Dostawa produktów leczniczych i medycznych

Buyer Name
SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Pakiet nr 1: leki cz. 1 Pakiet nr 2: leki cz. 2 Pakiet nr 3: leki cz. 3 Pakiet nr 4: leki cz. 4 Pakiet nr 5: leki cz. 5 Pakiet nr 6: leki cz. 6 Pakiet nr 7: leki cz. 7 Pakiet nr 8: leki cz. 8 Pakiet nr 10: leki cz. 10 Pakiet nr 11: leki cz. 11 Pakiet nr 12: leki cz. 12 Pakiet nr 13: leki cz. 13 Pakiet nr 15: antybiotyki i chemioterapeutyki cz. 1 Pakiet nr 16: antybiotyki i chemioterapeutyki cz. 2 Pakiet nr 17: immunoglobuliny cz. 1 Pakiet nr 18: immunoglobuliny cz. 2 Pakiet nr 19: immunoglobuliny cz. 3 Pakiet nr 20: cytostatyki cz. 1 Pakiet nr 21: cytostatyki cz. 2 Pakiet nr 22: żywienie dojelitowe, pozajelitowe i płyny infuzyjne Pakiet nr 23: płyny infuzyjne Pakiet nr 25: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C terapią bezinterferonową Pakiet nr 26: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW typu B i C

Date published
22/01/2021

OCID
ocds-0c46vo-0133-030906-2021
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network