVICE – PIOTR BIERNACKI

( Filter by this organisation. )

Edukacyjna wersja oprogramowania statystycznego
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

GAMBIT COIS SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie – edytor do obliczeń i symulacji inżynierskich
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...
Poland POLITECHNIKA GDAŃSKA

( Filter by this organisation. )

PIOTR BIERNACKI MGX INFOSERVICE – PIOTR BIERNACKI

( Filter by this organisation. )

Oprogramowanie statystyczne do analizy procesów jakościowych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w ramach Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. 2. Zamówienie składa się z 24 części (zadań): ...