Produkty lekarskie

Buyer Name
SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.
Total no. of suppliers
1
Supplier name
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. UL. PUŁASKIEGO 9, 40-273 KATOWICE

Description

Część Nazwa międzynarodowa, postać, dawka Ilość zamawiana
1 Acenokumarol, tabl. 1 mg, 1 tabl. 60
2 Acenokumarol, tabl. 4 mg, 1 tabl. 2 220
3 Acetazolamid, tabl. 250 mg, 1 tabl. 60
4 Acetylocysteina, roztw. do wstrz. 100 mg/ml, 1 amp. 3 ml 300
5 Acyklowir, tabl. 400 mg, 1 tabl. 90
6 Acyklowir, tabl. 800 mg, 1 tabl. 240
7 Adenozyna, roztw. do wstrz. 3 mg/ml, 1 fiol. 2 ml 12
8 Adrenalina, roztw. do wstrz. 1 mg/ml, 1 amp. 1 ml 910
9 Akarboza, tabl. 100 mg, 1 tabl. 240
10 Akarboza, tabl. 50 mg, 1 tabl. 270
11 Alantoina + Kwas borny + Tlenek cynku, puder leczn., 1 g (w poj. do 100 g) 1 200
12 Alantoina, maść na skórę 20 mg/g, 1 g 3 150
13 Albumina ludzka, roztw. do wlewów 200 mg/ml, 1 fl. 100 ml 190
14 Albumina ludzka, roztw. do wlewów 200 mg/ml, 1 fl. 50 ml 30
15 Allopurinol, tabl. 100 mg, 1 tabl. 3 200
16 Alprazolam, tabl. 0,25 mg, 1 tabl. 60
17 Alprazolam, tabl. 0,5 mg, 1 tabl. 300
18 Alteplaza, prosz do sporz. roztw. do wlewów 10 mg, 1 (fiol. + rozp.) 15
19 Alteplaza, prosz. do sporz. roztw. do wlewów 50 mg, 1 (fiol. + rozp.) 10
20 Amantadyna, kaps. 100 mg, 1 kaps. 100
21 Ambroksol, krople doustne 7,5 mg/ml lub Bromheksyna, krople doustne 2 mg/ml, 1 ml 250
22 Ambroksol, roztw. do inhal. 7,5 mg/ml, 1 ml 1 700
23 Ambroksol, roztw. do wstrz. 7,5 mg/ml, 1 amp. 2 ml 25
24 Ambroksol, roztw. doustny 15 mg/5 ml lub Bromheksyna, roztw. doustny 2 mg/5 ml, 1 ml 1 600
25 Ambroksol, roztw. doustny 30 mg/5 ml lub Bromheksyna, roztw. doustny 4 mg/5 ml, 1 ml 1 950
26 Ambroksol, tabl. 30 mg lub Bromheksyna, tabl. 8 mg, 1 tabl. 14 220
27 Amikacyna, krople oczne 3 mg/ml, 1 ml 10
28 Amikacyna, roztw. wlewów 10 mg/ml, 1 fl. 100 ml 100
29 Amikacyna, roztw. wlewów 2,5 mg/ml, 1 fl. 100 ml 40
30 Amikacyna, roztw. wlewów 5 mg/ml, 1 fl. 100 ml 270
31 Amilorid + Hydrochlorotiazyd, tabl. (5 + 50) mg, 1 tabl. 100
32 Amiodaron, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 3 ml 675
33 Amiodaron, tabl. 200 mg, 1 tabl. 480
34 Amisulprid, tabl. 200 mg, 1 tabl. 1 140
35 Amisulprid, tabl. 400 mg, 1 tabl. 2 100
36 Amitryptylina, tabl. 10 mg, 1 tabl. 180
37 Amitryptylina, tabl. 25 mg, 1 tabl. 1 680
38 Amlodypina, tabl. 10 mg, 1 tabl. 6 000
39 Amlodypina, tabl. 5 mg, 1 tabl. 8 250
40 Amoksycylina + Kwas klawulanowy, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. (1000 + 200) mg, 1 fiol. 4 425
41 Amoksycylina + Kwas klawulanowy, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. (500 + 100) mg, 1 fiol. 730
42 Amoksycylina + Kwas klawulanowy, tabl. (500 + 125) mg, 1 tabl. 861
43 Amoksycylina + Kwas klawulanowy, tabl. (875 + 125) mg, 1 tabl. 1 876
44 Amoksycylina, tabl. lub tabl. rozp. lub kaps. 1000 mg, 1 tabl. lub kaps. 688
45 Amoksycylina, tabl. lub tabl. rozp. lub kaps.500 mg, 1 tabl. lub kaps. 912
46 Ampicylina + Sulbaktam, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. i wlewów (1000 + 500) mg, 1 fiol. 100
47 Ampicylina + Sulbaktam, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. i wlewów (500 + 250) mg, 1 fiol. 200
48 Ampicylina, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 1000 mg, 1 fiol. 100
49 Ampicylina, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 2000 mg, 1 fiol. 150
50 Antazolina, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 2 ml 360
51 Antytoksyna jadu żmij, roztw. do wstrz. im 100 j.m./ml, 1 amp. 5 ml 3
52 Aripiprazol, roztw. do wstrz. 7,5 mg, 1 fiol. 1,3 ml 337
53 Aripiprazol, tabl. 15 mg, 1 tabl. 2 800
54 Asparaginian ornityny, roztw. do wlewów 100 mg/ml, 1 amp. 5 ml 390
55 Asparaginian ornityny, tabl. min. 100 mg, czysty lub z dodatkami, np. witaminami, wyciągami roslinnymi itp., 1 tabl. 5 790
56 Atenolol, tabl. 25 mg, 1 tabl. 360
57 Atenolol, tabl. 50 mg, 1 tabl. 150
58 Atorwastatyna, tabl. 20 mg, 1 tabl. 3 060
59 Atozyban, konc. do sporz. roztw. do wlewów 7,5 mg/ml, 1 fiol. 5 ml 3
60 Atozyban, roztw. do wstrz. 7,5 mg/ml, 1 fiol. 0,9 ml 3
61 Atropina, roztw. do wstrz. 0,5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 500
62 Atropina, roztw. do wstrz. 1 mg/ml, 1 amp. 1 ml 1 500
63 Atropina, tabl. 0,25 mg, 1 tabl. 80
64 Azapentacen (Fakolizyna), krople do oczu 0,15 mg/ml, 1 ml 30
65 Azotan srebra, krople oczne 10 mg/ml, 1 pipet. 550
66 Azytromycyna, tabl. 500 mg, 1 tabl. 9
67 Baklofen, tabl. 10 mg, 1 tabl. 600
68 Baklofen, tabl. 25 mg, 1 tabl. 300
69 Balsam Szostakowskiego, aer. na skórę, 1 ml 225
70 Balsam Szostakowskiego, płyn, 1 ml 1 300
71 Benzenosulfonian atrakurium, roztw. do wstrz. i wlewów 10 mg/ml, 1 amp. 2,5 ml 100
72 Benzenosulfonian atrakurium, roztw. do wstrz. i wlewów 10 mg/ml, 1 amp. 5 ml 150
73 Benzerazyd + Lewodopa, kaps. lub tabl. (12,5 + 50) mg, 1 tabl. lub kaps. 3 800
74 Benzerazyd + Lewodopa, kaps. lub tabl. (25 + 100) mg, 1 tabl. lub kaps. 2 000
75 Benzerazyd + Lewodopa, kaps. lub tabl. (50 + 200) mg, 1 tabl. lub kaps. 800
76 Benzerazyd + Lewodopa, kaps. o przedł. uwaln. (25 + 100) mg, 1 kaps. 2 100
77 Benzyna ekstrakcyjna apteczna, subst. do receptury, 1 g (w but. do 150 g) 400
78 Betahistyna, tabl. 16 mg, 1 tabl. 240
79 Betahistyna, tabl. 24 mg, 1 tabl. 6 270
80 Betahistyna, tabl. 8 mg, 1 tabl. 1 400
81 Betaksolol, tabl. 20 mg, 1 tabl. 120
82 Betametazon, roztw. do wstrz. 4 mg/ml, 1 amp. 1 ml 10
83 Betametazonu diwodoro- + wodoropropionian sodu, zaw. do wstrz. (6,43 mg + 2,63 mg)/ml 25
84 Biperiden, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 35
85 Biperiden, tabl. 2 mg, 1 tabl. 600
86 Bisakodyl, czopki doodbytn. 10 mg, 1 czopek 525
87 Bisakodyl, tabl. dojelit. 5 mg, 1 tabl. 1 680
88 Bisoprolol, tabl. 1,25 mg, 1 tabl. 498
89 Bisoprolol, tabl. 10 mg, 1 tabl. 520
90 Bisoprolol, tabl. 2,5 mg, 1 tabl. 3 920
91 Bisoprolol, tabl. 5 mg, 1 tabl. 13 048
92 Boraks, roztw. glicerynowy 200 mg/g, 1 g (w but. do 20 g) 3 770
93 Bromkryptyna, tabl. 2,5 mg, 1 tabl. 120
94 Budezonid lub Flutikazon, zaw. do nebul. 125 mg/ml, 1 amp. 2 ml 580
95 Budezonid lub Flutikazon, zaw. do nebul. 250 mg/ml, 1 amp. 2 ml 1 420
96 Budezonid lub Flutikazon, zaw. do nebul. 500 mg/ml, 1 amp. 2 ml 320
97 Budezonid, aer. do nosa 0,05 mg/daw., 1 poj. 200 daw. 3
98 Bupiwakaina, roztw. hiperbaryczny do wstrz. dordzeniowych 5 mg/ml, 1 amp. 4 ml 410
99 Buprenorfina, syst. transdrem. 0,035 mg/godz., 1 plast. 25
100 Buprenorfina, syst. transdrem. 0,07 mg/godz., 1 plast. 15
101 Buspiron, tabl. 10 mg, 1 tabl. 1 320
102 Buspiron, tabl. 5 mg, 1 tabl. 960
103 Cefamandol, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 1000 mg, 1 fiol. 100
104 Cefazolin, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 1000 mg, 1 fiol. 1 650
105 Cefepim, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 2000 mg, 1 fiol. 20
106 Cefotaksym, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 1000 mg, 1 fiol. 2 150
107 Ceftazydym, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 1000 mg, 1 fiol. 200
108 Ceftriakson, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 1000 mg, 1 fiol. 210
109 Ceftriakson, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 2000 mg, 1 fiol. 140
110 Cefuroksym, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 1500 mg, 1 fiol. 7 400
111 Cefuroksym, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 750 mg, 1 fiol. 530
112 Cefuroksym, tabl. 500 mg, 1 tabl. 30
113 Cetyryzyna lub Loratadyna, tabl. 10 mg, 1 tabl. 2 660
114 Cetyryzyna, krople doustne 10 mg/ml, 1 ml (w but. do 20 ml) 60
115 Chinapril, tabl. 10 mg, 1 tabl. 690
116 Chinapril, tabl. 20 mg, 1 tabl. 1 080
117 Chinapril, tabl. 5 mg, 1 tabl. 870
118 Chlorchinaldol + Metronidazol, tabl. dopochw. (100 + 250) mg, 1 tabl. 190
119 Chlorchinaldol, tabl. do ssania 2 mg lub Chlorheksydyna, tabl. do ssania 50 mg, 1 tabl. 3 280
120 Chlorek etylu, aer. na skórę, 1 g 560
121 Chlorek potasu + Chlorek sodu, roztw. do wlewów (3,0 + 9) mg/ml, 1 but. 500 ml z dwoma portami 250
122 Chlorek potasu + Glukoza, roztw. do wlewów (3,0 + 50) mg/ml, 1 but. 500 ml z dwoma portami 250
123 Chlorek potasu, konc. do sporz. roztw. do wlewów 150 mg/ml, 1 amp. 10 ml 10 000
124 Chlorek potasu, tabl. o przedł uwaln. 391 mg K, 1 tabl. 15 900
125 Chlorek sodu, roztw. do wlewów 9 mg/ml, 1 but. 100 ml z dwoma portami 6 800
126 Chlorek sodu, roztw. do wlewów 9 mg/ml, 1 but. 1000 ml z dwoma portami 2 580
127 Chlorek sodu, roztw. do wlewów 9 mg/ml, 1 but. 250 ml z dwoma portami 15 900
128 Chlorek sodu, roztw. do wlewów 9 mg/ml, 1 but. 500 ml z dwoma portami 25 760
129 Chlorek sodu, roztw. do wstrz. 100 mg/ml, 1 amp. 10 ml 2 600
130 Chlorek sodu, roztw. do wstrz. 9 mg/ml, 1 amp. 10 ml 14 700
131 Chlorek wapnia, roztw. do wstrz. 100 mg/ml, 1 amp. 10 ml 1 300
132 Chlorpromazyna, roztw. do wstrz. 25 mg/ml, 1 amp. 2 ml 400
133 Chlorpromazyna, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 5 ml 50
134 Chlorprotiksen, tabl. 15 mg, 1 tabl. 17 800
135 Chlorprotiksen, tabl. 50 mg, 1 tabl. 2 900
136 Chlorsukcylina, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 200 mg, 1 fiol. 550
137 Cilazapril, tabl. 0,5 mg, 1 tabl. 570
138 Cilazapril, tabl. 1 mg, 1 tabl. 2 490
139 Cilazapril, tabl. 2,5 mg, 1 tabl. 300
140 Cilazapril, tabl. 5 mg, 1 tabl. 300
141 Cisatrakurium, roztw. do wstrz. i wlewów 2 mg/ml, 1 amp. lub fiol. 2,5 ml 195
142 Cisatrakurium, roztw. do wstrz. i wlewów 2 mg/ml, 1 amp. lub fiol. 5 ml 335
143 Citalopram, tabl. 20 mg, 1 tabl. 6 498
144 Citalopram, tabl. 40 mg, 1 tabl. 224
145 Cyjanokobalamina, roztw. do wstrz. 0,5 mg/ml, 1 amp. 2 ml 350
146 Cyklezonid, aer. do inhalacji 0,16 mg/daw., 1 poj. 60 daw. 2
147 Cynaryzyna, tabl. 25 mg lub Flunaryzyna, tabl. 5 mg, 1 tabl. 150
148 Cyprofloksacyna, roztw. bez glukozy do wlewów 2 mg/ml, 1 but. 100 ml 8 730
149 Cyprofloksacyna, roztw. bez glukozy do wlewów 2 mg/ml, 1 but. 50 ml 50
150 Cyprofloksacyna, tabl. 250 mg, 1 tabl. 20
151 Cyprofloksacyna, tabl. 500 mg, 1 tabl. 1 240
152 Cyproheptadyna, tabl. 4 mg, 1 tabl. 160
153 Cyproteron, tabl. 50 mg, 1 tabl. 250
154 Czopki glicerynowe, 2 g, 1 czopek 2 450
155 Czopki przeciw hemoroidom, zawierające w składzie galusan bizmutylu, 1 czopek 430
156 Dabigatran, kaps. 110 mg, 1 kaps. 900
157 Dabigatran, kaps. 150 mg, 1 kaps. 1 800
158 Deksametazon + Neomycyna, aer. na skórę (0,15 + 0,75) mg/ml, 1 ml 330
159 Deksametazon, aer. na skórę 0,15 mg/ml, 1 ml 1 100
160 Deksametazon, roztw. do wstrz. 4 mg/ml, 1 amp. 1 ml 6 010
161 Deksametazon, roztw. do wstrz. 4 mg/ml, 1 amp. 2 ml 790
162 Deksametazon, tabl. 1 mg, 1 tabl. 380
163 Deksketoprofen, tabl. 25 mg, 1 tabl. 60
164 Dekspantenol, żel do oczu 50 mg/g, 1 g (w tubach do 5 g) 15
165 Detreomycyna, maść na skórę 10 mg/g, 1 g 435
166 Detreomycyna, maść na skórę 20 mg/g, 1 g 575
167 Diazepam, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 2 ml 5 100
168 Diazepam, tabl. 2 mg, 1 tabl. 820
169 Diazepam, tabl. 5 mg, 1 tabl. 6 820
170 Diazepam, wlew. doodbytn. 2 mg/ml, 1 wlew. 2,5 ml 20
171 Diazepam, wlew. doodbytn. 4 mg/ml, 1 wlew. 2,5 ml 10
172 Dieta beztłuszczowa do podaży doustnej,kaloryczność 1,5 kcal/ml, zawartość białka (z serwatki) 4 g/100 ml dającego 11 % energii, węglowodanów (jako wolno wchłanianych maltodekstryny i sacharozy) 33,5 g/100 ml, niska zawartość sodu i fosforanów, bezresztkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, osmolarność 750 mOsmol/L, różne smaki, w poj. 200 ml 56
173 Dieta dla pacjentów w stresie metabolicznym do podaży przez zgłębnik, bezresztkowa, kaloryczność 1,28 kcal/ml, zawartość białka (z kazeiny i soi) min. 7,5 g/100 ml z glutaminą 1,66 g/100 ml dającego 23 % energii, tłuszczów 3,7 g/100 ml dających 26 % energii, węglowodanów 15,4 g/100 ml dających 48 % energii, błonnika pokarmowego 1,5 g/100 ml w tym 0,7 g/100 ml rozpuszczalnego, klinicznie wolna do laktozy, osmolarność 270 mOsmol/L, w op. miękkim typu pack o poj. 500 ml 168
174 Dieta do podaży doustnej noramlizująca glikemię, kaloryczność 1,04 kcal/ml, zawartość białka 4,9 g/100 ml dającego 19 % energii, błonnika pokarmowego (6 rodzajów) 2 g/100 ml w tym rozpuszczalnego 1,7 g/ 100 ml, zwiększona zawartość wit. C, E, karotenoidów i selenu a obniżona wit. B, węglowodanów 11,7 g/100 ml, bezglutenowa, osmolarność 365 mOsmol/l, różne smaki, w poj. 200 ml 56
175 Dieta do podaży doustnej wspomagająca leczenie ran i odleżyn, kaloryczność 1,28 kcal/ml, zawartość białka 10 g/100 ml dającego 31 % energii, bezresztkowa, zwiększona zawartość wit. C, E, karotenoidów i cynku, węglowodanów 14,2 g/100 ml dających 44 % energii, tłuszczów 3,5 g/100 ml dających 25 % energii, bezglutenowa, osmolarność 500 mOsmol/L, różne smaki, w poj. 200 ml 84
176 Dieta do podaży przez zgłębnik, bezresztkowa, kaloryczność 1 kcal/ml, zawartość białka (35 % serwatkowego, 25 % kazeinowego, 20 % sojowego, 20 % grochu) min. 4 g/100 ml dającego 16 % energii, tłuszczów (jako wielonienasyconych tłuszczów omega-6/-3 w proporcji 2,87) min. 33,5 mg/100 ml dających 35 % energii, węglowodanów 12,3 g/100 ml dających 49 % energii, klinicznie wolna do laktozy, osmolarność 255 mOsmol/L, w op. miękkim typu pack o poj. 1000 ml 36
177 Dieta do podaży przez zgłębnik, bezresztkowa, kaloryczność 1 kcal/ml, zawartość białka (35 % serwatkowego, 25 % kazeinowego, 20 % sojowego, 20 % grochu) min. 4 g/100 ml dającego 16 % energii, tłuszczów (jako wielonienasyconych tłuszczów omega-6/-3 w proporcji 2,87) min. 33,5 mg/100 ml dających 35 % energii, węglowodanów 12,3 g/100 ml dających 49 % energii, klinicznie wolna do laktozy, osmolarność 255 mOsmol/L, w op. typu butelka o poj. 500 ml 36
178 Dieta do podaży przez zgłębnik, bezresztkowa, kaloryczność 1,25 kcal/ml, zawartość białka (z kazeiny, serwatką, soją i grochem) min. 6,3 g/100 ml z glutaminą 1,28 g/100 ml dającego 20 % energii, tłuszczów (EPA, DHA, MCT) 4,9 g/100 ml dających 35 % energii, węglowodanów 14,2 g/100 ml dających 45 % energii, klinicznie wolna do laktozy, osmolarność 275 mOsmol/L, w op. miękkim typu pack o poj. 1000 ml 88
179 Dieta do podaży przez zgłębnik, bezresztkowa, kaloryczność 1,5 kcal/ml, zawartość białka (35 % serwatkowego, 25 % kazeinowego, 20 % sojowego, 20 % grochu) min. 6 g/100 ml dającego 16 % energii, tłuszczów (jako wielonienasyconych tłuszczów omega-6/-3 w proporcji 2,87) min. 34 mg/100 ml dających 35 % energii, węglowodanów 18,3 g/100 ml dających 49 % energii, klinicznie wolna do laktozy, osmolarność 360 mOsmol/L, w op. miękkim typu pack o poj. 1000 ml 36
180 Dieta do podaży przez zgłębnik, bezresztkowa, kaloryczność 1,5 kcal/ml, zawartość białka (35 % serwatkowego, 25 % kazeinowego, 20 % sojowego, 20 % grochu) min. 6 g/100 ml dającego 16 % energii, tłuszczów (jako wielonienasyconych tłuszczów omega-6/-3 w proporcji 2,87) min. 34 mg/100 ml dających 35 % energii, węglowodanów 18,3 g/100 ml dających 49 % energii, klinicznie wolna do laktozy, osmolarność 360 mOsmol/L, w op. w op. typu butelka o poj. 500 ml 72
181 Dieta kompletna do podaży doustnej, kaloryczność 2,4 kcal/ml, zawartość białka 9,6 g/100 ml, bezresztkowa, bezglutenowa, osmolarność 790 mOsmol/l, różne smaki, w poj. 125 ml 56
182 Dieta kompletna do podaży przez zgłębnik, normokaloryczna (1,03 kcal/ml), wspomagająca leczenie ran i odleżyn, bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml, glutaminy 0,96 g/ 100 ml, % energii z: białka – 20 %, węglowodanów – 48 %, tłuszczów – 29 %, błonnika – 3 %, osmolarności 315 mosmol/l, w op. miękkim typu pack o poj. 1000 ml 24
183 Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika, klinicznie wolna do laktozy, oparta na białku sojowym, zawierająca 4,3g/ml białka, o osmolarności 300 mOsm/l, % energii z: białka – 17 %, węglowodanów – 43 %, tłuszczów – 37 %, w op. miękkim typu pack o poj. 1000 ml 24
184 Dieta kompletna polimerowa do podaży doustnej dla pacjentów z chorobą nowotworową, kaloryczność 2,4 kcal/ml, zawartość białka (z serwatki i kazeiny) 14,4 g/100 ml, bezresztkowa, bezglutenowa, osmolarność 570 mOsmol/l, różne smaki, w poj. 125 ml 120
185 Dieta kompletna z dodatkiem jogurtu do podaży doustnej, kaloryczność 1,5 kcal/ml, zawartość białka (z serwatki i kazeiny) 6 g/100 ml dającego 16 % energii, węglowodanów (jako wolno wchłanianych maltodekstryny, sacharozy i laktozy) 18,7 g/100 ml, tłuszczów (wyłącznie LCT) 5,8 g/100 ml, ubogoresztkowa, bezglutenowa, osmolarność 740 mOsmol/L, różne smaki, w poj. 200 ml 56
186 Digoksyna, roztw. do wstrz. 0,25 mg/ml, 1 amp. 2 ml 205
187 Digoksyna, tabl. 0,1 mg, 1 tabl. 4 530
188 Digoksyna, tabl. 0,25 mg, 1 tabl. 480
189 Diklofenak, czopki doodbytn. 100 mg, 1 czopek 530
190 Diklofenak, czopki doodbytn. 50 mg, 1 czopek 250
191 Diklofenak, roztw. do wstrz. 25 mg/ml, 1 amp. 3 ml 30
192 Diklofenak, tabl. dojelit. 50 mg, 1 tabl. 2 450
193 Diklofenak, tabl. o przdł. uwaln. 75 – 100 mg, 1 tabl. 480
194 Diltiazem, tabl. 180 mg, 1 tabl. 180
195 Dimetikon krople doustne 980 mg/g, 1 but. 5 g lub Simetikon, krople doustne 40 mg/ml, 1 but. 40 ml 20
196 Dimetikon, kaps. 50 mg lub Simetikon, 40 mg, 1 kaps. 9 700
197 Dimetinden, krople doustne 1 mg/ml, 1 ml 120
198 Diosmektyt, prosz. do sporz. zaw. doustnej 3 – 4 g, 1 sasz. 300
199 Diosmina (sama lub w połączeniach), tabl. 500 – 1000 mg, 1 tabl. 540
200 Distygmina, roztw. do wstrz. 0,5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 50
201 Diwodoro- + Wodorofosforan sodu, roztw. do wlewów doodbytn. (14 + 5) mg/ml, 1 but. 150 ml z kanką 760
202 Dobutamina, konc. do sporz. roztw. do wlewów 50 mg/ml lub prosz. do sporz. roztw. do wlewów 250 mg, 1 (amp 5 lub fiol.) 105
203 Doksazosyna, tabl. 4 mg, 1 tabl. 1 140
204 Doksepina, kaps. 10 mg, 1 kaps. 150
205 Doksepina, kaps. 25 mg, 1 kaps. 900
206 Doksycyklina, roztw. do wlewów 20 mg/ml, 1 amp. 5 ml 810
207 Doksycyklina, tabl. lub kaps. lub tabl. rozp. 100 mg, 1 tabl. lub kaps. 310
208 Donepezil, tabl. 10 mg, 1 tabl. 2 504
209 Donepezil, tabl. 5 mg, 1 tabl. 2 940
210 Donepezil, tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej 10 mg, 1 tabl. 3 976
211 Donepezil, tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej 5 mg, 1 tabl. 560
212 Dopamina, roztw. do wlewów 40 mg/ml, 1 amp. 5 ml 1 150
213 Drotaweryna, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 2 ml 3 445
214 Drotaweryna, tabl. 40 mg, 1 tabl. 9 720
215 Drotaweryna, tabl. 80 mg, 1 tabl. 1 740
216 Dydrogesteron, tabl. 10 mg, 1 tabl. 240
217 Efedryna, krople do nosa 10 mg/ml, 1 g 80
218 Efedryna, roztw. do wstrz. 25 mg/ml, 1 amp. 1 ml 210
219 Emulsja do żywienia pozajelitowego, do wlewów do żyły centralnej lub obwodowej, w worku trzykomorowym o poj. całkowitej 1440 ml, zawierająca poz zmieszaniu: aminokwasy – 34,0 g, azot całkowity – 5,4 g, tłuszcze (z oleju sojowego oczyszczonego) – 51,0 g, glukoza bezwodna – 97,0 g, elektrolity (magnez – 4 mmol, potas – 24 mmol, sód – 32 mmol, wapń – 2 mmol, chlorki – 47 mmol, fosforany – 11 mmol, octany – 39 mmol, siarczany – 4 mmol), energia całkowita 1000 kcal, pozabiałkowa 900 kcal, pH ok. 5,6, osmolarność 750 mOsm/l, 1 worek 32
220 Emulsja do żywienia pozajelitowego, do wlewów do żyły centralnej w worku trzykomorowym o poj. całkowitej 1540 ml, zawierająca poz zmieszaniu: aminokwasy – 51,0 g, azot całkowity – 8,1 g, tłuszcze (z oleju sojowego oczyszczonego) – 60,0 g, glukoza bezwodna – 150,0 g, elektrolity (magnez – 6 mmol, potas – 36 mmol, sód – 48 mmol, wapń – 3 mmol, chlorki – 70 mmol, fosforany – 15 mmol, octany – 58 mmol, siarczany – 6 mmol), energia całkowita 1400 kcal, pozabiałkowa 1200 kcal, pH ok. 5,6, osmolarność 1060 mOsm/l, 1 worek 36
221 Emulsja do żywienia pozajelitowego, do wlewów do żyły centralnej w worku trzykomorowym o poj. całkowitej 2566 ml, zawierająca poz zmieszaniu: aminokwasy – 85,0 g, azot całkowity – 13,5 g, tłuszcze (z oleju sojowego oczyszczonego) – 100,0 g, glukoza bezwodna – 250,0 g, elektrolity (magnez – 10 mmol, potas – 60 mmol, sód – 80 mmol, wapń – 5 mmol, chlorki – 116 mmol, fosforany – 25 mmol, octany – 97 mmol, siarczany – 10 mmol), energia całkowita 2300 kcal, pozabiałkowa 2000 kcal, pH ok. 5,6, osmolarność 1060 mOsm/l, 1 worek 30
222 Enalapril, tabl. 10 mg, 1 tabl. 360
223 Enalapril, tabl. 20 mg, 1 tabl. 540
224 Enalapril, tabl. 5 mg, 1 tabl. 990
225 Erytromycyna, prosz. do sporz. wlewów dożylnych 300 mg, 1 fiol. 25
226 Escitalopram, tabl. 10 mg, 1 tabl. 1 932
227 Escitalopram, tabl. 20 mg, 1 tabl. 728
228 Estazolam, tabl. 2 mg, 1 tabl. 3 280
229 Etakrydyna, roztw. jałowy do stos. zewn. 1 mg/ml, 1 kg (w but. 0,5 – 1 kg) 20
230 Etakrydyna, roztw. jałowy do stos. zewn. 1 mg/ml, 1 kg (w but. 100 – 250 g) 3
231 Etakrydyna, tabl. do sporz. roztw. zewn. 100 mg, 1 tabl. 35
232 Etamsylat, roztw. do wstrz. 125 mg/ml, 1 amp. 2 ml 1 400
233 Etamsylat, tabl. 250 mg, 1 tabl. 720
234 Etanol, subst. do receptury 96 %, 1 kg (w poj. 0,5 – 1 kg) 6
235 Etomidat, emulsja do wstrz. i wlewów 2 mg/ml, 1 amp. 10 ml 1 030
236 Etylefryna, krople doustne 7,5 mg/ml, 1 ml 45
237 Fenobarbital, czopki doodbytn. 15 mg, 1 czopek 140
238 Fenofibrat, tabl. 215 mg, 1 tabl. 570
239 Fenoterol + Ipratropium bromek, roztw. do inhal. (0,25 + 0,5) mg/ml, 1 ml 3 800
240 Fenoterol, aer. wziewny 0,1 mg/daw., 1 poj. 200 daw. 5
241 Fenpiweryna + Metamizol + Pitofenon, roztw. do wstrz. (2 + 500 + 0,02) mg/ml, 1 amp. 5 ml 250
242 Fentanyl, system transderm. 0,025 mg/h, 1 plast. 15
243 Fentanyl. roztw. do wstrz. 0,05 mg/ml, 1 amp. 2 ml 2 400
244 Fenylobutazon, czopki doodbytn. 250 mg, 1 czopek 85
245 Fenylobutazon, maść na skórę 50 mg/g, 1 g 810
246 Fenytoina, tabl. 100 mg, 1 tabl. 120
247 Filgrastim, roztw. do wstrz. i wlewów 96 mln. j.m./ml, 1 amp. – strz. 0,5 ml 30
248 Finasteryd, tabl. 5 mg, 1 tabl. 572
249 Fiolet gencjanowy, roztw. spirytusowy 20 mg/ml, 1 g (w but. do 20 g) 3
250 Fiolet gencjanowy, roztw. wodny 10 mg/g, 1 g (w but. do 20 g) 3
251 Fitomenadion + Cholekalcyferol, roztw. olejowy w kaps. 0,025 mg + 400 j.m., 1 kaps. typu „twist-off” 4 320
252 Fitomenadion, roztw. do wstrz. 10 mg/ml, 1 amp. 1 ml 500
253 Fitomenadion, tabl. 10 mg, 1 tabl. 300
254 Fludrokortyzon + Gramicydyna + Neomycyna, krople oczne (2500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml, 1 ml 165
255 Flukonazol, roztw. do wlewów 2 mg/ml, 1 but. 100 ml 299
256 Flukonazol, tabl. 100 mg, 1 tabl. 392
257 Flumazenil, roztw. do wstrz. 0,1 mg/ml, 1 amp. 5 ml 5
258 Fluocynolon + Neomycyna, maść na skórę (0,25 + 5) mg/g, 1 g 150
259 Fluoksetyna, tabl. lub kaps. 10 mg, 1 tabl. lub kaps. 1 036
260 Fluoksetyna, tabl. lub kaps. 20 mg, 1 tabl. lub kaps. 1 960
261 Flupentiksol, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 1 ml 10
262 Flupentiksol, tabl. 0,5 mg, 1 tabl. 1 200
263 Flupentiksol, tabl. 3 mg, 1 tabl. 150
264 Flutikazon, prosz. do inh. wkaps. 0,25 mg, 1 kaps. (op. z inhalatorem) 480
265 Formaldehyd, roztwór 100 mg/ml, 1 kg w but. 0,5 – 1 kg 270
266 Formoterol, prosz. do inh. w kaps. 0,012 mg, 1 kaps. (w op. z inhalatorem) 1 140
267 Fosfolipidy podstawowe, kaps. 300 mg, 1 kaps. 1 100
268 Furazydyna, tabl. 50 mg, 1 tabl. 11 550
269 Furosemid, roztw. do wstrz. 10 mg/ml, 1 amp. 2 ml 14 650
270 Furosemid, tabl. 40 mg, 1 tabl. 30 630
271 Gabapentyna, kaps. 100 mg, 1 kaps. 3 900
272 Gabapentyna, kaps. 300 mg, 1 kaps. 400
273 Gabapentyna, kaps. 400 mg, 1 kaps. 500
274 Galantamina, roztw. do wstrz. 2,5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 50
275 Galantamina, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 270
276 Gentamycyna, krople oczne 3 mg/ml, 1 ml 35
277 Gentamycyna, roztw. do roztw. do wlewów 1 mg/ml, 1 but. 80 ml 860
278 Gliklazyd, tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg, 1 tabl. 2 880
279 Glimepiryd, tabl. 1 mg, 1 tabl. 780
280 Glimepiryd, tabl. 2 mg, 1 tabl. 1 890
281 Glimepiryd, tabl. 3 mg, 1 tabl. 840
282 Glimepiryd, tabl. 4 mg, 1 tabl. 510
283 Glukogon, prosz. (+ rozp.) do sporz. roztw. do wstrz. 1 mg 4
284 Glukonian żelaza II, tabl. 200 mg, 1 tabl. 500
285 Glukoza + Chlorek sodu 2:1, roztw. do wlewów (33,3 + 3) mg/ml, 1 but. 250 ml z dwoma portami 520
286 Glukoza + Chlorek sodu 2:1, roztw. do wlewów (33,3 + 3) mg/ml, 1 but. 500 ml z dwoma portami 600
287 Glukoza, roztw. do wlewów 100 mg/ml, 1 but. 500 ml z dwoma portami 2 770
288 Glukoza, roztw. do wlewów 50 mg/ml, 1 but. 100 ml z dwoma portami 260
289 Glukoza, roztw. do wlewów 50 mg/ml, 1 but. 1000 ml z dwoma portami 2 060
290 Glukoza, roztw. do wlewów 50 mg/ml, 1 but. 250 ml z dwoma portami 60
291 Glukoza, roztw. do wlewów 50 mg/ml, 1 but. 500 ml z dwoma portami 7 830
292 Glukoza, roztw. do wstrz. 200 mg/ml, 1 amp. 10 ml 550
293 Glukoza, roztw. do wstrz. 400 mg/ml, 1 amp. 10 ml 350
294 Glukoza, subst. do receptury, 1 kg w poj. 0,5 – 1 kg 21
295 Haloperidol, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 2 050
296 Haloperidol, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 1 ml 130
297 Haloperidol, tabl. 1 mg, 1 tabl. 8 240
298 Haloperidol, tabl. 5 mg, 1 tabl. 1 560
299 Haloperidol. krople doustne 2 mg/ml, 1 ml 4 700
300 Heparyna niefrakcjonowana, roztw. do wlewów dożylnych 5000 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml 250
301 Heparyna, żel na skórę 1000 j.m./g, 1 g 740
302 Hioscyna, czopki doodbytn. 10 mg, 1 czopek 858
303 Hioscyna, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 1 ml 440
304 Hioscyna, tabl. 10 mg, 1 tabl. 330
305 Hydrochlorotiazyd, tabl. 12,5 mg, 1 tabl. 780
306 Hydrochlorotiazyd, tabl. 25 mg, 1 tabl. 210
307 Hydrokortyzon + Oksytetracyklina, aer. na skórę (3,1 + 9,3 ) mg/g, 1 ml 550
308 Hydrokortyzon + Oksytetracyklina, maść na skórę (10 + 30) mg/g, 1 g 100
309 Hydrokortyzon + Oksytetracyklina, maść oczna (10 + 10) mg/g, 1 g 9
310 Hydrokortyzon, krem 10 mg/ml, 1 g w tubach do 20 g 705
311 Hydrokortyzon, maść 1 mg/g, 1 g (w tubach do 20 g) 45
312 Hydrokortyzon, prosz. (+ rozp.) do sporz. roztw. do wstrz. 100 mg, 1 (fiol. + rozp.) 8 075
313 Hydrokortyzon, prosz. (+ rozp.) do sporz. roztw. do wstrz. 25 mg, 1 (fiol. + rozp.) 455
314 Hydrokortyzon, tabl. 20 mg, 1 tabl. 100
315 Hydroksyetyloskrobia (m. cz. 130 kDa, st. podst. 0,38 – 0,45) + Chlorek sodu, (100 + 0,9) mg/ml, (dopuszcza się również produkt z dodatkiem elektrolitów), roztw. do wlewów, osmolar. teoret. 300 – 310 mOsm/L, 1 but. 500 ml z dwoma portami 100
316 Hydroksyetyloskrobia (m. cz. 130 tys., st. podst. 0,38 – 0,45) + Chlorek sodu, (60 + 0,9) mg/ml, (dopuszcza się również produkt z dodatkiem elektrolitów), roztw. do wlewów, osmolar. teoret. 300 – 310 mOsm/L, 1 but. 250 ml z dwoma portami 30
317 Hydroksyetyloskrobia (m. cz. 130 tys., st. podst. 0,38 – 0,45) + Chlorek sodu, (60 + 0,9) mg/ml, roztw. do wlewów, osmolar. teoret. 310 mOsm/L, 1 but. 500 ml z dwoma portami 100
318 Hydroksyzyna, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 2 ml 1 460
319 Hydroksyzyna, roztw. doustny 1,6 – 2 mg/ml, 1 (g lub ml) 7 500
320 Hydroksyzyna, tabl. 10 mg, 1 tabl. 6 030
321 Hydroksyzyna, tabl. 25 mg, 1 tabl. 20 580
322 Ibuprofen, tabl. 200 mg, 1 tabl. 2 400
323 Ibuprofen, zaw. doustna 100 mg/5 ml, 1 ml 1 600
324 Imipenem + Cilastatyna, prosz. do sporz. roztw. do wlewów (500 + 500) mg, 1 fiol. 410
325 Immunoglobulina ludzka przeciw HBS, roztw. do wstrz. domięśniowych 180 – 200 j.m./ml, 1 amp. lub fiol. 4
326 Immunoglobulina przeciwtężcowa, roztw. do wstrz. 250 j.m./ml, 1 amp. – strz. 1 ml 2
327 Indapamid, tabl. 2,5 mg, 1 tabl. 360
328 Indapamid, tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg, 1 tabl. 12 600
329 Insulina izofanowa, zaw. do wstrz. 100 j.m./ml, 1 wkł. 3 ml do wstrzykiwacza 130
330 Insulina neutralna + Insulina izofanowa 30:70, zaw. do wstrz. 100 j.m./ml, 1 wkł. 3 ml do wstrzykiwacza 160
331 Insulina neutralna + Insulina izofanowa 40:60, zaw. do wstrz. 100 j.m./ml, 1 wkł. 3 ml do wstrzykiwacza 10
332 Insulina neutralna + Insulina izofanowa 50:50, zaw. do wstrz. 100 j.m./ml, 1 wkł. 3 ml do wstrzykiwacza 10
333 Insulina neutralna, zaw. do wstrz. 100 j.m./ml, 1 wkł. 3 ml do wstrzykiwacza 130
334 Iopromid, roztw. do wstrz. 623,4 mg/ml (300 mg J), 1 but. 100 ml 710
335 Iopromid, roztw. do wstrz. 623,4 mg/ml (300 mg J), 1 but. 500 ml 200
336 Iopromid, roztw. do wstrz. 768,86 mg/ml (370 mg J), 1 but. 50 ml 100
337 Ipratropium bromek, aer. wziewny 0,02 mg/daw., 1 poj. 200 daw. 10
338 Ipratropium bromek, roztw. inhal. lub nebuliz. 0,25 mg/ml, 1 ml (w but. do 20 ml) lub 1 amp. 2,5 ml 2 240
339 Jodyna, subst. do receptury, 1 kg (w but. 0,5 – 1 kg) 3
340 Kaptopril, tabl. 12,5 mg, 1 tabl. 2 310
341 Kaptopril, tabl. 25 mg, 1 tabl. 840
342 Karbamazepina, tabl. 200 mg, 1 tabl. 350
343 Karbamazepina, tabl. o przedł. uwaln. 200 mg, 1 tabl. 4 150
344 Karbamazepina, tabl. o przedł. uwaln. 300 mg, 1 tabl. 5 050
345 Karbamazepina, tabl. o przedł. uwaln. 400 mg, 1 tabl. 1 850
346 Karbamazepina, tabl. o przedł. uwaln. 600 mg, 1 tabl. 950
347 Karbetocyna, roztw. do wstrz. 0,1 mg/ml, 1 amp. 1 ml 50
348 Karwedilol, tabl. 12,5 mg, 1 tabl. 7 140
349 Karwedilol, tabl. 25 mg, 1 tabl. 2 340
350 Karwedilol, tabl. 6,25 mg, 1 tabl. 23 400
351 Ketamina, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml 45
352 Ketokonazol, tabl. 200 mg, 1 tabl. 100
353 Ketoprofen, roztw. do wstrz. dożylnych i domięśniowych 50 mg/ml, 1 amp. 2 ml 8 240
354 Ketoprofen, tabl. 100 mg, 1 tabl. 2 430
355 Ketoprofen, tabl. lub kaps. 50 mg, 1 tabl. lub kaps. 3 540
356 Klaritromycyna, prosz. do sporz. roztw. do wlewów 500 mg, 1 fiol. 94
357 Klaritromycyna, tabl. 500 mg, 1 tabl. 28
358 Klemastyna, roztw. do wstrz. 1 mg/ml, 1 amp. 2 ml 50
359 Klindamycyna, roztw. do wstrz. 150 mg/ml, 1 amp. 2 ml 255
360 Klindamycyna, roztw. do wstrz. 150 mg/ml, 1 amp. 4 ml 55
361 Klindamycyna, tabl. 300 mg, 1 tabl. 416
362 Klomipramina, tabl. 25 mg, 1 tabl. 210
363 Klomipramina, tabl. o zmodyf. uwaln. 75 mg, 1 tabl. 1 600
364 Klonazepam, roztw. do wstrz. 1 mg/ml, 1 amp. 1 ml 280
365 Klonazepam, tabl. 0,5 mg, 1 tabl. 900
366 Klonazepam, tabl. 2 mg, 1 tabl. 1 620
367 Klopidogrel, tabl. 300 mg, 1 tabl. 150
368 Klopidogrel, tabl. 75 mg, 1 tabl. 3 920
369 Klorazepat dipotasu, prosz. (+ rozp.) do sporz. roztw. do wstrz. 20 mg, 1 (fiol. + rozp.) 100
370 Klorazepat dipotasu, tabl. lub kaps. 10 mg, 1 tabl. lub kaps. 1 140
371 Klorazepat dipotasu, tabl. lub kaps. 5 mg, 1 tabl. lub kaps. 4 200
372 Klotrimazol, krem na skórę 10 mg/g, 1 g (w tubach do 20g) 860
373 Klotrimazol, tabl. dopochw. 100 mg, 1 tabl. 114
374 Klotrimazol, tabl. dopochw. 500 mg, 1 tabl. 31
375 Klozapina, tabl. 100 mg, 1 tabl. 8 500
376 Klozapina, tabl. 25 mg, 1 tabl. 4 050
377 Kodeina + Gwajakosulfonian, tabl. (15 + 300) mg lub Dekstrometorfan, tabl. 15 mg, 1 tabl. 300
378 Kokarboksylaza, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 50 mg, 1 amp. 105
379 Kolagenaza, maść 1,2 j.m./g, 1 g 100
380 Kolchicyna, tabl. 0,5 mg, 1 tabl. 100
381 Kompleks witamin B, 1 tabl. 5 100
382 Krem antyseptyczny hypoalergiczny, dla niemowląt, dzieci i dorosłych, do stosowania w stanach zapalnych skóry, otarciach, odparzeniach, odleżynach, zawierający alkohol benzylowy, benzoesan i cynamonian benzylu, 1 g 6 500
383 Krotamiton, maść na skórę 100 mg/g, 1 g 280
384 Krotamiton, płyn na skórę 100 mg/g, 1 g 2 400
385 Ksylometazolina, krople do nosa 1 mg/ml, 1 ml 200
386 Kwas acetylosalicylowy, tabl. 300 – 500 mg, 1 tabl. 2 700
387 Kwas acetylosalicylowy, tabl. dojelit. 150 mg, 1 tabl. 7 020
388 Kwas acetylosalicylowy, tabl. dojelit. 75 mg, 1 tabl. 42 560
389 Kwas askorbinowy + Rutozyd, tabl. (100 – 200 + 25 – 50) mg, 1 tabl. 26 000
390 Kwas askorbinowy, krople doustne 100 mg/ml, 1 ml (w but. do 20 ml) 80
391 Kwas askorbinowy, roztw. do wstrz. 100 mg/ml, 1 amp. 5 ml 300
392 Kwas askorbinowy, subst. do receptury, 1 g 25
393 Kwas borny, roztw. jałowy na skórę 300 mg/g, 1 kg (w but. 0,5 – 1 kg) 25
394 Kwas foliowy, tabl. 15 mg, 1 tabl. 2 820
395 Kwas foliowy, tabl. 5 mg, 1 tabl. 480
396 Kwas traneksamowy, roztw. do wstrz. 100 mg/ml, 1 amp. 2 ml 205
397 Kwas ursodezoksycholowy, tabl. 250 mg, 1 tabl. 100
398 Kwas walproinowy, kaps. 300 mg, 1 kaps. 500
399 Kwas walproinowy, kaps. 500 mg, 1 kaps. 1 000
400 Kwetiapina, tabl. 100 mg, 1 tabl. 2 760
401 Kwetiapina, tabl. 200 mg, 1 tabl. 780
402 Kwetiapina, tabl. 25 mg, 1 tabl. 14 400
403 Lakto- i glukobionian wapnia, syrop 110 – 120 mg Ca/5 ml, 1 ml (w but. do 150 ml) 2 550
404 Laktoglukonian wapnia, tabl. musujące bezsmakowe 150 – 200 mg Ca, 1 tabl. 1 368
405 Laktuloza, roztw. doustny min. 2,5 – 5 g/5 ml, 1 ml 63 000
406 Lamotrigina, tabl. 100 mg, 1 tabl. 1 230
407 Lamotrigina, tabl. 25 mg, 1 tabl. 930
408 Lamotrigina, tabl. 50 mg, 1 tabl. 1 110
409 Lamotrigina, tabl. rozp. 100 mg, 1 tabl. 60
410 Lewetiracetam, roztw. do wstrz. 100 mg/ml, 1 fiol. 5 ml 10
411 Lewetiracetam, tabl. 500 mg, 1 tabl. 250
412 Lewetiracetam, tabl. 750 mg, 1 tabl. 950
413 Lewomepromazyna, roztw. do wstrz. 25 mg/ml, 1 amp. 1 ml 150
414 Lewomepromazyna, tabl. 25 mg, 1 tabl. 13 550
415 Lewotyroksyna, tabl. 0,025 mg, 1 tabl. 2 700
416 Lewotyroksyna, tabl. 0,05 mg, 1 tabl. 4 000
417 Lewotyroksyna, tabl. 0,075 mg, 1 tabl. 1 200
418 Lewotyroksyna, tabl. 0,088 mg, 1 tabl. 200
419 Lewotyroksyna, tabl. 0,1 mg, 1 tabl. 2 200
420 Lignokaina + Noradrenalina, roztw. do wstrz. (20 + 0,025) mg/ml, 1 amp. 2 ml 100
421 Lignokaina, aer. na skórę 20 mg/g, 1 g 912
422 Lignokaina, roztw. do wstrz. 10 mg/ml, 1 amp. 2 ml 410
423 Lignokaina, roztw. do wstrz. 10 mg/ml, 1 fiol. 20 ml 1 615
424 Lignokaina, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 10 ml 4 000
425 Lignokaina, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 2 ml 200
426 Lignokaina, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 5 ml 600
427 Lignokaina, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 fiol lub amp. 20 ml 1 340
428 Lignokaina, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 fiol. 50 ml 35
429 Lignokaina, żel anestezjologiczny 20 mg/g, 1 g 6 300
430 Linomag, maść 200 mg/g, 1 g 3 510
431 Lizynopril, tabl. 10 mg, 1 tabl. 252
432 Lizynopril, tabl. 20 mg, 1 tabl. 112
433 Lizynopril, tabl. 5 mg, 1 tabl. 224
434 Loperamid, tabl. 2 mg, 1 tabl. 6 540
435 Lorazepam, tabl. 1 mg, 1 tabl. 2 125
436 Lorazepam, tabl. 2,5 mg, 1 tabl. 200
437 Losartan, tabl. 50 mg, 1 tabl. 1 064
438 Mannitol, roztw. do wlewów 150 – 200 mg/ml, 1 but. lub worek 100 ml 1 730
439 Maść cholesterolowa, subst. do receptury, 1 kg (w op. 0,5 – 1 kg) 19
440 Maść pięciornikowa złożona, 1 g (w tubach do 30 g) 720
441 Mebeweryna, tabl. 135 mg 150
442 Megestrol, zaw. doustna 40 mg/ml, 1 ml 240
443 Meloksikam, roztw. do wstrz. 10 mg/ml, 1 amp. 1,5 ml 980
444 Meloksikam, tabl. 15 mg, 1 tabl. 2 240
445 Meloksikam, tabl. 7,5 mg, 1 tabl. 360
446 Memantyna, tabl. 10 mg, 1 tabl. 1 064
447 Meropenem, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. i wlewów 1000 mg, 1 fiol. 40
448 Mesalazyna, czopki doodbytn. 500 mg, 1 czopek 60
449 Mesalazyna, tabl. dojelit. 500 mg, 1 tabl. 1 100
450 Metamizol, roztw. do wstrz. 500 mg/ml, 1 amp. 2 ml 3 425
451 Metamizol, roztw. do wstrz. 500 mg/ml, 1 amp. 5 ml 3 565
452 Metamizol, tabl. 500 mg, 1 tabl. 3 618
453 Metformina, tabl. 1000 mg, 1 tabl. 4 020
454 Metformina, tabl. 500 mg, 1 tabl. 10 290
455 Metformina, tabl. 850 mg, 1 tabl. 8 190
456 Metformina, tabl. o przedł. uwaln. 500 mg, 1 tabl. 870
457 Metoklopramid, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 2 ml 4 700
458 Metoklopramid, tabl. 10 mg, 1 tabl. 2 300
459 Metoprolol, roztw. do wstrz. 1 mg/ml, 1 amp. 5 ml 110
460 Metoprolol, tabl. 100 mg, 1 tabl. 420
461 Metoprolol, tabl. 50 mg, 1 tabl. 4 620
462 Metoprolol, tabl. o przedł. uwaln. 100 mg, 1 tabl. 140
463 Metoprolol, tabl. o przedł. uwaln. 25 mg, 1 tabl. 672
464 Metoprolol, tabl. o przedł. uwaln. 50 mg, 1 tabl. 3 808
465 Metronidazol, roztw. do wlewów 5 mg/ml, 1 but. lub worek 100 ml 2 670
466 Metronidazol, tabl. 250 mg, 1 tabl. 300
467 Metronidazol, tabl. dopochw. 500 mg, 1 tabl. 80
468 Metronidazol, żel na skórę 10 mg/g, 1 g 135
469 Metyldopa, tabl. 250 mg, 1 tabl. 900
470 Metyloprednizolon (jako aceponian), maść 1 mg/g, 1 g (w tubach do 15 g) 30
471 Metyloprednizolon, prosz. (+rozp.) do sporz. roztw. do wstrz. 1000 mg, 1 (fiol. + rozp.) 20
472 Metyloprednizolon, prosz. (+rozp.) do sporz. roztw. do wstrz. 500 mg, 1 (fiol. + rozp.) 25
473 Metyloprednizolon, tabl. 16 mg, 1 tabl. 60
474 Metyloprednizolon, tabl. 4 mg, 1 tabl. 330
475 Mianseryna, tabl. 10 mg, 1 tabl. 2 820
476 Mianseryna, tabl. 30 mg, 1 tabl. 3 820
477 Midazolam, roztw. do wstrz. 1 mg/ml, 1 amp. 5 ml 830
478 Midazolam, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 1 060
479 Midazolam, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 10 ml 770
480 Midazolam, tabl. 15 mg, 1 tabl. 500
481 Midazolam, tabl. 7,5 mg, 1 tabl. 480
482 Mirtazapina, tabl. 30 mg, 1 tabl. 90
483 Mirtazapina, tabl. 45 mg, 1 tabl. 30
484 Mirtazapina, tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej 30 mg, 1 tabl. 1 830
485 Mirtazapina, tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej 45 mg, 1 tabl. 1 380
486 Misoprostol, tabl. 0,2 mg, 1 tabl. 92
487 Mleko początkowe dla niemowląt z nietolerancją pokarmową lub alergią na białka pokarmowe, w formie gotowej do spożycia, do podaży doustnej, zawierające w 100 ml: białka (jako hydrolizat białka serwatkowego) 1,6 g, tłuszczu (jako olej roślinny i rybi) 3,5 g w tym nasyconych 0,3 g, węglowodanów 7,0 g w tym laktozy 2,9 g, błonnika pokarmowego 0,6 g, witaminy i minerały, wartość energetyczna 67 kcal, 1 but. 90 ml 1 104
488 Mleko początkowe dla niemowląt zdrowych, w formie gotowej do spożycia, do podaży doustnej, zawierające w 100 ml: białka (serwatkowego) 1,2 – 1,3 g, tłuszczu (jako olej roślinny i rybi) 3,4 – 3,6 g w tym nasyconych 1,4 – 1,5 g, węglowodanów 7,3 – 7,5 g, może zawierać błonnik pokarmowy do 0,6 g, witaminy i minerały, wartość energetyczna 66 – 67 kcal, 1 but. 90 ml 2 208
489 Moklobemid, tabl. 150 mg, 1 tabl. 540
490 Molsydomina, tabl. 2 mg, 1 tabl. 60
491 Molsydomina, tabl. 4 mg, 1 tabl. 390
492 Mometazon, krem 1 mg/g, 1 g (w tubach do 15 g) 150
493 Monoazotan izosorbidu, tabl. o przdł. uwaln 100 mg, 1 tabl. 90
494 Monoazotan izosorbidu, tabl. o przdł. uwaln 50 mg, 1 tabl. 1 500
495 Monoazotan izosorbidu, tabl. o przdł. uwaln 60 mg, 1 tabl. 210
496 Montelukast, tabl. 10 mg, 1 tabl. 140
497 Morfina, roztw. do wstrz. 10 mg/ml, 1 amp. 1 ml 260
498 Morfina, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 1 ml 130
499 Mupirocyna, maść 20 mg/g, 1 g (w tubach do 15 g) 60
500 Nadroparyna wapnia, roztw. do wstrz. podskórnych 9500 j.m./ml, 1 fiol. 5 ml 2 580
501 Nalokson, roztw. do wstrz. 0,4 mg/ml, 1 amp. 1 ml 90
502 Naproksen, tabl. dojelitowe 250 mg, 1 tabl. 1 550
503 Naproksen, żel na skórę 100 mg/g, 1 g 1 550
504 Natamycyna + Hydrokortyzon + Neomycyna, krem (0,01 g + 0,01 g + 3500 I.U.)/g, 1 g 135
505 Natamycyna + Hydrokortyzon + Neomycyna, maść (0,01 g + 0,01 g + 3500 I.U.)/g, 1 g 450
506 Natamycyna, glob dopochw. 100 mg, 1 glob. 90
507 Nebiwolol, tabl. 5 mg, 1 tabl. 5 348
508 Neomycyna aer. na skórę 11,72 mg/g, 1 ml 1 265
509 Neomycyna, maść oczna 0,5 mg/g, 1 g 42
510 Neostygmina, roztw. do wstrz. 0,5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 2 320
511 Nicergolina, tabl. 10 mg, 1 tabl. 540
512 Nifuroksazyd, tabl. 100 mg, 1 tabl. 888
513 Nifuroksazyd, zaw. doustna 220 mg/5 ml, 1 ml 900
514 Nikotynamid, tabl. 200 mg, 1 tabl. 600
515 Nimodypina, roztw. do wlewów 0,2 mg/ml, 1 but. 50 ml 5
516 Nimodypina, tabl. 30 mg, 1 tabl. 300
517 Nitrazepam, tabl. 5 mg, 1 tabl. 120
518 Nitrendypina, tabl. 10 mg, 1 tabl. 330
519 Nitrendypina, tabl. 20 mg, 1 tabl. 600
520 Noradrenalina, roztw. do wlewów 1 mg/ml, 1 amp. 4 ml 315
521 Norfloksacyna, tabl. 400 mg, 1 tabl. 920
522 Nystatyna, gran. do sporz. zaw. doustnej 2,4 mln j.m./5 g, 1 but. 24 ml 79
523 Nystatyna, tabl. dopochw. 100 tys. j.m., 1 tabl. 180
524 Octanowinian glinu, tabl. do sporz. roztw. zewn. 1 g, 1 tabl. 516
525 Octanowinian glinu, żel na skórę 10 mg/g, 1 g (w tubach do 100 g) 7 500
526 Oksazepam, tabl. 10 mg, 1 tabl. 2 760
527 Oksybutynina, tabl. 5 mg, 1 tabl. 240
528 Oksykarbazepina, tabl. 150 mg, 1 tabl. 100
529 Oksykarbazepina, tabl. 300 mg, 1 tabl. 200
530 Oksykarbazepina, tabl. 600 mg, 1 tabl. 850
531 Oksytocyna, roztw. do wstrz. lub wlewów 5 j.m./ml, przechow. w temp. pokojowej, 1 amp. 1 ml 1 270
532 Olanzapina, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 10 mg, 1 fiol. 200
533 Olanzapina, tabl. 10 mg, 1 tabl. 16 492
534 Olanzapina, tabl. 5 mg, 1 tabl. 4 228
535 Olanzapina, tabl. rozp. w j. ustnej 10 mg, 1 tabl. 4 732
536 Olanzapina, tabl. rozp. w j. ustnej 5 mg, 1 tabl. 560
537 Ondansetron, roztw. do wstrz. 2 mg/ml, 1 amp. 2 ml 295
538 Opipramol, tabl. 50 mg, 1 tabl. 4 880
539 Pankreatyna, kaps. dojelit. 16 – 25 tys. j.m., 1 kaps. 1 400
540 Pankuronium bromek, roztw. do wstrz. 2 mg/ml, 1 amp. 2 ml 290
541 Pantoprazol, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. 40 mg, 1 fiol. 7 627
542 Pantoprazol, tabl. dojelit. 20 mg, 1 tabl. 38 696
543 Pantoprazol, tabl. dojelit. 40 mg, 1 tabl. 8 596
544 Papaweryna, roztw. do wstrz. 20 mg/ml, 1 amp. 2 ml 990
545 Paracetamol, czopki doodbytn. 125 mg, 1 czopek 70
546 Paracetamol, czopki doodbytn. 250 mg, 1 czopek 160
547 Paracetamol, czopki doodbytn. 500 mg, 1 czopek 90
548 Paracetamol, roztw. do wlewów 10 mg/ml, 1 but. 100 ml 580
549 Paracetamol, roztw. do wlewów 10 mg/ml, 1 but. 50 ml 440
550 Paracetamol, tabl. 500 mg, 1 tabl. 21 120
551 Paracetamol. zaw. doustna 120 mg/5 ml, 1 ml lub g 900
552 Parafina ciekła, subst. do receptury, 1 kg (w but. 0,5 – 1 kg) 56
553 Parafina stała, subst. do receptury, granulat, 1 kg (w op. 5 – 20 kg) 140
554 Paroksetyna, tabl. lub kaps. 20 mg, 1 tabl. lub kaps. 1 290
555 Pentoksyfilina, konc. do wlewów 20 mg/ml, 1 amp. 15 ml 670
556 Pentoksyfilina, tabl. 100 mg, 1 tabl. 120
557 Pentoksyfilina, tabl. o przedł. uwaln. 400 mg, 1 tabl. 1 080
558 Perindopril + Indapamid, tabl. (5 + 1,25) mg, 1 tabl. 210
559 Perindopril, tabl. 10 mg, 1 tabl. 1 800
560 Perindopril, tabl. 5 mg, 1 tabl. 5 310
561 Pernazyna, tabl. 100 mg, 1 tabl. 2 880
562 Pernazyna, tabl. 25 mg, 1 tabl. 3 650
563 Petydyna, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 1 ml 190
564 Petydyna, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 2 ml 1 580
565 Pikosiarczan sodu + Tlenek magnezu + Kwas cytrynowy, prosz. do sporz. roztw. doustnego (10 + 3500 + 10970) mg/sasz., 1 sasz. 1 200
566 Piperacylina + Tazobaktam, prosz. do sporz. roztw. do wstrz. lub wlewów (4000 + 500) mg, 1 fiol. 290
567 Piracetam, roztw. do wlewów 200 mg/ml, 1 but. 60 ml 2 720
568 Piracetam, tabl. 1200 mg, 1 tabl. 15 060
569 Piribedil, tabl. o przedł. uwaln. 50 mg, 1 tabl. 570
570 Pirydoksyna, roztw. do wstrz. 25 mg/ml, 1 amp. 2 ml 50
571 Pirydoksyna, tabl. 50 mg, 1 tabl. 1 000
572 Płyn pediatryczny wyrównawczy (Chlorek sodu + Chlorek potasu + Chlorek wapnia sześciowodny + Octan sodu trójwodny (6,02 + 0,3 + 0,3 + 3,67) mg/ml), 1 poj. 250 ml z dwoma portami 240
573 Płyn wieloelektrolitowy (Chlorek sodu + Chlorek potasu + Chlorek wapnia dwuwodny + Chlorek magnezu sześciowodny + Octan sodu trójwodny + [Cytrynian sodu dwuwodny lub Kwas L – jabłkowy] (5,7 – 6,8 + 0,3 – 0,4 + 0,26 – 0,37 + 0,2 + 3,27 – 4,62 + [0,9 lub 0,67]) mg/ml), roztw. do wlewów, 1 but. 500 ml z dwoma portami 16 280
574 Podofilotoksyna, roztw. na skórę 5 mg/ml, 1 ml 4
575 Prednizon, tabl. 10 mg, 1 tabl. 280
576 Prednizon, tabl. 5 mg, 1 tabl. 2 100
577 Pridinol (chlorowodorek), tabl. 5 mg, 1 tabl. 300
578 Primidon, tabl. 250 mg, 1 tabl. 120
579 Probiotyk do podaży doustnej w kapsułkach, zawierający co najmniej 1 gatunek z rodzaju Lactobacillus (może zawierać również inne składniki, np. prebiotyki, witaminy itp.), dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia, przechowywany w temperaturze pokojowej, 1 kaps. 18 000
580 Probiotyk do podaży doustnej w kroplach, zawierający co najmniej 1 gatunek z rodzaju Lactobacillus (może zawierać również inne składniki, np. prebiotyki, witaminy itp.), dla noworodków, 1 ml 120
581 Progesteron, tabl. dopochw. 100 mg, 1 tabl. 1 050
582 Progesteron, tabl. dopochw. 50 mg, 1 tabl. 810
583 Progesteron, tabl. podjęzyk. 50 mg, 1 tabl. 300
584 Promazyna, tabl. 100 mg, 1 tabl. 180
585 Promazyna, tabl. 25 mg, 1 tabl. 1 140
586 Promazyna, tabl. 50 mg, 1 tabl. 360
587 Prometazyna, roztw. doustny 5 mg/5 ml, 1 ml 1 050
588 Prometazyna, tabl. 10 mg, 1 tabl. 400
589 Prometazyna, tabl. 25 mg, 1 tabl. 1 200
590 Propafenon, roztw. do wstrz. 3,5 mg/ml, 1 amp. 20 ml 10
591 Propafenon, tabl. 150 mg, 1 tabl. 2 160
592 Propofol, emusja do wstrz. i wlewów 10 mg/ml, 1 amp. lub fiol. 20 ml 110
593 Propranolol, roztw. do wstrz. 1 mg/ml, 1 amp. 1 ml 170
594 Propranolol, tabl. 10 mg, 1 tabl. 4 100
595 Propranolol, tabl. 40 mg, 1 tabl. 850
596 Puder płynny z anestezyną, zaw. na skórę, 1 g (w but. do 150 g) 500
597 PVP – jod, glob. dopochw. 200 mg, 1 glob. 70
598 Pyrantel, tabl. 250 mg, 1 tabl. 15
599 Ramipril + Hydrochlorotiazyd, tabl. (5 + 25) mg, 1 tabl. 180
600 Ramipril, tabl. 10 mg, 1 tabl. 6 328
601 Ramipril, tabl. 2,5 mg, 1 tabl. 5 160
602 Ramipril, tabl. 5 mg, 1 tabl. 14 808
603 Ranitydyna, roztw. do wlewów 0,5 mg/ml, 1 but. 100 ml 620
604 Ranitydyna, tabl. 150 mg, 1 tabl. 28 200
605 Retinol, maść 400 – 800 j.m./g, 1 g (w tubach do 40 g) 200
606 Risperidon, mikrokaps. (+ rozp.) do sporz, roztw. do wstrz. 25 mg, 1 zest. z 2 igłami 10
607 Risperidon, mikrokaps. (+ rozp.) do sporz, roztw. do wstrz. 37,5 mg, 1 zest. z 2 igłami 15
608 Risperidon, mikrokaps. (+ rozp.) do sporz, roztw. do wstrz. 50 mg, 1 zest. z 2 igłami 110
609 Risperidon, roztw. doustny 1 mg/ml, 1 ml 3 600
610 Risperidon, tabl. 1 mg, 1 tabl. 10 500
611 Risperidon, tabl. 2 mg, 1 tabl. 4 380
612 Risperidon, tabl. 3 mg, 1 tabl. 2 190
613 Risperidon, tabl. 4 mg, 1 tabl. 4 220
614 Risperidon, tabl. ulegaj. rozpad. w j. ustnej 1 mg, 1 tabl. 400
615 Risperidon, tabl. ulegaj. rozpad. w j. ustnej 2 mg, 1 tabl. 400
616 Riwaroksaban, tabl. 15 mg 500
617 Riwaroksaban, tabl. 20 mg 500
618 Riwastygmina, kaps. 1,5 mg, 1 kaps. 812
619 Riwastygmina, kaps. 3 mg, 1 kaps. 1 260
620 Riwastygmina, kaps. 4,5 mg1 kaps. 420
621 Riwastygmina, kaps. 6 mg, 1 kaps. 140
622 Roztwór Ringera (Chlorek sodu + Chlorek potasu + Chlorek wapnia dwuwodny (8,6 + 0,3 + 0,33) mg/ml), roztw. do wlewów, 1 but. 500 ml z dwoma portami 100
623 Roztwór Ringera z mleczanami (Chlorek sodu + Chlorek potasu + Chlorek wapnia dwuwodny + Mleczan sodu (6 + 0,4 + 0,27 + 6,34) mg/ml), roztw. do wlewów, 1 but. 1000 ml z dwoma portami 200
624 Roztwór Ringera z mleczanami (Chlorek sodu + Chlorek potasu + Chlorek wapnia dwuwodny + Mleczan sodu (6 + 0,4 + 0,27 + 6,34) mg/ml), roztw. do wlewów, 1 but. 500 ml z dwoma portami 80
625 Ryboflawina, tabl. 3 mg, 1 tabl. 500
626 Salbutamol, roztw. do nebuliz. 1 mg/ml, 1 amp. 2,5 ml 1 620
627 Salbutamol, roztw. do wstrz. 0,5 mg/ml, 1 amp. 1 ml 80
628 Salicylan choliny, krople do uszu 200 mg/ml, 1 g (w but. do 20 g) 70
629 Salmeterol, aer. wziewny 0,025 mg/daw., 1 poj. 120 daw. 4
630 Selegilina, tabl. 5 mg ,1 tabl. 180
631 Sertralina, tabl. 100 mg, 1 tabl. 4 508
632 Sertralina, tabl. 50 mg, 1 tabl. 4 922
633 Sewofluran, płyn wziewny do znieczulenia 100 %, 1 but. 250 ml, produkt możyliwy do zastosowania z parownikiem DELTA produkowanym przez firmę PENLON (taki posiada zamawiający) 15
634 Siarczan magnezu, roztw. do wstrz. 200 mg/ml, 1 amp. 10 ml 11 000
635 Siarczan żelaza (II) + Kwas askorbinowy, tabl. o przedł. uwaln. (100 + 60) mg, 1 tabl. 4 850
636 Siarczan żelaza II + Kwas foliowy, tabl. o przdł. uwaln. (80 + 0,35) mg Fe, 1 tabl. 300
637 Siarczan żelaza II, tabl. o przdł. uwaln. 80 – 105 mg Fe, 1 tabl. 420
638 Simwastatyna, tabl. 20 mg, 1 tabl. 9 828
639 Simwastatyna, tabl. 40 mg, 1 tabl. 1 708
640 Sotalol, tabl. 40 mg, 1 tabl. 120
641 Sotalol, tabl. 80 mg, 1 tabl. 820
642 Spironolakton, tabl. 100 mg, 1 tabl. 740
643 Spironolakton, tabl. 25 mg, 1 tabl. 29 400
644 Sulfacetamid, krople oczne 100 mg/ml, 1 amp. 0,5 ml 1 104
645 Sulfadiazyna srebra, krem 20 mg/g, 1 poj. 400 g 50
646 Sulfadiazyna srebra, krem 20 mg/g, 1 tuba 40 g 250
647 Sulfametoksazol + Trimetoprim, konc. do sporz. roztw. do wlewów (80 + 16) mg/ml, 1 amp. 5 ml 2 220
648 Sulfametoksazol + Trimetoprim, tabl. (400 + 80) mg, 1 tabl. 400
649 Sulfametoksazol + Trimetoprim, tabl. (800 + 160) mg, 1 tabl. 650
650 Sulfasalazyna, tabl. dojelit. 500 mg, 1 tabl. 700
651 Sulpiryd, kaps. 100 mg, 1 kaps. 432
652 Sulpiryd, kaps. 50 mg, 1 kaps. 4 344
653 Sulpiryd, tabl. 200 mg, 1 tabl. 150
654 Tamsulosyna, kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg, 1 kaps. 480
655 Telmisartan + Hydrochlorotiazyd, tabl. (80 + 12,5) mg, 1 tabl. 84
656 Telmisartan, tabl. 40 mg, 1 tabl. 84
657 Telmisartan, tabl. 80 mg, 1 tabl. 84
658 Teofilina, kaps. o przedł uwaln. 200 mg, 1 kaps. 1 080
659 Teofilina, roztw. do wlewów 1,2 mg/ml, 1 poj. 250 ml 7 900
660 Teofilina, roztw. do wstrz. i wlewów 20 mg/ml, 1 amp. 10 ml 100
661 Teofilina, tabl. o przedł. uwaln. 300 mg, 1 tabl. 7 000
662 Terbinafina, tabl. 250 mg, 1 tabl. 84
663 Terlipresyna, roztw. do wstrz. 1 mg/8,5 ml, 1 amp. 5
664 Tiamazol, tabl. 10 mg, 1 tabl. 950
665 Tiamazol, tabl. 20 mg, 1 tabl. 350
666 Tiamazol, tabl. 5 mg, 1 tabl. 1 000
667 Tiamina, roztw. do wstrz. 25 mg/ml, 1 amp. 1 ml 550
668 Tiamina, tabl. 25 mg, 1 tabl. 19 100
669 Tianeptyna, tabl. 12,5 mg, 1 tabl. 990
670 Tiaprid, tabl. 100 mg, 1 tabl. 2 200
671 Timolol, krople oczne 2,5 mg/ml, 1 ml 25
672 Timonacik, tabl. 100 mg, 1 tabl. 1 700
673 Tioetyloperazyna, czopki doodbytn. 6,5 mg, 1 czopek 102
674 Tiotropium bromek, prosz. do inhal. w kaps. 0,018 mg, 1 kaps. (w op. z inhalatorem) 450
675 Tizanidyna, kaps. o zmodyf. uwaln. 6 mg, 1 kaps. 240
676 Tizanidyna, tabl. 4 mg, 1 tabl. 1 320
677 Tolperison, tabl. 150 mg, 1 tabl. 1 650
678 Tolperison, tabl. 50 mg, 1 tabl. 1 650
679 Topiramat, tabl. 50 mg, 1 tabl. 300
680 Torasemid, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 4 ml 150
681 Torasemid, tabl. 10 mg, 1 tabl. 6 600
682 Torasemid, tabl. 5 mg, 1 tabl. 4 440
683 Tramadol, kaps. 50 mg, 1 kaps. 10 660
684 Tramadol, krople doustne 10 mg/ml, 1 ml 1 632
685 Tramadol, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 1 ml 1 660
686 Tramadol, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 2 ml 1 275
687 Tramadol, tabl. o przedł. uwaln. 100 mg, 1 tabl. 360
688 Trandolapril, kaps. 0,5 mg, 1 kaps. 140
689 Trazodon, tabl. o przedł. uwaln. 150 mg, 1 tabl. 2 280
690 Trazodon, tabl. o przedł. uwaln. 75 mg, 1 tabl. 540
691 Triazotan gliceryny, aer. podjęzyk. 0,4 mg/daw., 1 poj. 200 daw. 10
692 Triazotan gliceryny, maść 20 mg/g, 1 g 30
693 Triazotan gliceryny, roztw. do wlewów 2 mg/ml, 1 amp. 5 ml 50
694 Trimebutyna, gran. do sporz. zaw. doustnej 7,87 mg/g, 1 ml 500
695 Trimebutyna, tabl. 100 mg, 1 tabl. 390
696 Trimetazydyna, tabl. o zmodyf. uwaln. 35 mg, 1 tabl. 2 790
697 Tuberkulina do próby Mantoux PPD RT23, roztw. do wstrz. śródskórnych 20 j.m./ml (Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania pojedynczych fiolek!), 1 fiol. 1,5 ml 10
698 Urapidil, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 5 ml 175
699 Walproinian sodu + Kwas walproinowy, tabl. o przedł uwaln. (200 + 87) mg, 1 tabl., 1 tabl. 23 040
700 Walproinian sodu + Kwas walproinowy, tabl. o przedł uwaln. (333 + 145) mg, 1 tabl., 1 tabl. 16 770
701 Walproinian sodu, prosz. (+ rozp.) do sporz. roztw. do wstrz. 100 mg/ml, 1 (fiol. 4 ml + rozp.) 156
702 Walproinian sodu, roztw. doustny 50 – 60 mg/ml, 1 ml 1 350
703 Walsartan, tabl. lub kaps. 160 mg, 1 tabl. lub kaps. 1 456
704 Walsartan, tabl. lub kaps. 80 mg, 1 tabl. lub kaps. 1 176
705 Wankomycyna, prosz. do sporz. roztw. do wlewów 1000 mg, 1 fiol. 50
706 Wankomycyna, prosz. do sporz. roztw. do wlewów 500 mg, 1 fiol. 50
707 Warfaryna, tabl. 3 mg, 1 tabl. 800
708 Warfaryna, tabl. 5 mg, 1 tabl. 1 000
709 Wazelina biała, podł. do receptury, 1 kg (w op. 0,1 – 0,5 kg) 2
710 Wenlafaksyna, kaps. o przedł. uwaln. 150 mg, 1 kaps. 2 688
711 Wenlafaksyna, kaps. o przedł. uwaln. 37,5 mg, 1 kaps. 868
712 Wenlafaksyna, kaps. o przedł. uwaln. 75 mg, 1 kaps. 5 292
713 Werapamil, tabl. 120 mg, 1 tabl. 120
714 Werapamil, tabl. 40 mg, 1 tabl. 800
715 Werapamil, tabl. 80 mg, 1 tabl. 200
716 Węgiel lekarski, subst. do receptury, 1 g (w op. do 50 g) 200
717 Węgiel lekarski, tabl. lub kaps. 200 – 300 mg, 1 tabl. lub kaps. 600
718 Węglan litu, tabl. 250 mg, 1 tabl. 1 020
719 Węglan magnezu, tabl. 500 mg, 1 tabl. 4 260
720 Węglan wapnia + Cholekalcyferol, tabl. 500 – 1250 mg + 200 – 400 j.m., 1 tabl. 2 280
721 Winpocetyna, roztw. do wstrz. 5 mg/ml, 1 amp. 2 ml 480
722 Winpocetyna, tabl. 10 mg, 1 tabl. 6 840
723 Winpocetyna, tabl. 5 mg, 1 tabl. 2 200
724 Woda do przepłukiwania, w but. zakręcanej, 1 but. 1000 ml 500
725 Woda do przepłukiwania, w but. zakręcanej, 1 but. 500 ml 2 700
726 Woda do wstrz. w ampułkach, 1 amp. 10 ml 4 500
727 Woda do wstrz., 1 but. 250 ml z dwoma portami 300
728 Woda do wstrz., 1 but. 500 ml z dwoma portami 420
729 Woda utleniona, roztw. do stos zewn. 30 mg/g, 1 kg (w but. 0,5 – 1 kg) 80
730 Woda utleniona, roztw. do stos zewn. 30 mg/g, 1 kg (w but. 50 – 100 g) 3
731 Wodoroasparaginian magnezu + potasu, tabl. (17 + 54) mg, 1 tabl. 1 600
732 Wodorotlenek żelaza III w kompleksie z policukrem, roztw. do wstrz. domięśniowych 50 mg Fe/ml, 1 amp. 2 ml 350
733 Wodorotlenek żelaza III w kompleksie z policukrem, roztw. do wstrz. dożylnych i wlewów 100 mg Fe/(2 lub 5) ml, 1 amp 2 lub 5 ml 40
734 Wodorotlenek żelaza III w kompleksie z policukrem, roztw. doustny 50 mg Fe/5 ml, 1 ml 200
735 Wodorowęglan sodu, roztw. do wstrz. 84 mg/ml, 1 amp. 20 ml 650
736 Wyciąg gęsty z kwiatów Kupalnika górskiego i Nagietka, maść na skórę, 1 g 60
737 Wyciąg z ostróżeczki polnej, płyn na skórę głowy przeciw wszawicy, 1 g 1 900
738 Ziprazidon, kaps. 40 mg, 1 kaps. 140
739 Ziprazidon, kaps. 80 mg, 1 kaps. 140
740 Zolpidem, tabl. 10 mg, 1 tabl. 200
741 Zopiklon, tabl. 7,5 mg, 1 tabl. 60
742 Zuklopentiksol, roztw. do wstrz. 50 mg/ml, 1 amp. 1 ml 35
743 Zuklopentiksol, roztw. olejowy do wstrz. 200 mg/ml, 1 amp. 1 ml 900
744 Zuklopentiksol, tabl. 25 mg, 1 tabl. 800.

Date published
29/01/2016

OCID
ocds-0c46vo-0133-031395-2016
Categories (CPV)
33698000 - Clinical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network