Umowa ramowa nr 5.

Buyer Name
"POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"
Total no. of suppliers
1
Supplier name
UBX KATOWICE SP. Z O.O.

Description

1. Niniejsze postępowanie dotyczy zawarcia umowy ramowej na usługi hotelarskie i restauracyjne w związku z organizacją szkoleń dla pracowników PP S.A obejmujące zapewnienie noclegów, zapewnienie wyżywienią, wynajem sal szkoleniowych.
2. W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowę ramową, która określi warunki dotyczące zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie trwania umowy ramowej. Rzeczywiste udzielanie zamówień, objętych umową ramową nastąpi na podstawie zamówień cząstkowych, jakie udzielane będą na drodze odrębnych postanowień realizowanych na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy PZP.
3. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi hotelarskie i restauracyjne, zamawiane na potrzeby przedsięwzięć szkoleniowych, w tym:
1) hotel powinien odpowiadać standardowi nie gorszemu niż określony dla hoteli zaszeregowanych do kategorii ** (dwie gwiazdki) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z póź, zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22 poz.169),
2) zakwaterowanie uczestników szkolenia odbywać się będzie w hotelu (stanowiącym jeden obiekt) posiadającym: minimum 30 miejsc noclegowych, salę restauracyjną na min. 30 osób oraz świadczyć pełne-dzienne wyżywienie,
3) hotel winien posiadać: pokoje 1 osobowe, 2 osobowe oraz 3 osobowe z pojedynczymi łóżkami, z łazienkami, których ilość umożliwi świadczenie usług hotelarskich jednocześnie dla 30 osób,
4) zakwaterowanie uczestników szkolenia będzie obejmować zameldowanie oraz udostępnienie do dyspozycji pokoi hotelowych od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do opuszczenia i wymeldowania z pokoi hotelowych co najmniej do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
5) wynajem sal wykładowych, wykonawca winien posiadać co najmniej 2 sale wykładowe: jedną na minimum 30 osób, drugą na minimum 50 osób. Sale powinny być wyposażone w:
a) stoły i krzesła z możliwością swobodnego ich ustawienia.
b) sprzęt multimedialny: laptop, rzutnik multimedialny i ekran do projekcji, flipchart (blok papierowy + komplet pisaków), tablicę sucho ścieralną, nagłośnienie oraz dostęp do internetu i źródeł prądu,
c) dobre oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie oraz możliwość zaciemnienia;
d) miejsce na umieszczenie serwisu kawowego dla uczestników/uczestniczek szkoleń;
e) podczas szkolenia sala wykładowa winna być dostępna dla Zamawiającego wraz z obsługą techniczną w godzinach: 8:00-18:00,
f) sale winny być klimatyzowane a temperatura na sali utrzymana na poziomie 21oC, w pobliżu sali wykładowej winny mieścić się toalety dla uczestników oraz uczestniczek szkoleń.
6) Zamawiający wymaga zapewnienia menu uwzględniającego możliwość wyboru dania wegetariańskie lub miesnego. Wykonawca do oferty dołączy propozycje menu obejmujące wszystkie rodzaje posiłków: tj. śniadania w formie szwedzkiego stołu, serwisu kawowego, dwudaniowego obiadu, kolacji w formie szwedzkiego stołu lub kolacji zasiadanej z uwzględnieniem zapewnienia oddzielnych dań wegetariańskich:
a) śniadanie winno być podane w formie bufetu szwedzkiego, minimum dwa dania ciepłe do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce.
b) serwis kawowy powinien zawierać na jedną osobę: 2 kawy po 200 ml., 2 herbaty po 200 ml, mleko niesłodzone zagęszczone – 20 g., cukier 5 gr., soki – 200 ml., 0,25 l wody gazowanej i 0,25 l wody niegazowanej oraz 15 dag ciastek, serwis na bieżąco uzupełniany.
c) obiad winien zawierać: zupę minimum 250 ml, możliwość wyboru, co najmniej z dwóch dań (jednego mięsnego i jednego wegetariańskiego), ziemniaki, ryż, warzywa gotowane, surówka. Gramatura składników posiłku ma zapewnić nie mniej niż 1000 kcal na osobę w tym: białko stanowić ma ok. 10-15 % posiłku, węglowodany stanowić mają 50-55 % posiłku, tłuszcze stanowić mają ok. 25-30 % posiłku.
d) kolacja, w formie bufetu szwedzkiego winna zawierać minimum dwa ciepłe dania do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce.
4. Zamawiający wymaga by miejsce realizacji usługi hotelarskiej i restauracyjnej oraz usługa wynajmu sal wykładowych na potrzeby organizacji szkoleń dla Poczty Polskiej S.A było zlokalizowane w centrum miasta Katowice maksymalnie do 10 km od siedziby Poczty Polskiej SA w Katowicach, przy pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, z dogodnym dojazdem dostępnymi środkami transportu publicznego.
5. Odległość od siedziby zamawiającego do miejsca realizacji usługi ustalona zostanie poprzez wyznaczenie trasy optymalnej w serwisie internetowym Targeo dostępnym pod adresem http://www.targeo.pl/.

Date published
09/10/2012

OCID
ocds-0c46vo-0133-318590-2012
Categories (CPV)
55100000 55300000 - Hotel services

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network