Pakiet nr 7. Drobny sprzęt medyczny – CPV 33190000-8

Buyer Name
SZPITALE TCZEWSKIE S.A.
Total no. of suppliers
1
Supplier name
BIALMED SP. Z O.O.

Description

DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO
Kod główny: CPV 33.00.00.00-0
(Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała)
Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części zwane „Pakietami”.
Do przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewidział 39 pakietów przedstawionych poniżej:
Pakiet nr 1. Przyrządy do przetoczeń płynów –
CPV 33194000-6
Pakiet nr 2. Strzykawki –
CPV 33141310- 6
Pakiet nr 3. Igły –
CPV 33141320-9
Pakiet nr 4. Kaniule dotętnicze i pediatryczne –
CPV 33141220-8
Pakiet nr 5. Kaniule do żył obwodowych –
CPV 33141220-8
Pakiet nr 6. Cewniki jednorazowego użytku –
CPV 33141200-2
Pakiet nr 7. Drobny sprzęt medyczny –
CPV 33190000-8
Pakiet nr 8. Cewniki, zgłębniki i dreny jednorazowego użytku –
CPV 33141200-2
Pakiet nr 9. Pojemniki do zbiórki moczu i lewatywy, zaciskacie do pępowiny, przedłużacze do pomp infuzyjnych –
CPV 33141600-6
Pakiet nr 10. Elektrody do EKG jednorazowe, żele, papier do urządzeń medycznych –
CPV 33190000-8
Pakiet nr 11. Filtry, maski, rurki jednorazowego użytku –
CPV 33171000-9
Pakiet nr 12. Obwód oddechowy noworodka, zestawy do terapii oddechowej typu nCPAP i wentylacji nieinwazyjnej noworodków – kompatybilne z respiratorem BABYLOG –
CPV 33157200-7
Pakiet nr 13. Przyrządy do anestezji i resuscytacji –
CPV 33171000-9
Pakiet nr 14. Maski nadkrtaniowe –
CPV 33171210-4
Pakiet nr 15. Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej –
CPV 33141641-5
Pakiet nr 16. Końcówki robocze kompatybilne z generatorem GE GEN11TV –
CPV 33168000-5
Pakiet nr 17. Zestaw cewników do hemodializy –
CPV 33141240-4
Pakiet nr 18. Akcesoria do endoskopii –
CPV 33168000-5
Pakiet nr 19. Akcesoria do endoskopii –
CPV 33168000-5
Pakiet nr 20. Akcesoria do endoskopii –
CPV 33168000-5
Pakiet nr 21. Testy urazowe –
CPV 33124131-2
Pakiet nr 22. Dreny i implanty do artroskopii –
CPV 33183100-7
Pakiet nr 23. Implanty do artroskopii –
CPV 33183100-7
Pakiet nr 24. Wkłady workowe jednorazowego użytku –
CPV 33141600-6
Pakiet nr 25. Koce jednorazowego użytku kompatybilny z urządzeniem ogrzewającym Mistral Air Plus –
CPV 33162200-8
Pakiet nr 26. Elektrody neutralne jednorazowe do koagulacji –
CPV 33168000-5
Pakiet nr 27. Obłożenia do zabiegów operacyjnych –
CPV 33141620-2
Pakiet nr 28. Odzież i obłożenia jednorazowego użytku –
CPV 33141620-2
Pakiet nr 29. Zestawy do zabezpieczenia noworodka –
CPV 33141620-2
Pakiet nr 30. Fartuchy chirurgiczne jednorazowe sterylne –
CPV 33199000-1
Pakiet nr 31. Zestawy do wkłucia –
CPV 33141620-2
Pakiet nr 32. Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku –
CPV 33141411-4
Pakiet nr 33. Rękawy, papier oraz włóknina do sterylizacji –
CPV 33190000-8
Pakiet nr 34. Pojemniki na odpady medyczne jednorazowego użytku –
CPV 33140000-3
Pakiet nr 35. Mydło i płyn do dezynfekcji rąk –
CPV 33631600-8
Pakiet nr 36. Butelki do długotrwałego odsysania ran, dreny –
CPV 33141642-2
Pakiet nr 37. Obwody oddechowe –
CPV 33157200-7
Pakiet nr 38. Igły do znieczulenia podpajęczynowego –
CPV 33141321-6
Pakiet nr 39. Zestaw do znieczulenia, kaniulacji i introduktory –
CPV 33171300-2
Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SIWZ, w tabelach dotyczących pakietów NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39.

Date published
01/07/2015

OCID
ocds-0c46vo-0133-227358-2015
Categories (CPV)
33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network