Dostawa przełączników sieciowych z modułami światłowodowymi

Buyer Name
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Total no. of suppliers
1
Supplier name
NGE POLSKA SP. Z O.O.

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych z modułami światłowodowymi do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Date published
18/12/2019

OCID
ocds-0c46vo-0133-600201-2019
Categories (CPV)
32420000 - Network equipment

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network