Pakiet VIII poz. 21.

Buyer Name
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
Total no. of suppliers
1
Supplier name
PGF URTICA SP. Z O.O.

Description

— Pakiet I – Atracurii besilas, Clobetasoli propionas, Diclofenacum natricum, Heparinum natricum, Kalii chloridum, Phenylbutazonum, Remifentanilum, Theopillinum,
— Pakiet II – Nadroparinum calcicum,
— Pakiet III – Ifosfamidum,
— Pakiet IV – Indapamidum, Perindoprilum argininom, Trimetazidini dihydrochloridum, Gliclazidum, Perindoprilum argininum + amlodipinum, Tianeptinum natricum,
— Pakiet V – Zestaw aminokwasów, glukozy, tłuszczów i elektrolitów do żywienia pozajelitowego,
— Pakiet VI – Acetylcysteinum, Amoxicillinum, Ampicillinum + Sulbactamum, Antazolini sulf. + Nafazolini nitras, Aqua pro injectione, Budesonidum, Clomipramini hydrochloridum, Clonidini hydrochloridum, Desmopressini acetas, Dexamethasonum + Neomycinum + Polymyxinum B, Diazepamum, Doxycyclini hyclas, Ethylis chloridum, Fibrinolysinum + deoxyribonucleasa, Fluocinoloni acetonidum, Hyoscini butylbromidum, Immunoglobulinum humanum tetanicum, Lidocaini hydrochloridum, Metoprololi tartras, N(2)-L-alanyl-glutamine, Nitrazepamum, Pantoprazolum, Płyn pediatryczny porównawczy, Rampirilum, Roztwór pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego, Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum, Zestaw witamin rozpuszcz. w tłuszczach do żywienia pozajelitowego dla dzieci; Zestaw witamin rozpuszcz. w wodzie do żywienia pozajelitowego,
— Pakiet VII – Calcii chloridum 10 %, Fentanylum, Pethidini hydrochloridum, Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum,
— Pakiet VIII:
—— poz. 1 – Acetylcysteinum,
—— poz. 2 – Clindamycinum,
—— poz. 3 – Epirubicini hydrochloridum,
—— poz. 4 – Iomeprolum,
—— poz. 5 – Ioversolum,
—— poz. 6 – Irinotecanum,
—— poz. 7 – Metronidazolum,
—— poz. 8 – Pefloxacinum,
—— poz. 9 – Sorafenib,
—— poz. 10 – Thiopentalum natricum,
—— poz. 11 – Tigecycline,
—— poz. 12 – Topotecanum,
—— poz. 13 – Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego,
—— poz. 14 – Hydroksyetyloskrobia (130/0,4) w fizjologicznym roztworze NaCl 6 %,
—— poz. 15 – Hydroksyetyloskrobia (130/0,4) w fizjologicznym roztworze NaCl 10 %,
—— poz. 16 – Hydroksyetyloskrobia m.cz. (130/0,38-0,45) w roztw. elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny octan) 6 %,
—— poz. 17 – Izotoniczny wieloelektrolitowy płyn o fizjologicznym składzie, fizjolog. PH, fizjolog. osmolarności. Podwójny układ buforowy octan/ glukonian. Nie zawiera jonów Ca,
—— poz. 18 – Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum,
—— poz. 19 – Mleko początkowe dla zdrowych niemowląt (od urodzenia),
—— poz. 20 - Mleko początkowe dla zdrowych niemowląt (od urodzenia),
—— poz. 21 - Mleko początkowe dla zdrowych niemowląt (od urodzenia),
—— poz. 22 – Dieta kompletna peptydowa, normo kaloryczna, bezresztkowa, bezglutenowa, do żywienia drogą przewodu pokarmowego. Osm. do 455 Osm/l,
—— poz. 23 – Liofilizat witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczu do żywienia pozajelitowego,
—— poz. 24 – Aqua pro irrigatione,
—— poz. 25 – Aqua pro irrigatione,
—— poz. 26 – Sunitynib.
W przypadku pakietu I, II, III, IV, V, VI, VII, – składanie ofert na cały pakiet;
W przypadku pakietu VIII – składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe;
Zamawiający zamieszczając w specyfikacji postać leku np. tabl. ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek, a kaps. wszystkie rodzaje kapsułek itd. W innych przypadkach określona jest dokładnie postać leku tj. np. tabl. dojelitowa tzn. że dopuszczana jest tylko tabletka dojelitowa.
2. Opis zamówienia:
a) dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi pakiet I, pakiet II, pakiet III, pakiet IV, pakiet V, pakiet VI, pakiet VII, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 3, pozycja 4, pozycja 5, pozycja 6, pozycja 7, pozycja 8, pozycja 9, pozycja 10, pozycja 11, pozycja 12, pozycja 13, pozycja 14, pozycja 15, pozycja 16, pozycja 17, pozycja 18, pozycja 19, pozycja 20, pozycja 21, pozycja 22, pozycja 23, pozycja 24, pozycja 25, pozycja 26 w pakiecie VIII;
b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zawartego w pakiecie I, w pakiecie II, w pakiecie III, w pakiecie IV, w pakiecie V, w pakiecie VI, w pakiecie VII, w pozycji 1, w pozycji 2, w pozycji 3, w pozycji 4, w pozycji 5, w pozycji 6, w pozycji 7, w pozycji 8, w pozycji 9, w pozycji 10, w pozycji 11, w pozycji 12, w pozycji 13, w pozycji 14, w pozycji 15, w pozycji 16, w pozycji 17, w pozycji 18, w pozycji 19, w pozycji 20, w pozycji 21, w pozycji 22, w pozycji 23, w pozycji 24, w pozycji 25, w pozycji 26 - w pakiecie VIII - zostaną odrzucone;
c) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia.
3. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego (art. 36 ust. 4 ustawy).
7. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia - termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
8. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie.

Date published
28/02/2012

OCID
ocds-0c46vo-0133-063975-2012
Categories (CPV)
33600000 33652100 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network