Προσφορά για την προμήθεια Tobramycin nebuliser solution «Tobi», με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού — ΔΔΧΔΠΔ.ΠΣΠ 27/2020.

Buyer Name
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ
Total no. of suppliers
1
Supplier name
VARNAVAS HADJIPANAYIS LTD.

Description

Προμήθεια Tobramycin 60ml/ml nebuliser solution φύσιγγες x 5ml.

Date published
29/06/2020

OCID
ocds-0c46vo-0133-301374-2020
Categories (CPV)
33670000 33670000 - Medicinal products for the respiratory system

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network