Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej - 11 pakietów.

Buyer Name
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ALTERIS S.A.

Description

Przedmiot przetargu obejmuje:Sprzedaż, dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, spełniających wymagania określone w SIWZ, a także przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu - na koszt i ryzyko Wykonawcy.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (Pakiet) stanowi:Pakiet 1 – Aparatura i sprzęt RTG (CPV- 33111000-1)1) Zestaw sprzętu (aparat RTG z zawieszeniem sufitowym wraz z oprogramowaniem) – 1 kpt.2) Zestaw sprzętu (przewoźny aparat RTG z cyfrowym detektorem) – 1 kpt.3) Zestaw sprzętu (przewoźny aparat RTG do zastosowań śródoperacyjnych) – 1 kpt.Pakiet 2 – Aparat do ultrasonografii - 1 kpt. (CPV – 33112200-0)Pakiet 3 – Laser urologiczny do kruszenia kamieni – 1 kpt. (CPV – 33169100-3)Pakiet 4 – Sprzęt do zabiegów chirurgicznych (CPV – 33160000-9)1) Nóż do cięcia i koagulacji tkanek miękkich – 1 kpt.2) Diatermia chirurgiczna ze wszystkimi trybami cięć i koagulacji – 1 kpt.Pakiet 5 – Zestaw narzędzi artroskopowych z optyką – 1 kpt. (CPV - 33160000-9)Pakiet 6 – Aparatura medyczna do opieki nad pacjentem (CPV - 33160000-9)1) Stanowisko do znieczulania ogólnego (aparat do znieczulania, kardiomonitor, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor poziomu analgezji) z kolumną anestezjologiczną – 3 kpt.2) Kardiomonitor z możliwością zamontowania na kolumnie spełniający funkcję: pulsoksymetru, aparatu mierzenia ciśnienia krwi, monitorowania EKG, pomiar temperatury ciała pacjenta – 5 kpt. sztuk wraz z kolumnami dwustanowiskowymi – 3 kpt. szt.3) Defibrylator z funkcją wykonania kardiowersji i elektrostymulacji – 1 kpt.4) Wózek reanimacyjny z zestawem do konikotomii – 1 kpt.5) Respirator z funkcją regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 % - 1 kpt.Pakiet 7 – Meble medyczne (CPV- 33192000-2)1) Stół operacyjny chirurgiczno-urologiczny z przystawką ortopedyczną – 2 kpt.2) Łóżko intensywnej opieki medycznej z punktem poboru gazów medycznych i zasilania elektrycznego - 5 kpt.Pakiet 8 - Lampa bezcieniowa sufitowa LED z kamerą – 3 kpt. (CPV – 33167000-8)Pakiet 9 - Urządzenia używane na salach operacyjnych (CPV – 33190000-8)1) Pompa infuzyjna – 1 kpt.2) Ssak elektryczny – 1 kpt.3) Zestaw do ogrzewania pacjenta - 1 kpt.Pakiet 10 – Wyposażenie oddziału (CPV – 39711130-9, 33192000-2)1) Lodówka na leki z termometrem – 1 kpt.2) Szafki na sprzęt i leki - 1 kpt.Pakiet 11 – Nóż ultradźwiękowy – 1 kpt. (CPV- 33162000-3)Szczegółowy opis zamówienia - opis techniczny, parametry techniczne znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Date published
10/10/2018

OCID
ocds-0c46vo-0133-442222-2018
Categories (CPV)
33100000 - Medical equipments

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network