Pakiet nr 10

Buyer Name
SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2014 (36 pakietów – zadań):
— pakiet nr 1: Leki cz. 1,
— pakiet nr 2: Leki cz. 2,
— pakiet nr 3: Leki cz. 3,
— pakiet nr 4: Leki cz. 4,
— pakiet nr 5: Leki cz. 5,
— pakiet nr 6: Leki cz. 6,
— pakiet nr 7: Leki cz. 7,
— pakiet nr 8: Antybiotyki,
— pakiet nr 9: Antybiotyki i chemioterapeutyki,
— pakiet nr 10: Leki onkologiczne,
— pakiet nr 11: Fraxiparine,
— pakiet nr 12: Infuzory,
— pakiet nr 13: Vinorelbine,
— pakiet nr 14: Albuminy ludzkie,
— pakiet nr 15: Thiopental,
— pakiet nr 16: Żywienie dojelitowe, pozajelitowe i płyny infuzyjne,
— pakiet nr 17: Płyny infuzyjne do przygotowywania chemioterapii,
— pakiet nr 18: Płyny infuzyjne,
— pakiet nr 19: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – Iohexol,
— pakiet nr 20: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – Iomeprolum,
— pakiet nr 21: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – Iopromide,
— pakiet nr 22: Interferon pegylowany alfa 2 a z kompatybilną do niego rybaviryną, dawkowany niezależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C,
— pakiet nr 23: Interferon pegylowany alfa 2b z kompatybilną do niego rybawiryną, dawkowany zależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C,
— pakiet nr 24: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C – naturalnym interferonem leukocytarnym alfa,
— pakiet nr 25: Leczenie WZW typu B - Lamiwudyną,
— pakiet nr 26: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – Entekawirem,
— pakiet nr 27: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – Tenofovirem,
— pakiet nr 28: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – Adefovirem,
— pakiet nr 29: Myozyme – do leczenia choroby Pompego,
— pakiet nr 30: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – Telaprevirem, Caelyx,
— pakiet nr 31: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – Boceprevirem,
— pakiet nr 32: Darbepoetyna,
— pakiet nr 33: Nitrogenium oxydulatum,
— pakiet nr 34: artykuły pomocnicze do receptury,
— pakiet nr 35: Spirytus vini 96, Benzyna,
— pakiet nr 36: Pentaglobin.

Date published
18/12/2014

OCID
ocds-0c46vo-0133-429727-2014
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network