Meble medyczne

Buyer Name
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ALBA PPHU ALICJA BRZOZOWSKA LESZEK BRZOZOWSKI S.C.

Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia – Medreh z podziałem na części:
Część I Stół wagowy – 1 szt.;
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV): 39181000-4 stoły laboratoryjne.
Część II – Meble medyczne:
1. stolik do instrumentowania – 12 szt.;
2. stolik opatrunkowy – 4 szt.;
3. stolik narzędziowy – 4 szt.;
4. stolik narzędziowy wielofunkcyjny z szufladami na osprzęt i odpady – 2 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV): 33192000-2 meble medyczne.
Część III – Drobne wyposażenie:
1. tablice Ishihary dla dorosłych i dla dzieci – 2 zestawy;
2. tablice do badania ostrości wzroku – 1 komplet;
3. podświetlana tablica okulistyczna z pilotem dla dorosłych i dzieci – 1 szt.;
4. tablica do bliży (dodatkowo laminowana) – 2 szt.;
5. test muchy + okulary – 2 komplety;
6. oftalmoskop – 1 szt.;
7. glukometr – 2 zestawy;
8. zestaw młotków neurologicznych – 1 komplet.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
33141624-0 zestawy diagnostyczne
33124130-5 wyroby diagnostyczne
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się dany asortyment wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
Dostawa obejmuje również transport, rozładunek wraz z wniesieniem oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis parametrów technicznych, wymagania ilościowe i jakościowe Zamawiającego dotyczące sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Date published
23/12/2014

OCID
ocds-0c46vo-0133-436093-2014
Categories (CPV)
39181000 33192000 33190000 33141625 33124130 - Laboratory benching

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network