Dostawa produktów leczniczych i medycznych

Buyer Name
SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Pakiet nr 1: leki cz. 1. Pakiet nr 2: leki cz. 2 Pakiet nr 3: leki cz. 3 Pakiet nr 4: leki cz. 4. Pakiet nr 5: leki cz. 5. Pakiet nr 6: leki cz. 6. Pakiet nr 7: leki cz. 7. Pakiet nr 9: leki cz. 9. Pakiet nr 10: leki cz. 10. Pakiet nr 11: leki cz. 11. Pakiet nr 12: leki cz. 12. Pakiet nr 13: leki cz. 13. Pakiet nr 14: leki cz. 14. Pakiet nr 16: immunoglobuliny cz. 1. Pakiet nr 18: immunoglobuliny cz. 3. Pakiet nr 19: cytostatyki cz. 1. Pakiet nr 20: cytostatyki cz. 2. Pakiet nr 21: żywienie dojelitowe, pozajelitowe i płyny infuzyjne. Pakiet nr 23: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW interferonem pegylowanym alfa 2 a. Pakiet nr 24: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C terapią bezinterferonową. Pakiet nr 25: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW typu B i C. Pakiet nr 26: gazy medyczne.

Date published
14/01/2020

OCID
ocds-0c46vo-0133-016476-2020
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network