Pakiet nr 2.

Buyer Name
SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR JÓZEFA ROSTKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 18/2011 (31 pakietów-zadań):
— Pakiet nr 1: Leki cz. 1,
— Pakiet nr 2: Leki cz. 2,
— Pakiet nr 3: Leki cz. 3,
— Pakiet nr 4: Leki cz. 4,
— Pakiet nr 5: Amoksycylina z kwasem klawulanowym,
— Pakiet nr 6: Cefalosporyny,
— Pakiet nr 7: Leki cz. 5,
— Pakiet nr 8: Leki cz. 6,
— Pakiet nr 9: Leki cz. 7,
— Pakiet nr 10: Leki cz. 8,
— Pakiet nr 11: Leki cz. 9,
— Pakiet nr 12: Żywienie dojelitowe, pozajelitowe i płyny infuzyjne,
— Pakiet nr 13: Płyny infuzyjne,
— Pakiet nr 14: Spirytus vini 96° i benzyna apteczna,
— Pakiet nr 15: Albuminy ludzkie,
— Pakiet nr 16: Docetaxel,
— Pakiet nr 17: Vinorelbine,
— Pakiet nr 18: Lipidowy kompleks doksorubicyny,
— Pakiet nr 19: Leki onkologiczne,
— Pakiet nr 20: Fulvestrant,
— Pakiet nr 21: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOHEXOL,
— Pakiet nr 22: Środki kontrastowe do urografii,
— Pakiet nr 23: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOMEPROLUM,
— Pakiet nr 24: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOPROMIDE,
— Pakiet nr 25: Tarceva, Erlotynib i Interferon pegylowany alfa 2a z kompatybilną do niego rybaviryną, dawkowany niezależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C,
— Pakiet nr 26: Interferon pegylowany alfa 2b z kompatybilną do niego rybawiryną, dawkowany zależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C,
— Pakiet nr 27: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C - naturalnym interferonem leukocytarnym alfa,
— Pakiet nr 28: Leczenie WZW typu B - Lamiwudyną,
— Pakiet nr 29: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – Entekawirem,
— Pakiet nr 30: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B - Adefovirem,
— Pakiet nr 31: Caelyx.

Date published
28/12/2011

OCID
ocds-0c46vo-0133-405005-2011
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network