Antybiotyki C

Buyer Name
BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 23 zadania.
Zadanie nr 1. Leki A
Zadanie nr 2. Leki B
Zadanie nr 3. Leki C
Zadanie nr 4. Leki D
Zadanie nr 5. Leki E
Zadanie nr 6. Leki F
Zadanie nr 7. Leki G
Zadanie nr 8. Leki H
Zadanie nr 9. Leki I
Zadanie nr 10. Antybiotyki A
Zadanie nr 11. Antybiotyki B
Zadanie nr 12. Antybiotyki C
Zadanie nr 13. Antybiotyki D
Zadanie nr 14. Antybiotyki E
Zadanie nr 15. Leki narkotyczne
Zadanie nr 16. Albuminy
Zadanie nr 17. Preparaty i sprzęt do żywienia drogą przewodu pokarmowego
Zadanie nr 18. Płyny do żywienia i roztwory koloidowe
Zadanie nr 19. Płyny infuzyjne A
Zadanie nr 20. Płyny infuzyjne B
Zadanie nr 21. Płyny infuzyjne konfekcjonowane w stojącym flakonie z dwoma jednakowymi, niezależnymi portami, zabezpieczonymi aluminiowymi kapslami
Zadanie nr 22. Płyn do anestezji wziewnej
Zadanie nr 23. Koncentraty do dializ
2. Ilości oraz opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 2.1-2.23 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Wymagania stawiane dla przedmiotu zamówienia.
3.1. Zaoferowane leki muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytku, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty te wykonawca dostarczy zamawiającemu na każde jego wezwanie.
3.2. W przypadku wystąpienia w trakcie badania i oceny ofert wątpliwości dotyczących zgodności, zaoferowanych leków z opisanymi w SIWZ, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, ulotek informacyjnych, folderów lub katalogów tych leków w celu dokonania ich porównania z opisem.
3.3. Zaoferowane leki muszą posiadać co najmniej 3 miesięczny termin ważności.

Date published
14/05/2013

OCID
ocds-0c46vo-0133-155992-2013
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network