Dostawa wyposażenia medycznego związana z realizacją projektu pn. Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań technologicznych.

Buyer Name
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ALTERIS S.A.

Description

Zadanie nr 1. Meble medyczne: CPV – 33192000-2, wózki anestezjologiczne – 4 szt., szafki lekarskie
2 drzwiowe – 4 szt., szafka lekarska 1 drzwiowa – 1 szt., wózki do przewożenia chorych – 2 szt., szafki
przyłóżkowe – 3 szt., łóżka intensywnej terapii – 3 szt.
Zadanie nr 2. Zestaw monitorów diagnostycznych: 1 szt. monitor opisowy, 3 szt. monitory do przeglądania. CPV
— 33110000-4 sprzęt obrazujący do użytku medycznego.
Zadanie nr 3. Defibrylatory – 2 szt. CPV – 33182100-0. Aparat do masażu serca – 1 szt. CPV – 33 Zadanie nr
4. Diatermia – 1 szt. CPV – 33161000-6 urządzenia elektrochirurgiczne.
Zadanie nr 5. Aparat do dezynfekcji powierzchniowej – 1 szt. 33191000-5 urządzenia sterylizujące,
dezynfekcyjne i higieniczne
Zadanie nr 6. Stół operacyjny mobilny – 1 szt. CPV – 33192230-3.stoły operacyjne.
Zadanie nr 7. Lampa operacyjna mobilna. CPV – 33167000-8 lampy chirurgiczne
Zadanie nr 8. Narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne: wiertarka elektryczna – 1 szt. piła do gipsu – 1 szt., zestaw
narzędzi chirurgicznych, CPV – 33162000-3 urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych,
Zadanie nr 9. Szyna – zestaw do trudnej intubacji – 1 szt. CPV – 33171200- przyrządy do resuscytacji,
Zadanie nr 10. Respiratory transportowe z turbiną 2 szt. – 331537000-5 urządzenia do terapii gazowej i
oddechowej.
Zadanie nr 11. Respiratory transportowe z butlą 2 szt. – 331537000-5 urządzenia do terapii gazowej i
oddechowej.
Zadanie nr 12. Pompy infuzyjne 18 szt.. CPV – 33194110-0 pompy infuzyjne
Zadanie nr 13. Aparat EKG – 2 szt. 33123200-0 urządzenia do elektrokardiografii
Zadanie nr 14. Wiertarka ręczna – 1 szt. CPV – 33162000-3 urządzenia i przyrządy używane na salach
operacyjnych,
Zadanie nr 15. Pulsoksymetry – 2 szt. CPV – 33123210-3 urządzenia do monitorowania czynności serca.

Date published
07/11/2017

OCID
ocds-0c46vo-0133-443742-2017
Categories (CPV)
33190000 - Miscellaneous medical devices and products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network