Dostawa i montaż komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa.

Buyer Name
None
Total no. of suppliers
1
Supplier name
"ALAB" SP. Z O. O.

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży wyposażenia laboratoryjnego (zwanego dalej wyposażeniem) określonego w 18 zadaniach (ofertach częściowych) następująco:
Zadanie nr 1:
1.1. Dostawa i montaż w konfiguracji określonej w załączniku nr 7 do SIWZ:
a) mieszadła magnetycznego – 1 sztuka
b) maszyny do produkcji płatków lodu – 1 sztuka
c) systemu do produkcji wody ultraczystej – 1 sztuka
d) mikrowirówki – 1 sztuka
1.2. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
1.3. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 2:
1.4. Dostawa i montaż dejonizatora – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 8 do SIWZ.
1.5. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
1.6. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 3:
1.7. Dostawa i montaż w konfiguracji określonej w załączniku nr 9 do SIWZ:
a) zamrażarki niskotemperaturowej szafkowej – 1 sztuka
b) wirówki laboratoryjnej – 1 sztuka
1.8. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
1.9. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 26 do SIWZ.
Zadanie nr 4:
1.10. Dostawa i montaż komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa – 2 sztuki w konfiguracji określonej w załączniku nr 10 do SIWZ.
1.11. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
1.12. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 26 do SIWZ.
Zadanie nr 5:
1.13. Dostawa i montaż wagi analitycznej – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 11 do SIWZ.
1.14. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
1.15. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 6:
1.16. Dostawa i montaż dejonizatory – 2 sztuki w konfiguracji określonej w załączniku nr 12 do SIWZ.
1.17. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.
1.18. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 7:
1.19. Dostawa i montaż spektrofotometru UV-VIS – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 13 do SIWZ.
1.20. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.
1.21. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 27 do SIWZ.
Zadanie nr 8:
1.22. Dostawa i montaż zbiornika do przechowywania prób w ciekłym azocie z zamknięciem (do zautomatyzowanego systemu do izolacji RNA) – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 14 do SIWZ.
1.23. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.
1.24. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 28 do SIWZ.
Zadanie nr 9:
1.25. Dostawa i montaż urządzenia oczyszczającego wodę (produkującego wodę dwóch klas czystości) (do zautomatyzowanego systemu do izolacji RNA) – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 15 do SIWZ.
1.26. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ.
1.27. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 28 do SIWZ.
Zadanie nr 10:
1.28. Dostawa i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa (BIOHAZARD) (do zautomatyzowanego systemu do izolacji RNA) – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 16 do SIWZ.
1.29. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ.
1.30. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 26 do SIWZ.
Zadanie nr 11:
1.31. Dostawa i montaż automatycznej stacji do przygotowywania próbek wraz z wyposażeniem (do zautomatyzowanego systemu do izolacji RNA) – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 17 do SIWZ.
1.32. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.
1.33. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 12:
1.34. Dostawa i montaż w konfiguracji określonej w załączniku nr 18 do SIWZ:
a) mikrowirówek laboratoryjnych – 2 sztuki
b) miniwirówek laboratoryjnych – 3 sztuki
1.35. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 18 do SIWZ.
1.36. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 13:
1.37. Dostawa i montaż wytrząsarek orbitalnych – 4 sztuki w konfiguracji określonej w załączniku nr 19 do SIWZ.
1.38. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ.
1.39. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 14:
1.40. Dostawa i montaż łaźni wodnych – 2 sztuki w konfiguracji określonej w załączniku nr 20 do SIWZ.
1.41. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ.
1.42. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 15:
1.43. Dostawa i montaż sterylizatora parowego – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 21 do SIWZ.
1.44. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ.
1.45. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 16:
1.46. Dostawa i montaż wytrząsarki – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 22 do SIWZ.
1.47. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 22 do SIWZ.
1.48. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 25 do SIWZ.
Zadanie nr 17:
1.49. Dostawa i montaż w konfiguracji określonej w załączniku nr 23 do SIWZ:
a) łaźni wodnej – 1 sztuka
b) łaźni wodnej butyrometryczna – 1 sztuka
1.50. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 23 do SIWZ.
1.51. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 26 do SIWZ.
Zadanie nr 18:
1.52. Dostawa i montaż analizatora do oceny funkcji płytek – 1 sztuka w konfiguracji określonej w załączniku nr 24 do SIWZ.
1.53. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać parametry techniczne i użytkowe zawarte w „Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych” stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ.
1.54. Oferowane przez Wykonawcę wyposażenie musi spełniać warunki gwarancji, serwisu i szkolenia zawarte w „Warunkach gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkolenia ” stanowiącym załączniku nr 26 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich.
3. Montaż obejmuje: dostarczenie do miejsca instalacji, rozpakowanie, zainstalowanie, sprawdzenie, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów, uruchomienie, przeszkolenie pracowników odbiorcy i przekazanie wyposażenia do użytku.
4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.
5. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV oraz w załączniku nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24 do SIWZ oraz której parametry jakościowe i użytkowe są niegorsze niż wskazane w zał. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24 do SIWZ.
6. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
7. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Date published
10/11/2011

OCID
ocds-0c46vo-0133-351608-2011
Categories (CPV)
38000000 42931000 42996400 39711123 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network