Pakiet 49 Testy do kontroli sterylizacji – CPV 33190000

Buyer Name
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE
Total no. of suppliers
1
Supplier name
INFORMER MED. SP. Z O. O.,

Description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków, środków odkażających i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 64 pakiety, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Pakiet 1 Produkty lecznicze – CPV 33600000
Pakiet 2 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 3 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 4 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 5 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 6 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 7 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 8 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 9 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 10 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 11 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 12 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 13 Produkty lecznicze – CPV 33600000
Pakiet 14 Produkty lecznicze – CPV 33600000
Pakiet 15 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 16 Produkty lecznicze – CPV 33652000
Pakiet 17 Produkty lecznicze – CPV 33600000
Pakiet 18 Produkty lecznicze – CPV 33600000
Pakiet 19 Produkty lecznicze – CPV 33600000
Pakiet 20 Produkty lecznicze – CPV 33621100
Pakiet 21 Produkty lecznicze – CPV 33621100
Pakiet 22 Albumina ludzka – CPV 33141540
Pakiet 23 Płyny infuzyjne – CPV 33692500
Pakiet 24 Płyny infuzyjne – CPV 33692500
Pakiet 25 Antybiotyki – CPV 33651100
Pakiet 26 Antybiotyki – CPV 33651100
Pakiet 27 Antybiotyki – CPV 33651100
Pakiet 28 Antybiotyki – CPV 33651100
Pakiet 29 Antybiotyki – CPV 33651100
Pakiet 30 Produkty lecznicze – CPV 33651520
Pakiet 31 Środki kontrastowe – CPV 33694000
Pakiet 32 Środki kontrastowe – CPV 33694000
Pakiet 33 Środki kontrastowe – CPV 33694000
Pakiet 34 Produkty dezynfekujące rany – CPV 33631600
Pakiet 35 Wyrób medyczny sterylny – CPV 33141620
Pakiet 36 Rękawice chirurgiczne jałowe – CPV 33141420
Pakiet 37 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33141000
Pakiet 38 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33141000
Pakiet 39 Wyroby medyczne sterylne – CPV 33141000
Pakiet 40 Opatrunki – CPV 33141110
Pakiet 41 Opatrunki – CPV 33141110
Pakiet 42 Opatrunki – CPV 33141110
Pakiet 43 Opatrunki – CPV 33141110
Pakiet 44 Opatrunki – CPV 33141110
Pakiet 45 Gaziki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 46 Wyrób medyczny sterylny – CPV 33141620
Pakiet 47 Testy pask.do ozn. poz. glukozy – CPV 33124131
Pakiet 48 Torebki do sterylizacji EO, S, FO – CPV 33190000
Pakiet 49 Testy do kontroli sterylizacji – CPV 33190000
Pakiet 50 Cewnik jednoświatłowy – CPV 33141624
Pakiet 51 Wyrób medyczny – CPV 33141323
Pakiet 52 Benzyna apteczna – CPV 09132000
Pakiet 53 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 54 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 55 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 56 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 57 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 58 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 59 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 60 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 61 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 62 Środki odkażające – CPV 33631600
Pakiet 63 Nici chirurgiczne – CPV 33141121
Pakiet 64 Nici chirurgiczne – CPV 33141121

Date published
29/05/2013

OCID
ocds-0c46vo-0133-174264-2013
Categories (CPV)
33124131 33141000 33141110 33141121 33141323 33141420 33141540 33141620 33141624 33190000 33600000 33621100 33631600 33651100 33651520 33652000 33692500 33694000 - Reagent strips

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network