dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Buyer Name
WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Total no. of suppliers
1
Supplier name
: SKAMEX SP. Z O.O. SP. K.,

Description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach:
Pakiet 1 - Strzykawki jednorazowego użytku (CPV 33141310-6).
Pakiet 2 – Strzykawki i dreny B. Braun jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych (CPV33141310-6).
Pakiet 3 – Igły iniekcyjne (CPV 33141320-9).
Pakiet 4 – Kaniule dożylne- typ: Venflon (CPV 33141220-8).
Pakiet 5 – Cewniki (CPV 33141200-2).
Pakiet 6 – Przyrządy do przetaczań (CPV 33194100-7).
Pakiet 7 – Rurki tracheostomijne (bez mankietu) z łącznikiem dla dzieci(CPV 33171000-9).
Pakiet 8 – Jednorazowa maska krtaniowa (CPV 33171000-9).
Pakiet 9 – Filtr mechaniczny BVF do układu oddechowego (CPV 33100000-1).
Pakiet 10 – Rurki ustno-gardłowe sterylne (CPV 33171000-9).
Pakiet 11 – Rurki intubacyjne sterylne (CPV 33171000-9).
Pakiet 12 – Ostrza do skalpela (CPV 33141320-9).
Pakiet 13 – Dreny do ssaka jednorazowego użytku - sterylne (CPV 33141640-8).
Pakiet 14 – Dreny do pompy objętościowej ALARIS (CPV 33141624).
Pakiet 15 – Zestawy do wkłuć centralnych I (CPV 33141220-8).
Pakiet 16 – Zestawy do wkłuć centralnych II (CPV 33141220-8).
Pakiet 17 – Dreny wysokociśnieniowe (CPV 33171000-9).
Pakiet 18 – Osprzęt do aparatury „Fabiusa” MRI (CPV 33100000-1).
Pakiet 19 – Układ rur jednorazowych z workiem do aparatu do znieczulenia (CPV 33171000-9).
Pakiet 20 – Dreny do opłucnej z trokarem (CPV 33141642-2).
Pakiet 21 – Nakłuwacze (CPV 33141900).
Pakiet 22 – Folia osłonowa na sprzęt medyczny– jednorazowego użytku, sterylna (CPV 33190000-8).
Pakiet 23 – Kaniule dożylne do podaży kontrastów (CPV 33190000-8).
Pakiet 24 – Zestawy infuzyjne do przetaczań przy użyciu wolumetrycznej pompy infuzyjnej – GRASEBY (CPV 33190000-8).
Pakiet 25 –Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego (CPV 33141240).
Pakiet 26 – Zestawy do pompy Flocare 800 (CPV 33141620).
Pakiet 27 – Filtry do płynów i żywienia pozajelitowego (CPV 33194100-7).
Pakiet 28 – Systemy bezigłowe (CPV 33194100).
Pakiet 29 – Układy oddechowe jednorazowego użytku do respiratorów wszystkich typów (m.in. do EVITA XL, AVEA) (CPV 33100000-1).
Pakiet 30 – Sprzęt pozostały - rozpatrywany pozycjami (CPV 33190000-8, 33100000-1, 33171100-1, 33141220-8, 33141320-9).
Pakiet 31 - Wkłady do strzykawek automatycznych oraz osprzęt (CPV 33141310-6, 331194100-7).
Pakiet 32 – Drenaże do opłucnej (CPV 33100000-1).
Pakiet 33 – Rurki tracheotomijne z mankietem, z łącznikiem dla dzieci (CPV 33171000-9).
Pakiet 34 – Cewnik dotętniczy (CPV 33141200-2).
Pakiet 35 – Rurki odoskrzelowe i rurki intubacyjne zbrojone, bez mankietu – sterylne (CPV 33171000-9).
Pakiet 36 – Monitorowanie inwazyjne (CPV 33141220-8).
Pakiet 37 – Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i dreny do zamkniętych systemów (CPV 33190000-8).
Pakiet 38 – Układy pediatryczne Mapleson F z modyfikacją Kuhna Reesa (CPV 33100000-0).
Pakiet 39 – Strzykawki do karmienia dojelitowego (CPV 33141310-6).
Pakiet 40– Zgłębniki do długotrwałego karmienia, sterylne (CPV 33141200-2).
Pakiet 41 – Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków (CPV 33141320-9).
Pakiet 42 – Cewniki foleya 100 % sylikonu (CPV 33141200-2).
Pakiet 43– Układ oddechowy, jednorurowy dwuświatłowy z workiem do aparatu do.
Znieczulenia (CPV 33100000-0).
Pakiet 44 – Długoterminowy dostęp do żyły (CPV 33141220-8).
Pakiet 45 – Zestaw do przeskórnej biopsji wątroby CPV 33141320-9).

Date published
25/01/2018

OCID
ocds-0c46vo-0133-035935-2018
Categories (CPV)
33100000 - Medical equipments

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network