pakiet nr 15

Buyer Name
SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR JÓZEFA ROSTKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2012 (30 pakietów-zadań):
- Pakiet nr 1: Leki cz. 1,
- Pakiet nr 2: Leki cz. 2,
- Pakiet nr 3: Antybiotyki i chemioterapeutyki,
- Pakiet nr 4: Antybiotyk,
- Pakiet nr 5: Leki cz. 3,
- Pakiet nr 6: Leki cz. 4,
- Pakiet nr 7: Leki cz. 5,
- Pakiet nr 8: Żywienie dojelitowe, pozajelitowe i płyny infuzyjne,
- Pakiet nr 9: Płyny infuzyjne do przygotowywania chemioterapii,
- Pakiet nr 10: Płyny infuzyjne,
- Pakiet nr 11: Albuminy ludzkie,
- Pakiet nr 12: Vinorelbine inj.,
- Pakiet nr 13: Vinorelbine kaps.,
- Pakiet nr 14: Chemoaide pin,
- Pakiet nr 15: Leki onkologiczne,
- Pakiet nr 16: Cisplatin,
- Pakiet nr 17: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOHEXOL,
- Pakiet nr 18: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOMEPROLUM,
- Pakiet nr 19: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOPROMIDE,
- Pakiet nr 20: Tarceva, Erlotynib i Interferon pegylowany alfa 2 a z kompatybilną do niego rybaviryną, dawkowany niezależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C,
- Pakiet nr 21: Interferon pegylowany alfa 2b z kompatybilną do niego rybawiryną, dawkowany zależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C,
- Pakiet nr 22: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C - naturalnym interferonem leukocytarnym alfa,
- Pakiet nr 23: Leczenie WZW typu B - Lamiwudyną,
- Pakiet nr 24: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – Entekawirem,
- Pakiet nr 25: Tenofovir,
- Pakiet nr 26: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B - Adefovirem,
- Pakiet nr 27: Infuzory,
- Pakiet nr 28: Darbepoetyna,
- Pakiet nr 29: Myozyme - do leczenia choroby Pompego,
- Pakiet nr 30: Etoposid.

Date published
27/12/2012

OCID
ocds-0c46vo-0133-408958-2012
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network