Dostawa odczynników chemicznych i standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów dla Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Buyer Name
INSTYTUT OGRODNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Total no. of suppliers
1
Supplier name
"BIO-RAD POLSKA" SP. Z O.O.

Description

1 "Acetonitryl do chromatografii cieczowej LC/MS, Czystość (GC) ≥ 99,9 %, Woda ≤ 0,01 %, Al - max 10ppb, Ca-max 10ppb, Fe max 10ppb, K max 5 ppb,Mg- max 10ppb, Na- max 50ppb. Odpowiednie dla LC-MS (badane z pułapką jonową MS) Intensywność szczytu masy tła w oparciu o rezerpinę (APCI / ESI dodatnia) ≤ 2 ppb, Odpowiednie dla LC / MS (badane z pułapką jonową MS), Intensywność szczytu masy tła w oparciu o rezerpinę (APC / ESI ujemna) ≤ 20 ppb, Filtrowane filtrem 0,2 μm Odpowiednie dla urządzeń UPLC / UHPLC / Ultra HPLC - przyrządów Odpowiednie dla Q-TOF LC / MS"2 Acetonitryl do GC do analizy pozostałości pestycydów, Czystość (GC) ≥ 99,8 %, Woda ≤ 0,05 %,3 Izooktan do analizy pestycydów - Czystość (GC) ≥99,8 %, Woda ≤ 0,01 %, GC / ECD (zakres retencji 1,2,4 trichlorobenzenu do decachlorobiofenyle, indywidualne sygnały (standard lindanu) ≤ 3, GC / FID (zakres retencji n - undekanu do n-tetracontanu-) Indywidualne sygnały (standard n-tetradekanu) ≤ 3 ng / ml,4 Metanol do LC/MS Czystość (GC) ≥ 99,9 %, Woda ≤ 0,01 %, Al- max 10ppb, Ca- max 10ppb, Fe- max 10ppb, K- max 5ppb, Mg- max 10ppb. Odpowiednie do LC / MS (badane z pułapką jonową MS); Intensywność szczytu mas tła w oparciu o rezerpinę (APCI / ESI dodatnie) ≤ 2 ppb, odpowiednia dla LC / MS (badana z pułapką jonową MS); Intensywność szczytu masy tła w oparciu o rezerpinę (APCI / ESI ujemne) ≤ 20 ppb, odpowiednia do analizy PAH, filtrowana przez filtr 0,2 μm. Odpowiednie do urządzeń UPLC / UHPLC / Ultra HPLC, odpowiednich dla Q-TOF LC / MS5 Woda do LC/MS przewodność właściwa w temperaturze 25 st. C (w czasie produkcji) ≤ 1 μS / cm, pozostałość po odparowaniu ≤ 5 mg / l, odpowiednia dla LC / MS (badana z pułapką jonową MS); Intensywność szczytu mas tła w oparciu o rezerpinę (APCI / ESI dodatnie) ≤ 1 ppb, odpowiednia dla LC / MS (badana z pułapką jonową MS); Intensywność szumu tła w oparciu o rezerpinę (APCI / ESI ujemne) ≤ 20 ppb, Filtrowane przez filtr 0,2 μm. Odpowiednie do urządzeń UPLC / UHPLC / Ultra HPLC, odpowiednich dla Q-TOF LC / MS, Al- max 10ppb, Fe- max 5ppb, K-max 10ppb, Mg- max 20ppb,6 Dichlorometan - Czystość (GC) ≥99,9 %, Woda ≤0,01 %,7 Chloroform HPLC, czystość ≥ 99,8 %, woda ≤ 0,01 %8 2-Propanol - Woda ≤ 0,05 %, filtrowane przez filtr 0,2 μm Cas: 67-63-09 Cykloheksan do HPLC - zawartość wody, ≤0,01 %, pozostałość po odparowaniu ≤ 2,0mg/l, filtrowane przez filtr 0,2μm Cas: 110-82-710 Toluen cz. d. a., czystość 99,9 %, woda ≤ 0,03 %, pozostałość po odparowaniu ≤ 0,0005 %,11 n-Heksan do analiz; czystość ≥96,0 %, woda ≤ 0,01 %12 Ethyl Acetate, czystość (GC) ≥99,8 %, woda ≤ 0,05 %, filtrowane przez filtr 0,2μm.13 (Tlenek glinu 90 aktywny obojętny (0.063-0.200mm) (etap aktywności I) dla chromatografii kolumnowej)14 (Tlenek glinu 90 aktywnego kwasu (0,063-0,200 mm) (etap aktywności I) dla chromatografii kolumnowej)15 (Tlenek glinu 90 aktywny zasadowy) (0,063-0,200 mm) (etap aktywności I) dla chromatografii kolumnowej)16 " Bromek potasu do analizySynonim: Hydrobromic Acid Potassium Salt, Numer Cas 7758-02-3,"17 Octan amonu - do chromatografii cieczowej ze spektrometrem masowym Woda ≤ 1.0 %, Odpowiednie do LC / MS (badane z pułapką jonową MS) Intensywność szczytu masy tła w oparciu o rezerpinę (APC / ESI dodatnie) ≤ 20 ppb, Intensywność szczytu masy tła w oparciu o rezerpinę (APC / ESI ujemne) ≤ 2 ppb, 1 Zestaw do dyspersyjnej SPE 2ml, Fruits and Veg. Gotowe naważki z wypełnieniem 25 mg PSA, 150mg MgSO4 w zakręcanych fiolkach z korkiem z PP, dno płaskie, poj 2 ml z podziałką. Produkt przeznaczony do owoców i warzyw, usuwa polarne kwasy organiczne, niektóre cukry i tłuszcze;2 Zestaw do dyspersyjnej SPE 2ml, wysoki pigment. Gotowe naważki z wypełnieniem z 25mg PSA, 7,5 mg GCB, 150 mg MgSO4 w zakręcanych fiolkach z korkiem z PP, dno płaskie, poj 2 ml z podziałką. Produkt przeznaczony do owoców i warzyw o dużej zawartości barwnika, usuwa polarne kwasy organiczne, niektóre cukry i tłuszcze, więcej karotenoidów, chlorofilu,nie używa się do pestycydów o budowie planarnej.3 Zestaw do dyspersyjnej SPE 2ml, próbki tłuszczowe, Gotowe naważki z wypełnieniem z 25 mg PSA, 25 mg C18EC, 150 mg MgSO4w zakręcanych fiolkach z korkiem z PP, dno płaskie, poj 2 ml z podziałką. Produkt przeznaczony do owoców i warzyw tłustych i z zawartością wosku. Usuwa polarne kwasy organiczne, niektóre cukry, wiecej tłuszczów i steroli4 Zestaw QuEChERS do ekstrakcji.Pakiety soli ekstrakcji QuEChERS, EN metoda 15662 10 g próbek. Sole: 4 g MgS04, 1 g NaCl, 1 g dihydratu cytrynianu trisodu, 0,5 g sesquihydratu sodu disodowego, 200 opakowań soli5 QuEChERS dSPE EMR-Lipid, zestaw do ekstrakcji dedykowany do tłustych matryc, sorbent EMR-Lipid w 15 ml probówkach PP rdzeń typu falcon, zakręcanych,6 NaCl bezwodny/MgSO4,50/PK, zestaw odczyszczający w probówkach PP zakręcanych,7 MgSO4 Only, 50/PK, saszetki z siarczanem magnezu o czystości 98,5-100 %8 Zestaw QuEChERS do ekstrakcji.Pakiety soli ekstrakcji QuEChERS, EN. Sole: 4,0 g MgS04, 1 g NaCl, opakowanie 50 saszetek 1 "Cyny II chlorek bezw. cz.d.a. Cyny(II) chlorek bezwodny cz.d.a.Zawartość min. 98 %Substancje nierozp. w HCl max. 0,02 %Siarczany (SO4) max. 0,005 %Arsen (As) max. 0,0001 %Metale ciężkie (Pb+Cu+Zn+Ni+Co+Mn) max. 0,02 %Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,02 %Żelazo (Fe) max. 0,005 %Wygląd zewnętrzny: biały proszek "2 "Kwas solny 35-38 % cz.d.a.Siarczany (SO4) max. 0,0002 %Siarczyny (SO3) max. 0,0005 %Wolny chlor (Cl2) max. 0,0001 %Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %Arsen (As) max. 0,000005 %Cynk (Zn) max. 0,00005 %Glin (Al) max. 0,0001 % "3 "Kwas octowy cz.d.a. 80 %Zawartość 80,0%±1,0 %Gęstość (20oC) ok. 1,070 g/cm³Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 %Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,01 %Kwas mrówkowy (HCOOH) max. 0,03 %Subst. redukujące KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,01 %Chlorki (Cl) max. 0,0002 %Siarczany (SO4) max. 0,0003 %Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 % "4 "Kwas mrówkowy roztwór 85 % cz.d.a.Zawartość 85 ± 1 %Gęstość (20oC) ok. 1,195 g/cm³Kwas octowy (CH3COOH) max. 0,05 %Kwas szczawiowy (H2C2O4) wg przepisu "5 Chlorek wapnia (do eksykatorów) cz., CAS: 10043-52-4, bezwodny6 "Aceton cz.d.a99,5 % min., CAS: 67-64-1, Masa molowa: 58,08 g/mol, popularny rozpuszczalnik organiczny z dużą polarnością," 1 Siarczan magnezu - CAS 7487-88-9, Numer EC 231-298-2, formuła chemiczna MgSO₄., czystość ≥ 98,0 %, chlorek (Cl) ≤ 0.001 %, metale ciężkie ≤ 0.001 %2 "Chlorek sodu ACS, stopień odczynnika ACS, Numer CAS 7647-14-5Czystość- ≥99.0 %, zanieczyszczenia ≤0,005 % Substancje nierozpuszczalnePH 5,0-9,0 (25 o C, 5 % w roztworze) "3 "Dwuwodny cytrynian sodu, czystość ≥ 99,0 %, Numer CAS 6132-04-3Zanieczyszczenia ≤0.003 % Amoniak (NH3)≤0,005 % Substancje nierozpuszczalnePH 7,0-9,0 (25 o C, 5 % w roztworze) "4 Wodorocytrynian sodu, Numer CAS 6132-05-4, o min. czystości 99 %5 5 % DMDCS In Toluene (5 % dimethyldichlorosilane in toluene), Numer CAS 75-78-5,6 PSA SYLICA SPE, Matrycowy materiał bazowy z żelem krzemionkowym (nieregularnie ukształtowany)7 Kwas trifluorooctowy; o min. czystości 99 % (GC); Stopień: eluentowy dodatek do LC-MS; Numer CAS: 76-05-1; Niebezpieczne: Tak,8 Mrówczan amonu LC-MS Ultra; eluentowy dodatek do soli amonowej kwasu moczowego UHPLC-MS ≥ 99,0 % (oblicz, dodatek eluentowy dla UHPLC-MS, Numer CAS: 540-69-2, czystość ≥99,0 %, woda max 2 %.9 Wodorowęglan amonu, Dodatek eluentowy do eluentowego dodatku dla LC-MS,10 " Kwas siarkowy 95 % do analizy śladowej, Numer CAS: 7664-93-9, MW: 98,08 g/molTemp. Wrzenia: ~ 335 oC (1013 hPa)Temp. topnienia: 3 oCGęstość: 1,84 g/cm³ (20 oC) "11 "Dimetylosulfotlenek do HPLC 99,7 %, Numer CAS 67-68-5, zanieczyszczenia ≤0,002 % substancji nielotnych≤0,2 % wody "12 Nanorurka węglowa wielościenna, >98 % podstawa węglowa, O.D. × L 6-13 nm × 2.5-20 μm, węgiel, >98 % (total metals impurities), Numer CAS 308068-56-613 "1,2 -Tlenek propylenu 99 %Numer CAS 15448-47-2 "14 "3-Bromo-1-Propanol, Numer CAS 627-18-9, o min. czystości 97 %, gęstość 1,537 g / ml w 25 o C (świeci się), temp. przechowywania 2-8 o C"15 Wodorotlenek sodu, ≥98%, (soda kaustyczna) paletki odczynnikowe bezwodne, zanieczyszczenia - ≤1.0 % węglan sodu, czystość ≥98%16 Aceton, HPLC Plus, dla HPLC, GC, ≥99.9 %, Numer CAS 67-64-1, do analiz pozostałości,17 Ethylenediaminetetraacetic acid ACS Numer CAS 60-00-4,18 Uracil - czystość ≥99.0 %, Numer CAS: 66-22-819 Phenol, - dla biologii molekularnej,Numer CAS 108-95-2, czystość ≥99.0 % (GC), forma krystaliczna20 1-chloro-4-nitrobenzene, Numer CAS 100-00-5, o min. czystości 99 %21 Toluen, bezwodny, czystość 99,8 %, Numer CAS 108-88-3, forma płynna22 Cytosine,(Synonim: 4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Aminopyrimidin-2-(1H)-one), czystość ≥99%, Numer CAS 71-30-723 p-Cresol, 4-Methylphenol, Numer CAS 106-44-5, czystość ≥99.0 % (GC),24 3,5-Dimethylphenol, czystość ≥99%, Numer CAS 108-68-925 N,N-Dimethylaniline, Numer CAS 121-69-7,o min czystości 99 %,26 Kwas glukonowy (D-(+)- Gluconic acid delta-lactone), Numer CAS 90-80-2 E, czystość ≥99.0 %,27 3-Ethoxy-1,2-propanediol, Numer CAS 1874-62-0,o min. czystości 98 %28 "D-Sorbitol, Synonim: D-Glucitol, Numer CAS 50-70-4, w proszku, gęstość optyczna <1 (względem powietrza)Ciśnienie pary <0,1 mmHg (25 o C), o min. czystości 99%"29 Kwas szikimowy, (Shikimic acid) organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, Numer CAS 138-59-0, czystość ≥99%30 Kwas mrówkowy do spektrometrii mas (Formic acid for mass spectrometry) - 98-100 %, Numer CAS 64-18-6,31 Kwas mrówkowy 97,5-100 %, dodatek do eluentu LC/MS), Numer CAS 64-18-6,32 (Kwas octowy 100 %, dodatek do eluentu LC/MS),(Acetic acid 100 % eluent additive for LC/MS), Numer CAS 64-19-7,33 Kwas askorbinowy34 L-Cysteiny chlorowodorek, monohydrat, (L-Cysteine hydrochloride monohydrate) CAS: 7048-04-6, o min. czystości 98 %35 DSC-18 SPE materiał bazowy z żelu krzemionkowego (nieregularny kształt, przemyty kwasem) Wiązanie C18 (oktadecyl) CAS: 63231-67-4 (...),Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia nie jest możliwe przedstawienie pełnego opisu. W części zamówienia nr 4 łącznie wskazano 54 pozycje. Szczegóły zostały zawarte w SIWZ 1 Filtr strzykawkowy zawierający 335mg sorbentu HLB 50 /pk 1 Żywica kationowymienna o granulacji, 20–50 mesh. Forma wodorowa 1 Kolumienki 3ml/300mg wypełnione sorbentem przeznaczonym do usówania lipidów z próbek o wysokiej zawartości tłuszczu2 Kolumienki 6ml/600mg wypełnione sorbentem przeznaczonym do usówania lipidów z próbek o wysokiej zawartości tłuszczu 1 3-(METHYLPHOSPHINICO)PROPONIC ACID wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:15090-23-02 4-(3INDOLYL)BUTYRIC ACID wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:133-32-43 4,4 DDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:72-55-94 4,4' DDT wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:50-29-35 ACEQUINOCYL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:57960-19-76 ACIBENZOLAR-S-METHYL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:135158-54-27 ACIFLUORFEN wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:50594-66-68 ACLONIFEN wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:74070-46-59 ALACHLOR wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:15972-60-810 ALLETHRIN wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:584-79-211 AMINOPYRALID wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:150114-71-912 AMISULBROM wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:348635-87-013 ANTHRAQUINONE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:84-65-114 BENDIOCARB wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:2278-23-315 BENODANIL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:15310-01-716 BENOMYL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 17804-35-217 BENTAZONE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:25057-89-018 BENTAZON 6-HYDROXYwzorzec o min. Czystości 95 % CAS 60374-42-719 BENTAZON 8-HYDROXYwzorzec o min. Czystości 95 % CAS 60374-43-820 BENZALKONIUM CHLORIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 8001-54-521 BENZYLDIMETHYLOCTYLAMMONIUM CHLORIDEwzorzec o min. Czystości 95 % CAS:959-55-722 beta- CYFLUTHRIN wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1820573-27-023 BETA HCH wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:319-85-724 BIFENAZATE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:149877-41-825 BIFENAZATE-DIAZENE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:149878-40-026 BITERTANOL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:55179-31-227 BIXAFEN wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:581809-46-328 BROMFENVINFOS wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:33399-00-729 BROMOPHOS-ETHYL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:4824-78-630 BUPIRIMATE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:41483-43-631 BUTAFENACIL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:134605-64-432 CAPTAFOL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:2425-06-133 CARBETAMIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:16118-49-334 CHLORBENSIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:103-17-335 CHLORBUFAM wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1967-16-436 CHLORFENVINPHOS wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:470-90-637 CHLORMEQUAT CHLORIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:999-81-538 Chlormequat chloride D4 (1,1,2,2 D4) wzorzec o min. Czystości 95 %39 CHLOROPROPYLATE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:5836-10-240 CHLORTHION wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:500-28-741 CHLORTHIOPHOS wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:60238-56-442 CIODINAFOP-PROPARGYL ESTER wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:105512-06-943 Clopyralid wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1702-17-644 CYANAZINE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:21725-46-245 CYANOPHOS wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:2636-26-246 CYCLANILIDINE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:113136-77-947 CYCLOATE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1134-23-248 CYCLOXYDIM wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:101205-02-149 CYMIAZOLE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:61676-87-750 CYPERMETHRIN wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:52315-07-851 CYPERMETHRIN ALPHA wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:67375-30-852 CYPERMETHRIN BETA wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1224510-29-553 CYROMAZINE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:66215-27-854 DAMINOZIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1596-84-555 DALAPON wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 75-99-056 DEMETON-S-METHYL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:919-86-857 DEMETON-S-METHYL-SULFONE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:17040-19-658 DICHLOFLUANID wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1085-98-959 DICHLOROPROP - P wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:15165-67-060 DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:7173-51-561 DIFENOCONAZOLE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:119446-68-3Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia nie jest możliwe przedstawienie pełnego opisu. W części zamówienia nr 8 łącznie wskazano 223 pozycje. Szczegóły zostały zawarte w SIWZ 1 PYRETHRINS wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:8003-34-7 1 TRIMETHYLSULFOXONIUM-D9 IODIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:23726-00-3 1 alpha CHLORDANE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:5103-71-92 (+)-Abscisic acid wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 21293-29-83 BENTAZON D7 wzorzec o min. Czystości 95 % CAS 131842-77-84 3-BROMO-1-PROPANOL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 627-18-95 BROMIDE STANDARD FOR IC6 Bromate Standard for IC7 CARBON DISULFIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 75-15-08 Chlorate Standard for IC9 Difluoroacetic acid10 2,4-D wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:94-75-711 FENPYROXIMATE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:134098-61-612 FLONICAMID METABOLIT TFNG wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:207502-65-613 Glyphosate-2-13C,15N wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 285978-24-714 2-NITROPHENOL SODIUM wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:824-39-515 N-ACETYL D3-GLUFOSINATE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1356992-90-916 N,N-Dimethylhydrazine wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 57-14-717 Perchlorate Standard for IC18 PROCHLORAZ BTS 44596 wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:139542-32-819 (R)-(+)-Propylene oxide wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 15448-47-220 Ethylene oxide solution, 50mg/ml in methanol, Cas: 75-21-821 Trifluoroacetic acid22 HALOXYFOP-P wzorzec o min. Czystości 95 % CAS 95977-29-0 1 Potasium Chlorate 18O32 Potasium Bromide 18O3 1 18O3 Phosphonic acid 1 AZOXYSTROBIN D4 wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1346606-39-02 Choline Chloride wzorzec o min. Czystości 95 % CAS: 67-48-13 FIPRONIL-DESULFINYL wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:205650-65-34 GLUFOSINATE d3 HYDROCHLORIDE wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1323254-05-25 3-Methylphosphinicopropionic Acid Disodium Salt wzorzec o min. Czystości 95 %6 N-ACETYL-GLYPHOSATE D3 wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:1346604-36-17 OXYCHLORDANE wzorzec o min. Czystości 95 %8 THIRAM D12 wzorzec o min. Czystości 95 % CAS:69193-86-8 1 DITHIANON D4 wzorzec o min. Czystości 95 %

Date published
02/04/2021

OCID
ocds-0c46vo-0133-164885-2021
Categories (CPV)
33696300 - Chemical reagents

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network